Konta i użytkownicy

Strona Konto i użytkownicy na karcie Konfiguracja zawiera globalne ustawienia do zarządzania kontem Portalu dla partnerów i użytkownikami, którzy mają do niego dostęp.

Konto

Na karcie „Konto” możesz wyświetlić identyfikator partnera (nazywany też identyfikatorem agregatora), który został Ci przypisany na początku integracji. Możesz też wyświetlić stan wprowadzenia konta.

Nazwa konta

Możesz wyświetlić nazwę konta, która jest też domyślną nazwą marki.

Stan integracji

Tutaj wyświetlany jest stan integracji (włączona / wyłączona). Jeśli Twoja integracja została automatycznie wyłączona z powodu problemów wykrytych przez system monitorowania w Actions Center, po ich rozwiązaniu możesz ponownie włączyć integrację, korzystając z przełącznika. Użytkownicy o rolach Administrator i Edytujący mogą ponownie włączyć integrację. Po kliknięciu tego przycisku odczekaj kilka minut na ponowne włączenie integracji.

Użytkownicy

Istnieją 4 typy użytkowników Portalu dla partnerów: tylko do odczytu, administrator, edytujący i tester.

  • Tylko do odczytu: może tylko odczytywać dane konta i sprzedawców.
  • Edytujący: może odczytywać i edytować dane konta oraz sprzedawców
  • Administrator: może odczytywać i edytować dane konta oraz sprzedawców, a także zarządzać użytkownikami konta
  • Tester: może przetestować integrację przed jej udostępnieniem (tylko dla partnerów w zakresie kompleksowego zamawiania jedzenia)

Dodawanie nowych użytkowników

Aby dodać użytkownika do Portalu dla partnerów, wykonaj te czynności:

Konto i użytkownicy

  • Przejdź do karty „Użytkownicy” i kliknij „+ DODAJ UŻYTKOWNIKA”.

Karta Users (Użytkownicy)

  • Wpisz tutaj imię i nazwisko, adres e-mail, rolę i subskrypcje list adresowych użytkownika, a następnie kliknij Prześlij.

Dodaj użytkownika

Wszyscy użytkownicy Portalu dla partnerów muszą używać kont Google. Jeśli używasz Gmaila lub Twoja organizacja używa G Suite, Twój adres e-mail jest już kontem Google. Aby utworzyć konto Google przy użyciu innego adresu e-mail, przeczytaj artykuł Tworzenie konta Google.