การวัดผลแคมเปญ - Android SDK v2 (เดิม)

เอกสารนี้แสดงภาพรวมของวิธีวัดผลแคมเปญและแหล่งที่มาของการเข้าชมด้วย Google Analytics SDK สำหรับ Android เวอร์ชัน 2

ภาพรวม

การวัดผลแคมเปญใน Google Analytics สามารถช่วยคุณเพิ่มมูลค่าของช่องทางการตลาดได้ด้วยการเปิดใช้การระบุแหล่งที่มาของแคมเปญและแหล่งที่มาของการเข้าชมกิจกรรมของผู้ใช้ในแอปพลิเคชันของคุณ

การวัดผลแคมเปญใน Google Analytics SDK สำหรับ Android มีหลายประเภท ได้แก่

 • การวัดผลแคมเปญของ Google Play - ดูว่าแคมเปญ เว็บไซต์ และแอปใดส่งผู้ใช้ไปยังหน้า Google Play Store ของแอปเพื่อดาวน์โหลดแอป
 • การวัดผลแคมเปญทั่วไป - ดูว่าแคมเปญหรือแหล่งที่มาของการเข้าชมใดเปิดตัวแอปเพื่อ ติดตั้งแอปของคุณ
 • การวัดการอ้างอิง - ดูว่าแหล่งที่มาของการเข้าชมจากการอ้างอิงแหล่งใด เช่น เว็บไซต์หรือแอปอื่นๆ ที่เปิดตัวแอปของคุณหลังจากติดตั้ง

ส่วนต่อไปนี้จะอธิบายกรณีและวิธีใช้งานการวัดผลแคมเปญแต่ละประเภทในแอป

การวัดผลแคมเปญของ Google Play

การวัดผลแคมเปญของ Google Play ช่วยให้คุณเห็นว่าแคมเปญและแหล่งที่มาของการเข้าชมใดที่ส่งผู้ใช้ไปดาวน์โหลดแอปของคุณจาก Google Play Store เราขอแนะนำให้นักพัฒนาแอปทุกคนใช้ การวัดผลแคมเปญของ Google Play Store

วิธีการทำงานของการวัดผลแคมเปญ Google Play

การวัดผลแคมเปญของ Google Play Store อาศัยการใช้ พารามิเตอร์แคมเปญเพื่อส่งข้อมูลแคมเปญและแหล่งที่มาของการเข้าชมไปยังแอปในขณะที่ดาวน์โหลดจาก Google Play Store

ต่อไปนี้เป็นคำอธิบายตั้งแต่ต้นจนจบเกี่ยวกับวิธีการทำงานของการวัดผลแคมเปญของ Google Play

 1. ผู้ใช้คลิกลิงก์จากโฆษณา เว็บไซต์ หรือแอปเพื่อไปยังหน้า Google Play Store ของแอป ลิงก์ติดแท็กด้วยพารามิเตอร์แคมเปญ
 2. หลังจากที่ผู้ใช้ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปของคุณแล้ว Google Play Store จะประกาศ Intent INSTALL_REFERRER ในอุปกรณ์ที่มีพารามิเตอร์แคมเปญเดียวกันเหล่านั้น
 3. จากนั้นแอปจะตอบสนองต่อ Intent นั้นโดยใช้ออบเจ็กต์ BroadcastReceiver ที่ระบุไว้ด้านล่าง อ่านพารามิเตอร์แคมเปญ และใช้เพื่ออัปเดตข้อมูลแคมเปญ Google Analytics

การใช้การวัดผลแคมเปญ ของ Google Play

วิธีใช้การวัดผลแคมเปญของ Google Play Store

1. เพิ่ม BroadcastReceiver ใหม่ลงในไฟล์ AndroidManifest.xml

BroadcastReceiver ต่อไปนี้อนุญาตให้แอปตอบสนองต่อการออกอากาศ Intent INSTALL_REFERRER จาก Google Play Store เมื่อมีการติดตั้งแอป เพิ่มลงในไฟล์ AndroidManifest.xml ดังนี้

<!-- Used for install referral measurement-->
<service android:name="com.google.analytics.tracking.android.CampaignTrackingService"/>
<receiver android:name="com.google.analytics.tracking.android.CampaignTrackingReceiver" android:exported="true">
 <intent-filter>
  <action android:name="com.android.vending.INSTALL_REFERRER" />
 </intent-filter>
</receiver>

2. เพิ่มพารามิเตอร์แคมเปญลงในลิงก์ Google Play Store

พารามิเตอร์แคมเปญใช้เพื่อส่งผ่านข้อมูลเกี่ยวกับแคมเปญหรือแหล่งที่มาของการเข้าชมที่อ้างอิงผู้ใช้ไปยังหน้า Google Play Store ของแอปไปยังการติดตั้งใช้งาน Google Analytics ของแอป

หากต้องการดูวิธีสร้างสตริงพารามิเตอร์แคมเปญ ให้ใช้เครื่องมือสร้าง URL ของ Google Play หรือดูที่ส่วนข้อมูลอ้างอิงพารามิเตอร์แคมเปญ

เมื่อสร้างสตริงพารามิเตอร์แคมเปญแล้ว ให้เพิ่มสตริงพารามิเตอร์ referrer ลงใน URL ของ Google Play Store ตามที่แสดงในตัวอย่างนี้

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.example.app
&referrer=utm_source%3Dgoogle
%26utm_medium%3Dcpc
%26utm_term%3Drunning%252Bshoes
%26utm_content%3DdisplayAd1
%26utm_campaign%3Dshoe%252Bcampaign

Google Play Store จะส่งเฉพาะค่าของพารามิเตอร์ referrer ไปยังการติดตั้งใช้งาน Google Analytics ของแอปเท่านั้น ดังนั้นการตรวจสอบว่าพารามิเตอร์ดังกล่าวแสดงอยู่ในลิงก์ Google Play Store

การวัดผลแคมเปญทั่วไป

คุณสามารถใช้การวัดผลแคมเปญทั่วไปเพื่อเชื่อมโยงแคมเปญหรือแหล่งที่มาของการเข้าชมกับผู้ใช้หลังจากที่ผู้ใช้ติดตั้งแอปแล้ว

ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังใช้แคมเปญที่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อเข้าถึงผู้ใช้เดิมซึ่งติดตั้งแอปอยู่แล้ว คุณสามารถใช้การวัดผลแคมเปญทั่วไปเพื่อวัดว่าการเปิดตัวแอปใดเป็นผลมาจากแคมเปญนั้น

การใช้การวัดผลแคมเปญทั่วไป

หากต้องการกำหนดค่าแคมเปญสำหรับแคมเปญทั่วไป ให้เรียกใช้ setCampaign() และส่งสตริงพารามิเตอร์แคมเปญเป็นอาร์กิวเมนต์

การติดตั้งใช้งานตามปกติอาจเรียกใช้ setCampaign() เมื่อมีการเปิดแอปขึ้นมา และตรวจสอบ Intent ที่เปิดแอปเพื่อดูว่ามีพารามิเตอร์แคมเปญที่ถูกต้องหรือไม่

public class SampleActivity extends Activity {

 @Override
 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);

  // Get the intent that started this Activity.
  Intent intent = this.getIntent();
  Uri uri = intent.getData();

  // Call setContext() here so that we can access EasyTracker
  // to update campaign information before calling activityStart().
  EasyTracker.getInstance().setContext(this);

  if (intent.getData() != null) {
   EasyTracker.getTracker().setCampaign(uri.getPath());
  }
  ... // The rest of your onCreate() code.
 }

 @Override
 public void onStart() {
  super.onStart();
  EasyTracker.getInstance().activityStart(this);
  ... // The rest of your onStart() code.
 }


 @Override
 public void onStop() {
  super.onStop();
  EasyTracker.getInstance().activityStop(this);
  ... // The rest of your onStop() code.
 }
}

การวัดการอ้างอิง

การวัดการอ้างอิงนั้นคล้ายกับการวัดผลแคมเปญประเภทอื่นๆ ตรงที่ช่วยให้คุณสามารถวัดแหล่งการอ้างอิงที่เปิดตัวแอปของคุณบนอุปกรณ์ของผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม การวัดการอ้างอิงใช้สตริงง่ายๆ เช่น "google.com" หรือ "myOtherApp" แทนสตริงพารามิเตอร์แคมเปญ

เมื่อคุณตั้งค่าแหล่งการอ้างอิง เช่น "google.com" มิติข้อมูลแหล่งที่มาจะได้รับการตั้งค่าเป็น "google.com" ขณะที่มิติข้อมูลสื่อถูกตั้งค่าเป็น "URL ที่มา" โดยปริยาย

โดยค่าเริ่มต้น การตั้งค่าแหล่งการอ้างอิงจะทำให้การเรียกการส่งครั้งถัดไปเริ่มเซสชันใหม่ เช่นเดียวกับการวัดผลแคมเปญ

ในข้อมูลโค้ดต่อไปนี้ เราถือว่าคุณได้ติดแท็กลิงก์ใดก็ตามที่จะเปิดแอปของคุณด้วยพารามิเตอร์แคมเปญ Google Analytics หรือด้วยพารามิเตอร์ referrer ง่ายๆ ที่อธิบายแหล่งที่มาที่อ้างอิง หากมีพารามิเตอร์ referrer เมื่อไม่มีพารามิเตอร์แคมเปญอื่นๆ ระบบจะอัปเดตข้อมูลแคมเปญของผู้ใช้ให้มีแหล่งที่มาอ้างอิงใหม่ ดังนี้

public class SampleActivity extends Activity {

 @Override
 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);

  // Get the intent that started this Activity.
  Intent intent = this.getIntent();
  Uri uri = intent.getData();

  // Call setContext() here so that we can access EasyTracker
  // to update campaign information before activityStart() is called.
  EasyTracker.getInstance().setContext(this);

  if (uri != null) {
   if(uri.getQueryParmeter("utm_source") != null) {  // Use campaign parameters if avaialble.
    EasyTracker.getTracker().setCampaign(uri.getPath());
   } else if (uri.getQueryParameter("referrer") != null) {  // Otherwise, try to find a referrer parameter.
    EasyTracker.getTracker().setReferrer(uri.getQueryParameter("referrer"));
   }
  }
 }


 @Override
  public void onStart() {
  super.onStart();
  EasyTracker.getInstance().activityStart(this);
  ... // The rest of your onStart() code.
 }


 @Override
 public void onStop() {
  super.onStop();
  EasyTracker.getInstance().activityStop(this);
  ... // The rest of your onStop() code.
 }
}

ปัญหาที่ทราบ

 • Javadoc สำหรับ CampaignTrackingReceiver ใช้เส้นทางคลาสที่ไม่ถูกต้องในตัวอย่างการใช้งาน ดูการใช้การวัดผลแคมเปญของ Google Play เพื่อการใช้งานที่ถูกต้อง
 • ระบุคลาส BroadcastReceiver ได้เพียง 1 รายการต่อแอปเท่านั้น หากต้องรวม BroadcastReceivers อย่างน้อย 2 รายการจาก SDK ที่แตกต่างกัน คุณจะต้องสร้างคลาส BroadcastReceiver ของคุณเองซึ่งจะได้รับการออกอากาศทั้งหมดและเรียกใช้ BroadcastReceivers ที่เหมาะสมสำหรับการออกอากาศแต่ละประเภท
 • ปัจจุบันการวัดผลแคมเปญของ Google Play ยังไม่รองรับการติดตั้งจากเว็บไปยังอุปกรณ์ซึ่งเริ่มต้นจากเว็บ Play Store

พารามิเตอร์แคมเปญ

พารามิเตอร์แคมเปญใช้สำหรับส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มาของการเข้าชมและแคมเปญที่นำผู้ใช้มาที่แอปของคุณ

 • โดยทั่วไปแล้ว ระบบจะส่งสตริงพารามิเตอร์แคมเปญที่ไม่ได้เข้ารหัสเป็นอาร์กิวเมนต์ไปยัง setCampaign()
 • ในการวัดผลแคมเปญของ Google Play พารามิเตอร์ referrer ที่มีสตริงพารามิเตอร์แคมเปญที่เข้ารหัสเป็นค่าไว้ต่อท้าย URL ที่ชี้ไปยังหน้า Play Store ของแอป

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างสตริงแคมเปญที่ถูกต้องและไม่มีการเข้ารหัส ซึ่งสามารถนำไปใช้สําหรับการวัดผลแคมเปญทั่วไปได้

"utm_campaign=my_campaign&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=my_keyword&utm_content=ad_variation1"

ตารางด้านล่างแสดงรายการพารามิเตอร์แคมเปญทั้งหมดที่ใช้ได้ใน Google Play หรือการวัดผลแคมเปญทั่วไป

พารามิเตอร์ คำอธิบาย ตัวอย่าง
utm_campaign ชื่อแคมเปญ ใช้เพื่อวิเคราะห์คีย์เวิร์ดเพื่อระบุการโปรโมตผลิตภัณฑ์หรือแคมเปญเชิงกลยุทธ์ที่เฉพาะเจาะจง utm_campaign=spring_sale
utm_source แหล่งที่มาของแคมเปญ ใช้สำหรับระบุเครื่องมือค้นหา จดหมายข่าว หรือแหล่งที่มาอื่นๆ utm_source=google
utm_medium สื่อแคมเปญ ใช้เพื่อระบุสื่อ เช่น อีเมลหรือต้นทุนต่อคลิก (CPC) utm_medium=cpc
utm_term คำของแคมเปญ ใช้กับการค้นหาที่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อระบุคีย์เวิร์ดสำหรับโฆษณา utm_term=running+shoes
utm_content เนื้อหาแคมเปญ ใช้สำหรับการทดสอบ A/B และโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายตามเนื้อหาเพื่อแยกแยะโฆษณาหรือลิงก์ที่ชี้ไปยัง URL เดียวกัน utm_content=logolink
utm_content=textlink
gclid พารามิเตอร์การติดแท็กอัตโนมัติของ Google Ads ใช้เพื่อวัด Google Ads ระบบจะสร้างค่านี้แบบไดนามิกและไม่ควรแก้ไข

เครื่องมือสร้าง URL ของ Google Play

ใช้เครื่องมือสร้าง URL ของ Google Play เพื่อสร้าง URL สำหรับการวัดผลแคมเปญของ Google Play