.

Điều khoản dịch vụ

Việc bạn sử dụng SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phải tuân theo các điều khoản điều chỉnh việc bạn sử dụng AdMob.