İzleyici Oluşturma

İzleyici nesneleri ("veriler" olarak da bilinir), veri toplayıp depolayabilecek ve ardından Google Analytics'e gönderebilecek nesnelerdir.

Yeni bir izleyici oluştururken bir izleme kimliği (Google Analytics mülklerinizden birine karşılık gelen mülk kimliğiyle aynıdır) yanı sıra çerezlerin nasıl depolandığını belirten bir çerez alanı da belirtmeniz gerekir. (Önerilen değer 'auto' olarak otomatik çerez alan yapılandırmasını belirtir.)

Belirtilen alan için bir çerez yoksa bir istemci kimliği oluşturulup çerezde depolanır ve kullanıcı yeni olarak tanımlanır. İstemci kimliği değeri içeren bir çerez varsa izleyicide bu istemci kimliği ayarlanır ve kullanıcı geri gelen olarak tanımlanır.

Oluşturulan izleyici nesneleri ayrıca, geçerli tarama bağlamıyla ilgili sayfa başlığı ve URL gibi bilgilerin yanı sıra cihazla ilgili ekran çözünürlüğü, görüntü alanı boyutu ve doküman kodlaması gibi bilgiler de toplar. Google Analytics'e veri gönderme zamanı geldiğinde, izleyicide şu anda depolanmış olan tüm bilgiler gönderilir.

Oluşturma yöntemi

analytics.js kitaplığı, izleyici oluşturmak için çeşitli yollar sunar. Bununla birlikte, en yaygın yöntem create komutunu kullanmak ve izleme kimliği ile çerez alan alanlarını ikinci ve üçüncü parametreler olarak iletmektir:

ga('create', 'UA-XXXXX-Y', 'auto');

İzleyicileri adlandırma

İsteğe bağlı olarak, izleyiciyi create komutunda dördüncü bağımsız değişken olarak name alanını ileterek de adlandırabilirsiniz. Aynı sayfa için birden fazla izleyici oluşturmanız gereken durumlarda izleyici adlandırma gerekir. Bunu yapmanızin nedeni hakkında daha ayrıntılı bilgi için aşağıdaki birden fazla izleyiciyle çalışma ile ilgili aşağıdaki bölüme bakın.

ga('create', 'UA-XXXXX-Y', 'auto', 'myTracker');

name alanı belirlenmeden izleyici oluşturma, "varsayılan" izleyici oluşturma olarak bilinir. Varsayılan izleyiciye "t0" adı verilir.

Oluşturma sırasında alanları belirtme

İsteğe bağlı bir fields nesnesi de iletilebilir. Böylece, oluşturma sırasında analytics.js alanlarından herhangi birini ayarlayabilirsiniz. Böylece bu alanlar izleyicide depolanır ve gönderilen tüm isabetlere uygulanır.

ga('create', 'UA-XXXXX-Y', 'auto', 'myTracker', {
  userId: '12345'
});

ga() işlevine yapılan tüm çağrılarda olduğu gibi, tüm alanları bir arada belirtmek için fields nesnesi de kullanılabilir:

ga('create', {
  trackingId: 'UA-XXXXX-Y',
  cookieDomain: 'auto',
  name: 'myTracker',
  userId: '12345'
});

Daha ayrıntılı bilgi için create yöntem referansına bakın.

Birden fazla izleyiciyle çalışma

Bazı durumlarda, tek bir sayfadan birden fazla mülke veri göndermek isteyebilirsiniz. Bu, bir sitenin bölümlerini yöneten birden çok sahibi olan siteler için kullanışlıdır; her sahip, kendi mülkünü görüntüleyebilir.

İki ayrı mülke ait verileri takip etmek için iki ayrı izleyici oluşturmanız ve bunlardan en az birinin adlandırılmış bir izleyici olması gerekir. Aşağıdaki iki komut, varsayılan bir izleyici ve "clientTracker" adında bir izleyici oluşturur:

ga('create', 'UA-XXXXX-Y', 'auto');
ga('create', 'UA-XXXXX-Z', 'auto', 'clientTracker');

Belirli bir izleyici için komutları çalıştırma

Belirli bir izleyici için analytics.js komutlarını çalıştırmak amacıyla komut adının önüne izleyici adını ve ardından bir nokta ekleyin. İzleyici adı belirtmediğinizde komut, varsayılan izleyicide çalıştırılır.

Yukarıdaki iki izleyiciye sayfa görüntülemeleri göndermek için aşağıdaki iki komutu çalıştırmanız gerekir:

ga('send', 'pageview');
ga('clientTracker.send', 'pageview');

Gelecekteki kılavuzlarda, belirli komutların çalıştırılacağı söz dizimi hakkında daha ayrıntılı bilgi verilecektir. Tüm analytics.js komutlarının tam komut söz dizimini görmek için komut sırası referansına da bakabilirsiniz.

Sonraki adımlar

Bir izleyici oluşturduktan sonra söz konusu izleyici nesnesinde depolanan verilere erişmeniz gerekebilir. Bir sonraki kılavuzda, izleyici verilerinin nasıl alınacağı ve ayarlanacağı açıklanmaktadır.