Bắt đầu

Hướng dẫn này dành cho các nhà xuất bản muốn kiếm tiền từ ứng dụng Flutter.

Bước đầu tiên để hiển thị quảng cáo AdMob và kiếm doanh thu là tích hợp SDK Quảng cáo của Google trên thiết bị di động vào một ứng dụng Flutter. Sau khi quá trình tích hợp hoàn tất, bạn có thể chọn một định dạng quảng cáo để xem các bước triển khai chi tiết.

SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google dành cho Flutter hiện hỗ trợ tải và hiển thị quảng cáo biểu ngữ, quảng cáo xen kẽ (toàn màn hình), quảng cáo gốc và quảng cáo có tặng thưởng.

Điều kiện tiên quyết

Nhập SDK quảng cáo trên thiết bị di động

Thiết lập theo nền tảng cụ thể

Android

Cập nhật AndroidManifest.xml

Mã ứng dụng AdMob phải có trong AndroidManifest.xml. Nếu không, ứng dụng sẽ gặp sự cố khi khởi chạy.

Thêm mã ứng dụng AdMob, như được xác định trong giao diện web AdMob, vào tệp android/app/src/main/AndroidManifest.xml của ứng dụng bằng cách thêm thẻ <meta-data> có tên là com.google.android.gms.ads.APPLICATION_ID. Đối với android:value, hãy chèn mã ứng dụng AdMob của bạn trong dấu ngoặc kép như sau:

<manifest>
  <application>
    <!-- Sample AdMob app ID: ca-app-pub-3940256099942544~3347511713 -->
    <meta-data
      android:name="com.google.android.gms.ads.APPLICATION_ID"
      android:value="ca-app-pub-xxxxxxxxxxxxxxxx~yyyyyyyyyy"/>
  <application>
<manifest>

Sử dụng cùng một value khi bạn khởi chạy trình bổ trợ trong mã Dart.

Xem hướng dẫn dành cho Android để biết thêm thông tin về cách định cấu hình AndroidManifest.xml và thiết lập mã ứng dụng.

iOS

Cập nhật tệp Info.plist

Trong tệp ios/Runner/Info.plist của ứng dụng, hãy thêm khoá GADApplicationIdentifier có giá trị chuỗi của mã ứng dụng AdMob, như được xác định trong giao diện web AdMob:

<key>GADApplicationIdentifier</key>
<string>ca-app-pub-################~##########</string>

Bạn phải chuyển cùng một giá trị khi khởi chạy trình bổ trợ trong mã Dart của mình.

Xem hướng dẫn dành cho iOS để biết thêm thông tin về cách định cấu hình Info.plist và thiết lập mã ứng dụng.

Chạy SDK quảng cáo trên thiết bị di động

Trước khi tải quảng cáo, hãy để ứng dụng của bạn khởi chạy SDK quảng cáo trên thiết bị di động bằng cách gọi MobileAds.instance.initialize(). Phương thức này sẽ khởi chạy SDK và trả về Future hoàn tất sau khi quá trình khởi chạy hoàn tất, hoặc sau khi hết thời gian chờ 30 giây. Bạn chỉ cần thực hiện việc này một lần, tốt nhất là trước khi chạy ứng dụng.

import 'package:google_mobile_ads/google_mobile_ads.dart';
import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
 WidgetsFlutterBinding.ensureInitialized();
 MobileAds.instance.initialize();

 runApp(MyApp());
}

class MyApp extends StatefulWidget {
 @override
 MyAppState createState() => MyAppState();
}

class MyAppState extends State<MyApp> {
 @override
 void initState() {
  super.initState();
  // Load ads.
 }
}

Chọn định dạng quảng cáo

Sau khi nhập SDK quảng cáo trên thiết bị di động, bạn có thể triển khai quảng cáo. AdMob cung cấp nhiều định dạng quảng cáo nên bạn có thể chọn một định dạng phù hợp nhất với trải nghiệm người dùng trong ứng dụng của mình.

Quảng cáo hình chữ nhật xuất hiện ở đầu hoặc cuối màn hình thiết bị. Quảng cáo biểu ngữ lưu lại trên màn hình trong khi người dùng tương tác với ứng dụng và có thể tự động làm mới sau một khoảng thời gian nhất định. Nếu bạn mới sử dụng quảng cáo trên thiết bị di động, thì đây là loại quảng cáo rất phù hợp để bắt đầu.

Triển khai quảng cáo biểu ngữ

Quảng cáo xen kẽ

Quảng cáo toàn màn hình che phủ giao diện của một ứng dụng cho đến khi người dùng đóng lại. Bạn nên sử dụng quảng cáo xen kẽ tại các điểm dừng tự nhiên trong luồng thực thi của ứng dụng, chẳng hạn như giữa các cấp độ của trò chơi hoặc ngay sau khi hoàn thành một nhiệm vụ.

Triển khai quảng cáo xen kẽ

Mã gốc

Quảng cáo có thể tuỳ chỉnh và phù hợp với giao diện ứng dụng của bạn. Bạn quyết định cách thức và vị trí đặt quảng cáo, do đó, bố cục quảng cáo sẽ phù hợp hơn với kiểu thiết kế ứng dụng của bạn.

Triển khai quảng cáo gốc

Được thưởng

Quảng cáo tặng thưởng cho người dùng khi họ xem video ngắn cũng như tương tác với quảng cáo có thể chơi và bản khảo sát. Phù hợp để kiếm tiền từ người dùng chơi miễn phí.

Triển khai quảng cáo có tặng thưởng