Časté dotazy o míře shody při párování údajů poskytnutých uživatelem

Jestliže využijete svá data první strany pomocí funkce párování údajů poskytnutých uživatelem (UPDM) od Googlu, pomůže vám to rozvíjet smysluplné vztahy se zákazníky. Na této stránce najdete odpovědi na časté dotazy ohledně míry shody při použití UPDM.

Jak máme zajistit, aby náš seznam byl co největší a měl co největší zásah?

Velikost seznamu představuje skutečný počet uživatelů, které můžete oslovit. Maximalizovat velikost seznamu můžete takto:

  • Nahrajte informace všech dostupných typů (e-mailové adresy, mobilní zařízení, telefonní čísla a poštovní adresy). Čím více signálových identifikátorů přidáte, tím větší bude šance na shodu. Není třeba, aby se shodovaly všechny signály. Je používána logika NEBO a jednotlivé signály jsou zpracovávány individuálně.
  • Použijte pro UPDM tabulky, které používáte pro vlastní seznamy zákazníků, máte je v připojených datech a už jsou hashované.
  • Míra shody vám pomůže zjistit, zda nemáte problémy s formátem dat.
  • Jestliže k jednomu zákazníkovi máte více signálových identifikátorů, zapište je v datovém souboru do jednoho řádku.

Jak k zákazníkům přidáme více signálových identifikátorů?

Jestliže k jednomu zákazníkovi máte více signálových identifikátorů, zapište je v datovém souboru do jednoho řádku. Dosáhnete tak ve službě Ads Data Hub největší míry shody. Například pokud máte od určitého zákazníka telefonní číslo i e-mailovou adresu, uveďte je vedle sebe na stejný řádek (jak vidíte na řádcích 2 a 5).

Údaje o zákazníkovi

Jak často máme své seznamy obnovovat?

V zájmu lepších výsledků a optimálního výkonu doporučujeme seznam obnovovat každý den. Nejlépe toho dosáhnete tak, že při konfiguraci propojení vytvoříte harmonogram importu.

Kde zjistíme míru shody?

Míra shody dat je v uživatelském rozhraní uvedena pouze pro nově spuštěné úlohy v části Nedávná spuštění. Jde pouze o kvalitní odhad, protože přesné hodnoty vám kvůli omezením z důvodu ochrany soukromí služba Ads Data Hub nemůže sdělit.

Tato míra shody (uživatelé spárovaní v rámci celého prostoru identity Google) bude vždy vyšší nebo rovna počtu řádků v identifikační tabulce služby Ads Data Hub (ta obsahuje uživatele z dat první strany, které společnost Google zná a které zákazníkova kampaň oslovila). Tato hodnota se počítá vydělením výsledku níže uvedeného dotazu počtem jedinečných položek v zákazníkových datech první strany:

SELECT COUNT(*)
FROM *_match
GROUP BY 1

Proč máme malou míru shody?

Míra shody představuje procento nahraných dat, která se podařilo spárovat s uživateli Googlu. Poznáte z ní tedy, jaká část z vašeho seznamu je využitelná. Nedělejte si starosti, když nedosáhnete 100% míry shody. Je běžné, že se nepodaří spárovat všechny údaje o zákaznících.

Na základě míry shody můžete:

  • stanovit srovnávací hodnotu, která vám pomůže diagnostikovat případné problémy s formátem dat,
  • zjistit, jaké procento uživatelů v datech první strany a datech Googlu se podařilo spárovat.

Proč máme větší míru shody při párování údajů poskytnutých uživatelem než u vlastních seznamů zákazníků?

Párování údajů poskytnutých uživatelem probíhá na základě signálových identifikátorů, zatímco vlastní seznamy zákazníků berou při filtrování párovaných zákazníků v úvahu i údaje o zobrazeních reklam.

Co u dat znamená hodnota TTL?

Hodnota TTL (time to live) 180 dní znamená, že když zákazník nahraje spárovaný záznam, bude tento záznam v identifikačních tabulkách uložen 180 dní. Po 180 dnech bude záznam z identifikačních tabulek odstraněn, dokud nebude znovu nahrán. Je to podobné trvanlivosti dat nahraných v rámci párování souborů cookie. Důvodem je ochrana soukromí a dodržování předpisů.

Jak jsou zpracovávána data z různých regionů?

Funkce UPDM exportuje data z vlastních seznamů zákazníků do čtyř různých regionů (EU, USA, Asie a Austrálie). Pro každý z těchto regionů je exportován celý soubor dat (tedy data pro všechna ID Google GAIA bez ohledu na region). Při párování jsou tedy brána v úvahu data ze všech regionů, ať je zákazníkův region jakýkoli.

Data jsou tedy filtrována pouze v případě, že filtrování podle regionů provádí služba Ads Data Hub. Funkce UPDM sama takové filtrování neprovádí.

Spustili jsme nad identifikační tabulkou dotaz, je ale prázdná. Proč?

Zkontrolujte, zda při párování údajů poskytnutých uživatelem analyzujete Googlem vlastněná a provozovaná data a že nepřipojujete kampaně využívající vyhledávání. Aby bylo možno událost reklamy využít k párování údajů poskytnutých uživatelem, musí být v datech o reklamách Google spojena s přihlášeným uživatelem. Viz článek Slučitelná pole ve službě Ads Data Hub.

Tabulky google_ads_impressions, dv360_youtube_impressionsyt_reserve_impressions obsahují data od přihlášených i nepřihlášených uživatelů. V rámci párování údajů poskytnutých uživatelem služba Ads Data Hub spáruje uživatele, které společnost Google zná a kteří byli aktivní v posledních 180 dnech, byli kampaní osloveni a jsou obsaženi v nahraném souboru dat první strany.

Jak máme strukturovat účet?

Aby mohly agentury využívat data první strany a párování údajů poskytnutých uživatelem, musí ve svém účtu služby Ads Data Hub vytvořit pro každého inzerenta unikátní podřízený účet. Díky tomu jsou data každého inzerenta uložena v unikátním účtu podřízeném hlavnímu účtu agentury. Starší účty, které data jednotlivých inzerentů neuchovávají odděleně v unikátních podřízených účtech, musí pro každého inzerenta vytvořit nový podřízený účet a počkat, až bude naplněn existujícími daty.

Existuje rozhraní API?

Veřejné rozhraní API pro párování údajů poskytnutých uživatelem neexistuje. Kromě toho pamatujte, že míra shody představuje citlivý údaj. Hodnota, kterou zákazník vidí v uživatelském rozhraní, zahrnuje kvůli ochraně soukromí určitý šum.