Zasady Centrum danych reklam

Gdy zgodzisz się na warunki Umowy na korzystanie z Centrum danych reklam Google, musisz przestrzegać podanych niżej zasad (oprócz przekazanych Ci przez Google odpowiednich zasad dotyczących partnerów i poszczególnych usług). Jeśli nie będziesz przestrzegać tych zasad, możemy zawiesić lub odebrać Ci dostęp do Centrum danych reklam (CDR) i możliwość korzystania z niego.

Prywatność

Centrum danych reklam ułatwia analizę (a) danych przesłanych przez Ciebie do projektu BigQuery oraz (b) zastrzeżonych danych Google.

Nie możesz:

 • podejmować prób dezagregacji danych, które Google raportuje w formie zagregowanej;
 • podejmować prób wykorzystania zastrzeżonych danych Google w celu identyfikacji użytkowników;
 • podejmować prób użycia zastrzeżonych danych Google w celu tworzenia, edytowania lub uzupełniania profili użytkowników ani tworzenia, edytowania lub uzupełniania list odbiorców do celów innych niż dozwolone w kanałach aktywacji odbiorców zatwierdzonych przez CDR i formalnie obsługiwanych przez oficjalny interfejs CDR;
 • używać identyfikatorów w tabelach odpowiedników przesłanych do Twojego projektu BigQuery w Google Cloud Platform, które Google może wykorzystać lub rozpoznać jako informacje umożliwiające identyfikację w dowolnych tabelach odpowiedników przesłanych do Centrum danych reklam.

Uzyskasz wszystkie wymagane zgody na przetwarzanie danych przekazywanych do Google przez Ciebie (lub na Twoje polecenie) poprzez Centrum danych reklam, a także będziesz przestrzegać dostępnej publicznie polityki prywatności dotyczącej Twoich metod zbierania, wykorzystywania i udostępniania informacji w powiązaniu z korzystaniem przez Ciebie z Centrum danych reklam.

Podczas korzystania z dostępnej w Centrum danych reklam funkcji aktywacji odbiorców możesz przesyłać lub w inny sposób używać tylko tych informacji o użytkownikach, które zostały zebrane przez Ciebie (lub, w stosownych przypadkach, przez klienta, w którego imieniu korzystasz z Centrum danych reklam) w kontekście własnym. Chodzi o informacje zebrane przez Ciebie we własnych witrynach, aplikacjach, sklepach stacjonarnych lub w innych okolicznościach, w których użytkownicy udostępniali Ci bezpośrednio swoje dane.

Przykłady:

 • dane uzyskane od użytkownika, który zrobił zakupy na Twojej stronie;
 • dane uzyskane od użytkownika, który zarejestrował się, aby otrzymywać komunikaty marketingowe w Twoich aplikacjach;
 • dane uzyskane od użytkownika, który zarejestrował się w programie lojalnościowym w jednym z Twoich sklepów stacjonarnych.

Jeśli używasz Centrum danych reklam w połączeniu z innymi usługami Google, aby wyświetlać reklamy oparte na zainteresowaniach, musisz przestrzegać zasad odpowiednich usług Google (np. Zasad Google Ads dotyczących reklam spersonalizowanychZasad programu dotyczących platform).

Dopuszczalne użytkowanie

 • Aby mieć dostęp do Centrum danych reklam i z niego korzystać, musisz używać interfejsu Ads Data Hub API od Google lub interfejsu internetowego Centrum danych reklam.
 • Google zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby zapytań na koncie Centrum danych reklam przypadających na reklamodawcę, jeśli liczba wysłanych równocześnie zapytań przekracza 10.
 • Google zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby zapytań na koncie Centrum danych reklam przypadających na reklamodawcę, jeśli zostanie przesłane więcej niż 10 zapytań na minutę.
 • Jeśli zapytanie zaburza stabilność działania Centrum danych reklam, zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania zapytania.
 • Nie możesz bezpośrednio ani za pośrednictwem osoby trzeciej używać CDR do eksportowania, wyodrębniania ani powielania lub wykorzystywania w inny sposób zastrzeżonych danych Google w celu tworzenia, promowania lub ulepszania produktów bądź usług, które konkurują bezpośrednio z jakimikolwiek produktami lub usługami reklamowymi Google, albo w celu publicznego ujawniania wyników testów porównawczych, analizy porównawczej lub oceny jakichkolwiek produktów bądź usług reklamowych Google.

Dodatkowe ograniczenia dotyczące informacji poufnych w Centrum danych reklam

Podlegasz dodatkowym ograniczeniom dotyczącym poufnych informacji o zainteresowaniach lub kategorii zainteresowań (zgodnie z zasadami dotyczącymi reklam spersonalizowanych Google). Ograniczenia te przedstawiają się następująco:

 • Poufne kategorie zainteresowań wymienione w zasadach dotyczących reklam spersonalizowanych nie mogą być wykorzystywane przez użytkowników CDR do tworzenia list odbiorców, kierowania reklam na użytkowników ani do promowania produktów lub usług reklamodawców.
 • Podczas wykonywania zapytań na potrzeby kierowania reklam nie możesz łączyć z danymi Google informacji spoza Google powiązanych z poufnymi kategoriami zainteresowań.
 • Danych z raportów wygenerowanych przez Ciebie lub w Twoim imieniu w Centrum danych reklam nie możesz łączyć w celach komercyjnych z informacjami powiązanymi z poufnymi kategoriami zainteresowań.

Aktualizacja: 4 grudnia 2020 r.