Funkcje reklamowe

Z tego przewodnika dowiesz się, jak korzystać z wtyczki funkcji reklamowych do analytics.js.

Przegląd

Funkcje reklamowe Google Analytics (w tym listy remarketingowe dla reklam w wyszukiwarce) możesz włączyć w Google Analytics w sekcji Ustawienia usługi > Gromadzenie danych. Wtyczka funkcji reklamowych dla analytics.js może służyć do automatycznego włączania tych funkcji oraz do zastępowania i wyłączania wszystkich funkcji raportowania o reklamach i remarketingu w interfejsie Google Analytics.

Implementacja

Zalecamy włączenie funkcji raportowania o reklamach w ustawieniach usługi w Google Analytics.

Aby włączyć wtyczkę funkcji reklamowych, dodaj wywołanie require i określ wtyczkę displayfeatures.

ga('create', 'UA-XXXXX-Y', 'auto');
ga('require', 'displayfeatures');
ga('send', 'pageview');

Wtyczka wysyła do stats.g.doubleclick.net żądanie, które służy do włączenia funkcji reklamowych. Wtyczka tworzy nowy plik cookie o nazwie _gat, który ma czas oczekiwania wynoszący 1 minutę. Nie przechowuje on żadnych informacji o użytkowniku. Służy tylko do ograniczenia liczby żądań, które należy wysłać do doubleclick.net.

Domyślną nazwą pliku cookie jest _gat. Możesz ją zmienić, ustawiając opcję cookieName, gdy potrzebujesz wtyczki:

ga('require', 'displayfeatures', {cookieName: 'display_features_cookie'});

Pamiętaj, że zwykle do określenia lokalizacji skryptu używa się trzeciego argumentu. Ponieważ ta wtyczka jest zawarta w tagu analytics.js, możesz po prostu przekazywać kod undefined.

Używaj wielu trackerów

Aby użyć wtyczki funkcji reklamowych z wieloma trackerami, dodaj wywołanie require na początku nazwy trackera:

// create a tracker named 'foo' for property UA-XXXXX-Y
ga('create', 'UA-XXXXX-Y', {name: 'foo'});
ga('foo.require', 'displayfeatures');
ga('foo.send', 'pageview');

// create a second tracker named 'bar' for a different property UA-XXXX-Z
ga('create', 'UA-XXXXX-Z', {name: 'bar'});
ga('bar.require', 'displayfeatures');
ga('bar.send', 'pageview');

Po wczytaniu wtyczki funkcji reklamowych do nazwanego skryptu śledzenia do nazwy pliku cookie jest dodawana nazwa skryptu śledzenia. Ten przykład tworzy pliki cookie _gat_foo i _gat_bar.

Wyłączanie funkcji reklamowych

Funkcje reklamowe można włączyć w ustawieniach administratora Google Analytics, więc w niektórych przypadkach trzeba wyłączyć je automatycznie.

Aby wyłączyć wszystkie funkcje reklamowe za pomocą tagu analytics.js, ustaw allowAdFeatures na false po poleceniu create i przed poleceniem send.

ga('create', 'UA-XXXXX-Y', 'auto');
ga('set', 'allowAdFeatures', false);
ga('send', 'pageview');

Gdy ustawisz wartość true (wartość domyślną), allowAdFeatures umożliwia działanie wtyczki displayfeatures i ustawień funkcji reklamowych w Google Analytics. To pole nie włącza tych funkcji.

Ustaw w polu allowAdFeatures wartość false, aby wyłączyć sygnały typu beacon dla funkcji reklamowych Google Analytics niezależnie od tego, czy zostały one włączone za pomocą wtyczki displayfeatures, czy z poziomu Google Analytics.

Aby wyłączyć tylko funkcje personalizacji reklam, ustaw allowAdPersonalizationSignals na false po poleceniu create i przed poleceniem send.

ga('create', 'UA-XXXXX-Y', 'auto');
ga('set', 'allowAdPersonalizationSignals', false);
ga('send', 'pageview');