Śledzenie wyjątków

Z tego przewodnika dowiesz się, jak wysyłać wyjątki za pomocą tagu analytics.js. Śledzenie wyjątków umożliwia pomiar liczby i rodzaju awarii lub błędów, które występują w usłudze.

Implementacja

Działania wyjątku można wysyłać za pomocą polecenia send, podając hitType o wartości exception. Polecenie send ma taki podpis dla typu działania exception:

ga('send', 'exception', [fieldsObject]);

Pola wyjątków

Tabela poniżej zawiera podsumowanie pól dotyczących wyjątków:

Nazwa pola Typ wartości Wymagane Opis
exDescription plik tekstowy, nie Opis wyjątku.
exFatal boolean nie true, jeśli wyjątek był krytyczny.

Przykład

W poniższym poleceniu streszczono część logiki, która może ulec awarii w bloku try/catch. Jeśli wystąpi błąd, wysyła do Google Analytics działanie stanowiące wyjątek:

try {
  // Runs code that may or may not work.
  window.possiblyUndefinedFunction();
} catch(err) {
  ga('send', 'exception', {
    'exDescription': err.message,
    'exFatal': false
  });
}