Google Mobile Ads SDK

Google Mobile Ads SDK به عنوان دانلود برای iOS ارائه شده است. استفاده شما از Google Mobile Ads SDK توسط شرایط خدمات سایت توسعه دهندگان Google کنترل می شود.

نسخه 10.14.0
بسته googlemobileadssdkios.zip را دانلود کنید
اندازه 20.5 مگابایت
SHA1 Checksum f823adaa9e045fa01faff2528d9a59d7c19aca97
یادداشت SDK تبلیغات موبایل برای iOS از شناسه تبلیغاتی اپل (IDFA) استفاده می کند. SDK از IDFA بر اساس دستورالعمل های مندرج در توافقنامه مجوز برنامه توسعه دهنده iOS استفاده می کند. باید اطمینان حاصل کنید که از سیاست‌های توافقنامه مجوز برنامه توسعه‌دهنده iOS که بر استفاده از این شناسه حاکم است، پیروی می‌کنید.

نمونه برنامه ها

ما تعدادی برنامه نمونه ارائه می کنیم که استفاده از Google Mobile Ads SDK را نشان می دهد. می توانید این برنامه های منبع باز را در این مخزن GitHub پیدا کنید: