Testowanie zapytań za pomocą danych piaskownicy

Ta platforma zawiera syntetyczny zbiór danych, który może Ci pomagać w efektywniejszym działaniu w obliczu mechanizmów kontroli prywatności zawartych w Centrum danych reklam. W przeciwieństwie do zwykłych danych zbiór ten nie podlega kontroli prywatności, więc należy go używać do eksperymentów i tworzenia zapytań. Usprawnienia procesu tworzenia zapytań dzięki piaskownicy:

 • Szybsze uruchamianie zadań. Zapytania są kierowane na dane piaskownicy, więc nie podlegają kontroli prywatności, dzięki czemu szybciej działają.
 • Umożliwienie sprawdzania danych bazowych. Do danych piaskownicy możesz używać metody SELECT *, aby zyskać lepsze wyobrażenie o tym, jak mogą wyglądać Twoje wyniki.
 • Uniknięcie sprawdzania różnic. Sprawdzanie różnic analizuje historię zapytań, ale z pominięciem zapytań kierowanych na dane piaskownicy. Więcej informacji o sprawdzaniu różnic

Dzięki tym ulepszeniom możesz szybciej powtarzać wykonywanie wersji roboczych zapytań i zmniejszyć częstotliwość występowania błędów zgłaszanych przez mechanizmy kontroli prywatności. W Centrum danych reklam znajdziesz więc zalecenie, aby podczas tworzenia zapytań używać w miarę możliwości danych piaskownicy.

Dane piaskownicy a ograniczenia wynikające z ochrony prywatności

Dane piaskownicy są syntetyczne, więc część ograniczeń dotyczących prywatności w Centrum danych reklam została złagodzona. Na przykład poniższe działania można wykonywać tylko w odniesieniu do danych piaskownicy:

 • Wysyłanie zapytań metodą SELECT *.
 • Wysyłanie serii podobnych zapytań. Jest to typowy sposób tworzenia zapytań SQL, ale niekorzystanie z danych piaskownicy zwiększa prawdopodobieństwo, że Twoje zadania będą wywoływać problemy związane z kontrolą prywatności. Zadania uruchamiane z użyciem danych piaskownicy nie będą powodować sprawdzania różnic w danych, co pozwoli Ci szybciej powtarzać wysyłanie zapytań SQL. Więcej informacji o mechanizmach kontroli prywatności w Centrum danych reklam

Proces wysyłania zapytań w trybie piaskownicy

Proces tworzenia zapytań kierowanych na dane piaskownicy jest prawie taki sam jak w przypadku zapytań, które korzystają z Twoich danych własnych. Jedyne różnice:

 • Gdy wysyłasz zapytania kierowane na dane piaskownicy, możesz tworzyć zapytania, które korzystają z metody SELECT *.
 • Podczas wykonywania zapytań kierowanych na dane piaskownicy musisz:
  • wybrać daty rozpoczęcia i zakończenia między 18.08.2018, godz. 00:00:00 a 17.09.2018, godz. 23:59:59;
  • w menu Dane reklam z wybrać ADH Sandbox Customer;
 • w przypadku korzystania z interfejsu API używać identyfikatora konta piaskownicy odpowiedniego dla swojego regionu:
  • us: '131148133',
  • europe: '548904246',
  • asia-northeast1: '811078775',
  • australia-southeast1: '448592203'.

Więcej informacji o tworzeniu i wykonywaniu zapytań w Centrum danych reklam