REST Resource: urlInspection.index

ทรัพยากร

ทรัพยากรสำหรับรับหรือใส่ข้อมูลเกี่ยวกับ URL ในพร็อพเพอร์ตี้ของคุณในดัชนีของ Google

วิธีการ

inspect

การตรวจสอบดัชนี