Dopasowywanie niestandardowych zmiennych Floodlight

Niestandardowe zmienne Floodlight to parametry adresów URL dołączone do konwersji Floodlight, które są zarządzane za pomocą usług Google Marketing Platform. Dzięki tym zmiennym możesz rejestrować dodatkowe informacje wykraczające poza zakres standardowych parametrów. Mimo że reklamodawcy przekazują za pomocą niestandardowych zmiennych Floodlight szeroką gamę informacji, w Centrum danych reklam liczą się tylko dane, których można używać do dopasowywania, np. identyfikatory użytkowników, zewnętrzne pliki cookie czy identyfikatory zamówień.

Co ważne, niestandardowe zmienne Floodlight są wywoływane, gdy użytkownik dokonuje konwersji. Przydają się więc tylko do tego, aby poznawać odpowiedzi na pytania dotyczące reklam lub tworzyć listy odbiorców, którzy dokonali konwersji. Wybrane przykłady zastosowań:

 • „Czy moja ostatnia kampania doprowadziła do wzrostu sprzedaży tych produktów, na których najbardziej mi zależało?”
 • „Ile wyniósł wzrost przychodów z prowadzonej przeze mnie kampanii?”
 • „Chcę utworzyć listę odbiorców obejmującą użytkowników o wysokiej wartości”.
 • „Chcę utworzyć listę odbiorców obejmującą użytkowników, którzy intensywnie korzystali z moich usług”.

Więcej informacji o niestandardowych zmiennych Floodlight

Dostęp do niestandardowych zmiennych Floodlight w Centrum danych reklam

Niestandardowe zmienne Floodlight są łączone ze sobą i przechowywane jako ciąg znaków w polu event.other_data w tabeli adh.cm_dt_activities_attributed. Aby wyodrębnić poszczególne zmienne, użyj podanego niżej wyrażenia regularnego, zastępując u1 nazwą zmiennej, której chcesz użyć do dopasowywania:

REGEXP_EXTRACT(event.other_data, 'u1=([^;]*)') AS u1_val

Przykłady

Zasięg i wydatki

To zapytanie mierzy zasięg i łączne wydatki związane z daną kampanią.

Tabela crm_data używa tego schematu:

Pole Opis
order_id Unikalny identyfikator powiązany z zamówieniem.
order_val Wartość zamówienia w postaci liczby zmiennoprzecinkowej.
order_timestamp Sygnatura czasowa momentu, w którym zakończyło się składanie zamówienia.
/* Creates a temporary table containing user IDs and order IDs (extracted u-values)
associated with a given campaign */
WITH floodlight AS (
 SELECT user_id, event.campaign_id, REGEXP_EXTRACT(event.other_data, 'u1=([^;]*)') AS order_id
 FROM adh.cm_dt_activities_attributed
 WHERE event.other_data LIKE "%u1%" AND event.campaign_id = 31459
)

/* Creates a temporary table where each row contains an order ID, the order's value,
and the time the order was placed */
WITH crm_data AS (
 SELECT order_id, order_val, order_timestamp
 FROM `your_cloud_project.your_dataset.crm_data`
 WHERE order_timestamp > FORMAT_TIMESTAMP('%F', TIMESTAMP_MICROS('2020-01-19 03:14:59'), @time_zone)
)

/* Joins both tables on order ID, counts the number of distinct users and sums the
value of all orders */
SELECT DISTINCT(user_id) AS reach, sum(order_val) as order_val
FROM floodlight JOIN crm_data
ON (floodlight.order_id = crm_data.order_id)

Klienci cechujący się wysokimi wydatkami i wcześniejszym zaangażowaniem

To zapytanie tworzy listę odbiorców złożoną z klientów, którzy w sierpniu 2020 r. wydali ponad 1000 USD oraz wcześniej weszli w interakcję z Twoimi reklamami.

Tabela crm_data używa tego schematu:

Pole Opis
your_id Unikalny identyfikator powiązany z klientem.
customer_spend_aug_2020_usd Łączne wydatki danego klienta (w postaci liczby zmiennoprzecinkowej) w sierpniu 2020 r.
/* Creates a temporary table containing IDs you track, alongside IDs Google tracks
for the same user */
WITH floodlight AS (
 SELECT user_id, REGEXP_EXTRACT(event.other_data, 'u1=([^;]*)') AS your_id
 FROM adh.cm_dt_activities_events
 WHERE event.other_data LIKE "%u1%"
)

/* Creates a temporary table containing IDs you track for customers who spent over
$1000 in August 2020 */
WITH crm_data AS (
 SELECT your_id
 FROM `your_cloud_project.your_dataset.crm_data`
 WHERE customer_spend_aug_2020_usd > 1000
)

/* Creates a list (to be used in audience creation) of customers who spent over
$1000 in August 2020 */
SELECT user_id
FROM floodlight
JOIN crm_data ON (floodlight.your_id = crm_data.your_id)

Osoby dużo podróżujące samolotami lub zaliczane do elitarnych klientów

To zapytanie tworzy listę odbiorców złożoną z klientów, którzy dokonali konwersji po obejrzeniu reklamy i w 2019 r. przelecieli ponad 100 tys. mil lub uzyskali w liniach lotniczych status elitarnych klientów.

Tabela airline_data używa tego schematu:

Pole Opis
your_id Unikalny identyfikator powiązany z klientem.
miles_flown_2019 Łączna liczba mil (w postaci liczby całkowitej) przebytych przez klienta w 2019 r.
ye_2019_status Status uzyskany przez klienta w liniach lotniczych w 2019 r.
/* Creates a temporary table containing IDs you track, alongside IDs Google
tracks for the same user */
WITH floodlight AS (
 SELECT user_id, REGEXP_EXTRACT(event.other_data, 'u1=([^;]*)') AS your_id
 FROM adh.cm_dt_activities_events
 WHERE event.other_data LIKE "%u1%"
)

/* Creates a temporary table containing IDs you track for customers who either
flew over 100,000 miles with your airline in 2019, or earned elite status in
2019 */
WITH airline_data AS (
 SELECT your_id
 FROM `my_cloud_project.my_dataset.crm_data`
 WHERE miles_flown_2019 > 100000 or ye_2019_status = "elite"
)

/* Creates a list (to be used in audience creation) of customers who previously
converted on an ad and either earned elite status, or flew over 100,000 miles
in 2019 */
SELECT user_id
FROM floodlight
JOIN airline_data ON (floodlight.your_id = airline_data.your_id)