Biểu ngữ thích ứng cố định

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Biểu ngữ thích ứng là thế hệ tiếp theo của quảng cáo thích ứng, giúp bạn tăng tối đa hiệu suất bằng cách tối ưu hóa kích thước của quảng cáo cho từng thiết bị. Được cải tiến dựa trên biểu ngữ thông minh, vốn chỉ hỗ trợ chiều cao cố định, biểu ngữ thích ứng cho phép bạn chỉ định chiều rộng quảng cáo và sử dụng yếu tố này để xác định kích thước quảng cáo tối ưu.

Để chọn kích thước của quảng cáo phù hợp nhất, biểu ngữ thích ứng sử dụng tỷ lệ khung hình cố định thay vì chiều cao cố định. Nhờ đó, quảng cáo biểu ngữ chiếm một phần nhất quán hơn trên màn hình các thiết bị và mang lại cơ hội cải thiện hiệu suất.

Khi sử dụng biểu ngữ thích ứng, xin lưu ý rằng các biểu ngữ này sẽ luôn hiển thị ở một kích thước không đổi cho một thiết bị và chiều rộng nhất định. Khi đã thử nghiệm bố cục trên một thiết bị nhất định, bạn có thể chắc chắn rằng kích thước của quảng cáo sẽ không thay đổi. Tuy nhiên, kích thước của mẫu quảng cáo biểu ngữ có thể thay đổi trên các thiết bị khác nhau. Do đó, bạn nên đảm bảo bố cục của mình có thể phù hợp với các biến thể về chiều cao quảng cáo. Trong một số ít trường hợp, kích thước thích ứng đầy đủ có thể không được lấp đầy và mẫu quảng cáo có kích thước chuẩn sẽ được căn giữa vào vị trí này.

Trường hợp sử dụng biểu ngữ thích ứng

Biểu ngữ thích ứng được thiết kế để thay thế cho kích thước biểu ngữ 320x50 tiêu chuẩn ngành, cũng như định dạng biểu ngữ thông minh mà các biểu ngữ này thay thế.

Các kích thước biểu ngữ này thường được dùng làm biểu ngữ cố định (thường được đặt ở đầu hoặc cuối màn hình). Đối với các biểu ngữ cố định như vậy, tỷ lệ khung hình khi sử dụng biểu ngữ thích ứng sẽ tương tự như tỷ lệ khung hình của quảng cáo chuẩn 320x50, như bạn có thể thấy trong các ảnh chụp màn hình sau:


Biểu ngữ 320x50

Biểu ngữ thông minh

Biểu ngữ thích ứng

Biểu ngữ thích ứng sử dụng kích thước màn hình có sẵn hiệu quả hơn. Ngoài ra, so với biểu ngữ thông minh, biểu ngữ thích ứng là lựa chọn tốt hơn vì:

 • Nó sử dụng chiều rộng được cung cấp thay vì chiều rộng toàn màn hình, cho phép bạn tính đến các vùng an toàn.

 • Thẻ này chọn chiều cao tối ưu cho thiết bị cụ thể, thay vì có chiều cao không đổi trên các thiết bị có kích thước khác nhau, giúp giảm thiểu tác động của phân đoạn thiết bị.

Lưu ý khi triển khai

Khi triển khai biểu ngữ thích ứng trong ứng dụng của bạn, hãy lưu ý các điểm sau:

 • Bạn phải biết chiều rộng của chế độ xem mà quảng cáo xuất hiện và điều này phải tính đến chiều rộng của thiết bị cũng như mọi khu vực an toàn có thể áp dụng.

 • Đảm bảo rằng nền của chế độ xem quảng cáo được làm mờ để tuân thủ chính sách của AdMob khi kích thước quảng cáo nhỏ hơn phân phát không lấp đầy vùng quảng cáo.

 • Đảm bảo bạn đang sử dụng phiên bản mới nhất của SDK C++ cho quảng cáo trên thiết bị di động của Google. Để dàn xếp, hãy sử dụng phiên bản mới nhất của mỗi bộ chuyển đổi dàn xếp.

 • Kích thước của biểu ngữ thích ứng hoạt động hiệu quả nhất khi sử dụng toàn bộ chiều rộng có sẵn. Trong hầu hết các trường hợp, đây sẽ là chiều rộng tối đa của màn hình thiết bị mà bạn đang sử dụng. Hãy nhớ cân nhắc vùng an toàn (nếu có).

 • SDK C++ của quảng cáo trên thiết bị di động của Google trả về chiều cao quảng cáo được tối ưu hoá cho chiều rộng nhất định trong một firebase::gma::AdSize.

 • Có 3 phương pháp để thu thập kích thước của quảng cáo biểu ngữ thích ứng — một phương pháp dành cho biểu ngữ ngang, một phương pháp dành cho biểu ngữ dọc và một phương pháp dành cho hướng hiện tại vào thời điểm thực thi.

 • Kích thước được trả lại cho một chiều rộng nhất định trên một thiết bị nhất định sẽ luôn giống nhau. Do đó, sau khi thử nghiệm bố cục trên một thiết bị nhất định, bạn có thể chắc chắn rằng kích thước của quảng cáo sẽ không thay đổi.

 • Chiều cao của biểu ngữ cố định không được lớn hơn 15% chiều cao của thiết bị và không được nhỏ hơn 50 điểm.

Bắt đầu nhanh

Làm theo các bước bên dưới để triển khai một biểu ngữ thích ứng cố định đơn giản.

 1. Nhận kích thước của quảng cáo biểu ngữ thích ứng. Kích thước bạn thu được sẽ dùng để yêu cầu biểu ngữ thích ứng của bạn. Để thu được kích thước của quảng cáo thích ứng, hãy đảm bảo rằng bạn:

  1. Biết chiều rộng của thiết bị mà bạn đang sử dụng hoặc đặt chiều rộng riêng nếu bạn không muốn sử dụng chiều rộng toàn màn hình.

  2. Sử dụng các phương thức tĩnh thích hợp trên lớp AdSize, chẳng hạn như GetCurrentOrientationAnchoredAdaptiveBannerAdSize(uint32_t width) để lấy đối tượng AdSize thích ứng cho hướng đã chọn.

  3. Gọi Initialize() trên AdView bằng AdSize thích ứng mà bạn đã tạo.

   Dưới đây là ví dụ đầy đủ.

 2. Tạo đối tượng AdRequest và tải biểu ngữ của bạn bằng cách sử dụng phương thức loadAd() trên chế độ xem quảng cáo đã chuẩn bị, giống như cách bạn thực hiện với yêu cầu biểu ngữ thông thường.

Mã mẫu

Dưới đây là ví dụ về AdView sẽ tải biểu ngữ thích ứng:

// Determine view width in pixels based on your app's current width on the
// device's screen. This process will vary depending on which windowing toolkit
// you're using.

firebase::gma::AdSize adaptive_ad_size =
   AdSize::GetCurrentOrientationAnchoredAdaptiveBannerAdSize(view_width);

// my_ad_parent is a reference to an iOS UIView or an Android Activity.
// This is the parent UIView or Activity of the banner view.
firebase::gma::AdParent ad_parent =
 static_cast<firebase::gma::AdParent>(my_ad_parent);
firebase::Future<void> result =
 ad_view->Initialize(ad_parent, kBannerAdUnit, adaptive_ad_size);

Ở đây, hàm GetCurrentOrientationAnchoredAdaptiveBannerAdSize(uint32_t width) được dùng để lấy kích thước của biểu ngữ ở một vị trí cố định cho hướng giao diện hiện tại. Để tải trước một biểu ngữ cố định theo một hướng nhất định, hãy sử dụng hàm phù hợp từ GetPortraitAnchoredAdaptiveBannerAdSize(uint32_t width)GetLandscapeAnchoredAdaptiveBannerAdSize(uint32_t width).