Google Analytics SDK สําหรับ Android v1 (เดิม)

SDK ของ Google Analytics สําหรับแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สําหรับ Android ช่วยให้คุณติดตั้งใช้งาน Google Analytics ในแอปพลิเคชันที่ใช้ Android ได้อย่างง่ายดาย เอกสารนี้อธิบายวิธีผสานรวม SDK เข้ากับแอปของคุณ

ภาพรวม SDK

SDK นี้ใช้รูปแบบการติดตามที่ออกแบบมาเพื่อติดตามผู้ใช้ไปยังเว็บไซต์แบบดั้งเดิมและการโต้ตอบกับวิดเจ็ตในหน้าเว็บแบบดั้งเดิม ด้วยเหตุนี้ คําที่ใช้ด้านล่างนี้จึงแสดงถึงรูปแบบการติดตามเว็บไซต์ตามปกติและจับคู่กับการติดตามแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ คุณควรทําความคุ้นเคยกับการติดตาม Analytics เพื่อทําความเข้าใจวิธีการทํางานของ SDK นี้

ใช้ SDK ติดตามอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อติดตามแอปพลิเคชันในโทรศัพท์ด้วยประเภทการโต้ตอบของ Analytics ต่อไปนี้

การติดตามการดูหน้าเว็บ
การดูหน้าเว็บเป็นวิธีมาตรฐานที่ใช้วัดปริมาณการเข้าชมไปยังเว็บไซต์แบบดั้งเดิม เนื่องจากแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ไม่มีหน้า HTML คุณจึงต้องตัดสินใจเลือกเวลา (และความถี่) ในการเรียกใช้คําขอการดูหน้าเว็บ นอกจากนี้ เนื่องจากคําขอการดูหน้าเว็บได้รับการออกแบบมาให้รายงานเกี่ยวกับโครงสร้างไดเรกทอรี คุณจึงควรตั้งชื่อที่สื่อความหมายให้กับคําขอเพื่อใช้ประโยชน์จากการตั้งชื่อเส้นทางหน้าเว็บในรายงานเนื้อหาใน Analytics ระบบจะใส่ชื่อที่คุณเลือกในรายงาน Analytics เป็นเส้นทางหน้าเว็บ แม้ว่าชื่อจะไม่ใช่หน้า HTML ก็ตาม แต่คุณนําชื่อเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ได้เพื่อจัดโครงสร้างเส้นทางให้มีการจัดกลุ่มเพิ่มเติมสําหรับการโทรของคุณ
การติดตามเหตุการณ์
เหตุการณ์ใน Analytics ออกแบบมาเพื่อติดตามการโต้ตอบของผู้ใช้กับองค์ประกอบของหน้าเว็บแยกจากคําขอการดูหน้าเว็บ คุณใช้ฟีเจอร์การติดตามกิจกรรมของ Google Analytics เพื่อโทรออกเพิ่มเติมได้ที่จะรายงานในส่วนการติดตามเหตุการณ์ของอินเทอร์เฟซรายงาน Analytics เหตุการณ์จะได้รับการจัดกลุ่มโดยใช้หมวดหมู่ และอาจใช้ป้ายกํากับต่อเหตุการณ์ซึ่งช่วยให้การรายงานมีความยืดหยุ่น ตัวอย่างเช่น แอปมัลติมีเดียอาจมีการดําเนินการเล่น/หยุด/หยุดชั่วคราวสําหรับหมวดหมู่วิดีโอ และกําหนดป้ายกํากับให้กับชื่อวิดีโอแต่ละชื่อ จากนั้นรายงาน Google Analytics จะรวบรวมเหตุการณ์สําหรับทุกเหตุการณ์ที่ติดแท็กด้วยหมวดหมู่ video ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตามเหตุการณ์ได้ที่คู่มือการติดตามเหตุการณ์
การติดตามอีคอมเมิร์ซ
ใช้ฟีเจอร์การติดตามอีคอมเมิร์ซเพื่อติดตามธุรกรรมของรถเข็นช็อปปิ้งและการซื้อในแอป หากต้องการติดตามธุรกรรม ให้ใช้คลาส Transaction เพื่อแสดงข้อมูลการซื้อโดยรวม รวมถึงคลาส Item เพื่อแสดงถึงผลิตภัณฑ์แต่ละรายการในรถเข็นช็อปปิ้ง เมื่อรวบรวมแล้ว คุณจะดูข้อมูลได้ในส่วนการรายงานอีคอมเมิร์ซของอินเทอร์เฟซ Google Analytics ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตามอีคอมเมิร์ซได้ที่คู่มือการติดตามอีคอมเมิร์ซ
ตัวแปรที่กำหนดเอง
ตัวแปรที่กําหนดเองคือแท็กคู่ชื่อ-ค่าที่คุณแทรกลงในโค้ดติดตามเพื่อปรับแต่งการติดตามของ Google Analytics ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้ตัวแปรที่กําหนดเองได้ที่คู่มือตัวแปรที่กําหนดเอง

เริ่มต้นใช้งาน

ข้อกำหนด

ในการผสานรวม Google Analytics&#39 ความสามารถในการติดตามกับแอป Android คุณต้องมีสิ่งต่อไปนี้

ตั้งค่า

 • เพิ่ม libGoogleAnalytics.jar ไปยังไดเรกทอรี /libs ของโปรเจ็กต์
 • เพิ่มสิทธิ์ต่อไปนี้ลงในไฟล์ Manifest AndroidManifest.xml ของโปรเจ็กต์
  • <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
  • <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />

แอปพลิเคชันตัวอย่างรวมอยู่ใน SDK ที่แสดงให้เห็นลักษณะของโปรเจ็กต์หากตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว คุณจะใช้เทมเพลตนี้เป็นเทมเพลตสําหรับแอปที่ผสานรวม Analytics ของคุณเองได้

การใช้ SDK

ก่อนที่จะเริ่มใช้ SDK คุณต้องสร้างบัญชีฟรีที่ www.google.com/analytics ก่อน แล้วสร้างเว็บพร็อพเพอร์ตี้ใหม่ในบัญชีนั้นโดยใช้ URL ของเว็บไซต์ปลอมแต่สื่อความหมาย (เช่น http://mymobileapp.mywebsite.com) เมื่อสร้างแล้ว ให้จดหรือเก็บสําเนาของรหัสเว็บพร็อพเพอร์ตี้ที่สร้างขึ้นสําหรับพร็อพเพอร์ตี้ที่สร้างขึ้นใหม่

คุณต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ ไม่ว่าจะในแอปพลิเคชันหรือในข้อกําหนดในการให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์ในการติดตามและรายงานกิจกรรมของผู้ใช้ภายในแอปแบบไม่ระบุตัวตน การใช้ SDK ของ Google Analytics อยู่ในบังคับของข้อกําหนดในการให้บริการของ Google Analytics ซึ่งคุณต้องยอมรับเมื่อลงชื่อสมัครใช้บัญชี

ตัวอย่างและแนวทางปฏิบัติแนะนํา

คุณดูโค้ดตัวอย่างและแนวทางปฏิบัติแนะนําได้ที่ code.google.com ในส่วนโปรเจ็กต์ analytics-api-sample

ไลบรารี EasyTracker

รวมถึงคลัง EasyTracker ให้บริการ มอบการติดตามระดับแอปพลิเคชันและ กิจกรรม แทบไม่มีการพัฒนาขึ้นเลย ซึ่งจะพบได้ในส่วนดาวน์โหลดของโปรเจ็กต์ analytics-api-sample

การเริ่มต้นเครื่องมือติดตาม

รับเครื่องมือติดตามเดี่ยวโดยโทรหา GoogleAnalyticsTracker.getInstance() จากนั้นเรียกใช้เมธอด startNewSession ของเมธอด โดยส่งรหัสเว็บพร็อพเพอร์ตี้และกิจกรรมที่มีการติดตาม คุณจะเรียกใช้วิธีนี้ได้โดยตรงในเมธอด onCreate ของกิจกรรม หากแอปพลิเคชันมีเพียงกิจกรรมเดียว เช่น

package com.google.android.apps.analytics.sample;

import com.google.android.apps.analytics.GoogleAnalyticsTracker;

import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.view.View.OnClickListener;
import android.widget.Button;

public class TestActivity extends Activity {

 GoogleAnalyticsTracker tracker;

 @Override
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);

  tracker = GoogleAnalyticsTracker.getInstance();

  // Start the tracker in manual dispatch mode...
  tracker.startNewSession("UA-YOUR-ACCOUNT-HERE", this);

  // ...alternatively, the tracker can be started with a dispatch interval (in seconds).
  //tracker.startNewSession("UA-YOUR-ACCOUNT-HERE", 20, this);

  setContentView(R.layout.main);
  Button createEventButton = (Button)findViewById(R.id.NewEventButton);
  createEventButton.setOnClickListener(new OnClickListener() {
   @Override
   public void onClick(View v) {
    tracker.trackEvent(
      "Clicks", // Category
      "Button", // Action
      "clicked", // Label
      77);    // Value
   }
  });

  Button createPageButton = (Button)findViewById(R.id.NewPageButton);
  createPageButton.setOnClickListener(new OnClickListener() {
   @Override
   public void onClick(View v) {
    // Add a Custom Variable to this pageview, with name of "Medium" and value "MobileApp" and
    // scope of session-level.
    tracker.setCustomVar(1, "Navigation Type", "Button click", 2);
    // Track a page view. This is probably the best way to track which parts of your application
    // are being used.
    // E.g.
    // tracker.trackPageView("/help"); to track someone looking at the help screen.
    // tracker.trackPageView("/level2"); to track someone reaching level 2 in a game.
    // tracker.trackPageView("/uploadScreen"); to track someone using an upload screen.
    tracker.trackPageView("/testApplicationHomeScreen");
   }
  });

  Button quitButton = (Button)findViewById(R.id.QuitButton);
  quitButton.setOnClickListener(new OnClickListener() {
   @Override
   public void onClick(View v) {
    finish();
   }
  });

  Button dispatchButton = (Button)findViewById(R.id.DispatchButton);
  dispatchButton.setOnClickListener(new OnClickListener() {
   @Override
   public void onClick(View v) {
    // Manually start a dispatch, not needed if the tracker was started with a dispatch
    // interval.
    tracker.dispatch();
   }
  });
 }

 @Override
 protected void onDestroy() {
  super.onDestroy();
  // Stop the tracker when it is no longer needed.
  tracker.stopSession();
 }
}

หากคุณมีกิจกรรมหลายรายการในแอปพลิเคชัน คุณสามารถใช้ไลบรารี EasyTracker ที่ให้ไว้ในส่วนดาวน์โหลดของโครงการ analytics-api-sample

การติดตามการดูหน้าเว็บและเหตุการณ์

การติดตามการดูหน้าเว็บและเหตุการณ์นั้นทําได้ง่ายๆ เพียงเรียกออบเจ็กต์เครื่องมือติดตาม trackPageView ในแต่ละครั้งที่คุณต้องการเรียกใช้การดูหน้าเว็บ โทร trackEvent เพื่อบันทึกเหตุการณ์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูหน้าเว็บและเหตุการณ์ได้ที่ภาพรวม SDK ด้านบน

การใช้ตัวแปรที่กําหนดเอง

การเพิ่มตัวแปรที่กําหนดเองก็ทําได้ง่ายเช่นกัน เพียงใช้วิธีการของ setCustomVar ที่ได้จาก SDK อุปกรณ์เคลื่อนที่ คุณควรวางแผนล่วงหน้าเพื่อจัดทําดัชนีตัวแปรที่กําหนดเองแต่ละรายการ ดังนั้นอย่าเขียนทับตัวแปรที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแปรที่กําหนดเองได้ที่คู่มือตัวแปรที่กําหนดเอง โปรดทราบว่าเมธอด setCustomVar ไม่ได้ส่งข้อมูลเองโดยตรง แต่จะส่งไปพร้อมกับการดูหน้าเว็บหรือเหตุการณ์ที่ติดตามถัดไปแทน คุณต้องโทรหา setCustomVar ก่อนที่จะติดตามการดูหน้าเว็บหรือเหตุการณ์ โปรดทราบว่าขอบเขตเริ่มต้นของตัวแปรที่กําหนดเองคือขอบเขตของหน้า

การใช้การติดตามอีคอมเมิร์ซ

คุณสามารถเปิดใช้การติดตามอีคอมเมิร์ซในแอปพลิเคชันได้ 4 วิธี ดังนี้

 • addTransaction
 • addItem
 • trackTransactions
 • clearTransactions

การเรียกใช้ addTransaction และ addItem จะเพิ่มธุรกรรมหรือรายการไปยังบัฟเฟอร์อีคอมเมิร์ซภายใน ซึ่งสามารถเพิ่มรายการและธุรกรรมเพิ่มเติมได้ เมื่อโทร trackTransactions เท่านั้น ระบบจะส่งธุรกรรมและรายการไปยังผู้จัดจําหน่าย และจะต้องอยู่ในคิวเพื่อให้ระบบส่งไปยัง Google Analytics

หากต้องการล้างบัฟเฟอร์ ให้เรียกเมธอด clearTransactions หมายเหตุ: ข้อมูลนี้ไม่จดจําธุรกรรมใดๆ ที่ส่งไปยังผู้จัดจําหน่าย รวมถึงธุรกรรมที่ Google Analytics เก็บรวบรวมไว้แล้ว

โค้ดตัวอย่างต่อไปนี้จะช่วยคุณเริ่มต้นได้ เราจะถือว่ามีการเรียกเมธอด onPurchaseCompleted เมื่อการซื้อได้รับการยืนยันหรือถูกปฏิเสธ

 /**
  * The purchase was processed. We will track the transaction and its associated line items
  * now, but only if the purchase has been confirmed.
  *
  * @param purchase A PurchaseObject containing all of the transaction information needed to
  *   send the ecommerce hit to Google Analytics.
  */
 public void onPurchaseCompleted(PurchaseObject purchase) {
  tracker.addTransaction(new Transaction.Builder(
    purchase.getTransactionId(),
    purchase.getTotal())
    .setStoreName(purchase.getStoreName())
    .setTotalTax(purchase.getTotalTax())
    .setShippingCost(purchase.getShippingCost())
    .build());
  for (PurchaseLineItem lineItem : purchase.getLineItems()) {
    tracker.addItem(new Item.Builder(
      purchase.getTransactionId(),
      lineItem.getItemSKU(),
      lineItem.getItemCost(),
      lineItem.getQuantity())
      .setItemName(lineItem.getItemName())
      .setItemCategory(lineItem.getItemCategory())
      .build());
  }
  if (purchase.isConfirmed()) {
   tracker.trackTransactions();
  } else {
   // The purchase was denied or failed in some way. We need to clear out
   // any data we've already put in the Ecommerce buffer.
   tracker.clearTransactions();
  }
 }

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซ โปรดดูคู่มือการติดตามอีคอมเมิร์ซ

ทำให้ IP ไม่ระบุตัวตน

โปรดใช้เมธอด setAnonymizeIp เพื่อลบข้อมูล IP ของผู้ใช้ การดําเนินการนี้จะบอก Google Analytics ให้ลบข้อมูลที่ SDK ส่งโดยลบข้อมูลออคเต็ตสุดท้ายของที่อยู่ IP ออกก่อนพื้นที่เก็บข้อมูล

คุณสามารถโทรหา setAnonymizeIp ได้ทุกเมื่อ

การตั้งค่าอัตราการสุ่มตัวอย่าง

คุณกําหนดอัตราการสุ่มตัวอย่างได้โดยใช้เมธอด setSampleRate หากแอปพลิเคชันสร้างการเข้าชม Analytics จํานวนมาก การตั้งค่าอัตราการสุ่มตัวอย่างอาจขัดขวางการสร้างรายงานโดยใช้ข้อมูลที่สุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่างจะเกิดขึ้นในผู้ใช้ที่ไม่ซ้ําอย่างสม่ําเสมอ เพื่อให้มีความสมบูรณ์ในแนวโน้มและการรายงานเมื่อเปิดใช้อัตราการสุ่มตัวอย่าง เมธอด setSampleRate ยอมรับพารามิเตอร์ int 1 รายการ ค่าที่ถูกต้องสําหรับพารามิเตอร์นั้นเป็นจํานวนเต็มตั้งแต่ 0 ถึง 100

อัตรา 0 จะเป็นการปิดการสร้าง Hit ขณะที่อัตรา 100 จะส่งข้อมูลทั้งหมดไปยัง Google Analytics ควรโทรหา setSampleRate ก่อนเรียกเมธอดการติดตาม

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสุ่มตัวอย่างได้จากคู่มือการสุ่มตัวอย่าง

Hit เป็นกลุ่ม

เพื่อประหยัดการเชื่อมต่อและมีค่าบริการแบตเตอรี่ ขอแนะนําให้รวมคําขอการติดตามไว้เป็นกลุ่ม คุณจะเรียกใช้ dispatch ในออบเจ็กต์การติดตามได้ทุกเมื่อที่ต้องการส่งคําขอแบบกลุ่ม และจะดําเนินการด้วยตนเองหรือในช่วงเวลาที่เจาะจงก็ได้

ปัญหาที่ทราบ

 • การเรียกใช้เมธอด GoogleAnalyticsTracker ในชุดข้อความที่แตกต่างกันอาจส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดที่ไม่ชัดเจน โปรดตรวจสอบว่าได้โทรทั้งหมดจากชุดข้อความเดียวกันแล้ว
 • แคมเปญการติดตาม

  SDK รองรับการติดตามแคมเปญ 2 ประเภท

  - การติดตามแคมเปญ Google Play - ช่วยให้คุณติดตามการอ้างอิงการติดตั้งผ่าน Google Play ได้
  - การติดตามแคมเปญทั่วไป – ให้คุณติดตามแคมเปญที่อ้างอิงผู้ใช้ไปยังแอปพลิเคชันของคุณ

  การติดตามแคมเปญ Google Play

  ระบบปฏิบัติการ Android 1.6 สนับสนุนการใช้พารามิเตอร์ของ URL referrer ในลิงก์ดาวน์โหลดไปยัง Google Play Google Analytics SDK สําหรับ Android ใช้พารามิเตอร์นี้เพื่อป้อนข้อมูลแคมเปญใน Google Analytics สําหรับแอปพลิเคชันของคุณโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะทําให้แหล่งที่มาของการติดตั้งแอปพลิเคชันได้รับการบันทึกและเชื่อมโยงกับการดูหน้าเว็บและเหตุการณ์ในอนาคต ซึ่งมีประโยชน์ในการวัดประสิทธิภาพของโฆษณาหนึ่งๆ สําหรับแอปของคุณ

  คุณต้องเพิ่มข้อมูลโค้ดต่อไปนี้ลงในไฟล์ Manifest AndroidManifest.xml ของโปรเจ็กต์เพื่อให้การติดตามการอ้างอิงทํางานได้

  <!-- Used for install referrer tracking -->
  <receiver android:name="com.google.android.apps.analytics.AnalyticsReceiver" android:exported="true">
   <intent-filter>
    <action android:name="com.android.vending.INSTALL_REFERRER" />
   </intent-filter>
  </receiver>
  

  หากต้องการตั้งค่าการติดตามแคมเปญ Google Analytics ผ่าน Google Play ให้ใช้เครื่องมือสร้าง URL ด้านล่างเพื่อสร้างลิงก์การอ้างอิง ใช้ลิงก์เพื่อแนะนําผู้ใช้ให้รู้จักกับแอปพลิเคชันของคุณ Analytics SDK จะแยกวิเคราะห์และบันทึกข้อมูลการอ้างอิงโดยอัตโนมัติ และป้อนข้อมูลในรายงาน Analytics ของคุณ

  คุณสามารถใช้เครื่องมือสร้าง URL ของแคมเปญ Google Play เพื่อสร้างลิงก์สําหรับแนะนําบอกต่อ โดยต้องระบุชื่อแพ็กเกจ แหล่งที่มาของแคมเปญ สื่อของแคมเปญ และชื่อแคมเปญ โปรดดูคําอธิบายโดยละเอียดของพารามิเตอร์แต่ละรายการในตารางด้านล่าง

  การติดตามแคมเปญทั่วไป

  ด้วย Google Analytics SDK เวอร์ชัน 1.3 สําหรับ Android ทําให้คุณติดตามแคมเปญสําหรับแหล่งที่มาอื่นนอกเหนือจาก Google Play ได้แล้ว เช่น หากคุณอยากทราบว่าแอปพลิเคชันของคุณเปิดตัวจากลิงก์ในโฆษณา คุณจะตรวจสอบข้อมูลอ้างอิงแคมเปญได้ในเจตนาที่ทําให้แอปพลิเคชันเริ่มทํางาน ให้จัดเก็บข้อมูลแคมเปญดังกล่าวใน Google Analytics

  หากต้องการกําหนดข้อมูลอ้างอิงแคมเปญ ให้ใช้เมธอด setReferrer ดังนี้

   tracker.setReferrer(referrer);
  

  การใช้ฟีเจอร์นี้ถูกจํากัดการใช้งาน ขั้นแรก คุณต้องโทรหา startNewSession ก่อนโทร setReferrer คุณต้องทําเช่นนี้เนื่องจากไม่ได้ตั้งค่าฐานข้อมูล SQLite ที่ Google Analytics ใช้ก่อนที่จะเรียกใช้ startNewSession และ setReferrer ต้องการฐานข้อมูลนั้น หากยังไม่เคยโทรหา startNewSession คุณจะได้รับ IllegalStateException

  ข้อจํากัดที่ 2 คือสตริงการอ้างอิงที่ส่งไปยัง setReferrer ต้องเป็นไปตามรูปแบบที่กําหนด โดยต้องอยู่ในรูปแบบชุดพารามิเตอร์ของ URL และต้องรวมพารามิเตอร์ GCLID อย่างน้อย 1 รายการหรือ utm_campaign, utm_medium และ utm_source แต่ละรายการ ในกรณีหลัง อาจมีพารามิเตอร์ utm_term และ utm_content เช่นกัน

  พารามิเตอร์ GCLID เป็นส่วนหนึ่งของฟีเจอร์การติดแท็กอัตโนมัติที่ลิงก์ Google Analytics กับ Google Ads โดยอัตโนมัติ การอ้างอิงแคมเปญตัวอย่างที่ใช้การติดแท็กอัตโนมัติอาจมีลักษณะเช่นนี้

  referrer = “gclid=gclidValue”;
  

  สตริงการอ้างอิงแคมเปญด้วยตนเองอาจมีลักษณะดังนี้

  referrer = “utm_campaign=campaign&utm_source=source&utm_medium=medium&utm_term=term&utm_content=content”;
  

  หากคุณส่งสตริงผู้อ้างอิงที่มีรูปแบบไม่เหมาะสมไปยัง setReferrer ข้อมูลผู้อ้างอิงจะไม่เปลี่ยนแปลงและคุณจะได้รับค่าที่เป็นเท็จ ค่าที่ส่งคืนเป็น "จริง" หมายความว่า URL ที่มาได้รับการอัปเดต และจะเพิ่มลงในทุก Hit นับจากนี้

  โปรดทราบว่าเซสชันใหม่จะเริ่มต้นขึ้นเมื่อคุณเรียกใช้ setReferrer และจะส่งคืนค่าเป็น True

  พารามิเตอร์ จำเป็น คำอธิบาย ตัวอย่าง
  utm_campaign ได้ ชื่อแคมเปญ ใช้สําหรับวิเคราะห์คีย์เวิร์ดเพื่อระบุการโปรโมตผลิตภัณฑ์เฉพาะ หรือแคมเปญเชิงกลยุทธ์ utm_campaign=spring_sale
  utm_source ได้ แหล่งที่มาของแคมเปญ ซึ่งใช้เพื่อระบุเครื่องมือค้นหา จดหมายข่าว หรือแหล่งที่มาอื่นๆ utm_source=google
  utm_medium ได้ สื่อของแคมเปญ ใช้เพื่อระบุสื่อ เช่น อีเมลหรือราคาต่อหนึ่งคลิก (CPC) utm_medium=cpc
  utm_term ไม่ได้ คําของแคมเปญ ใช้กับการค้นหาที่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อใส่คีย์เวิร์ดสําหรับโฆษณา utm_term=running+shoes
  utm_content ไม่ได้ เนื้อหาของแคมเปญ ใช้สําหรับการทดสอบ A/B และโฆษณาแบบกําหนดเป้าหมายเนื้อหาเพื่อแยกความแตกต่างของโฆษณาหรือลิงก์ที่ชี้ไปยัง URL เดียวกัน utm_content=logolink
  utm_content=textlink