Autoryzacja żądań

Każde żądanie wysyłane przez aplikację do interfejsu Google AMP URL API musi identyfikować Twoją aplikację w Google. Do identyfikacji aplikacji służy jej klucz interfejsu API.

Uzyskiwanie i używanie klucza interfejsu API

Klucz interfejsu API musi towarzyszyć żądaniom przesyłanym do interfejsu Google AMP URL API dla danych publicznych.

Klucz interfejsu API identyfikuje projekt i zapewnia dostęp do interfejsu API, limitów oraz raportów. Aby uzyskać klucz interfejsu API, wykonaj te czynności:

  1. Otwórz stronę Dane logowania.
  2. Utwórz klucz serwera i użyj go. Nie używaj tego klucza poza kodem swojego serwera. Na przykład nie umieszczaj go na stronie internetowej. Aby zapobiec kradzieży przydziału, ogranicz wykorzystanie klucza tak, aby dozwolone były tylko żądania ze źródłowych adresów IP Twoich serwerów.

Aby zabezpieczyć klucze interfejsu API, postępuj zgodnie ze sprawdzonymi metodami korzystania z kluczy interfejsu API.

Gdy uzyskasz klucz interfejsu API, Twoja aplikacja będzie mogła dołączać parametry zapytania key=yourAPIKey do adresów URL wszystkich żądań.

Klucz interfejsu API można bezpiecznie umieszczać w adresach URL, więc nie trzeba go kodować.