Wyświetlanie historii zmian na koncie

Historia zmian to dziennik zmian wprowadzonych na koncie Centrum danych reklam. Każda pozycja w tym raporcie zawiera:

  • opis wprowadzonej zmiany;
  • datę i godzinę wprowadzenia zmiany;
  • nazwę użytkownika, który wprowadził zmianę;
  • rodzaj zmiany.

Ten raport możesz dzielić na segmenty według daty i filtrować według rodzaju zmiany.

Wyświetlanie raportu historii zmian

Aby wyświetlić historię zmian na koncie:

  1. W interfejsie Centrum danych reklam otwórz kartę Ustawienia.
  2. Otwórz menu Historia zmian.
  3. Możesz teraz wyświetlić historię zmian.
    1. Opcjonalnie możesz zmieniać oś czasu i filtrować wyniki.