Sitemaps: submit

ต้องมีการให้สิทธิ์

ส่ง Sitemap สําหรับเว็บไซต์ ลองใช้เลย

ส่งคำขอ

คำขอ HTTP

PUT https://www.googleapis.com/webmasters/v3/sites/siteUrl/sitemaps/feedpath

พารามิเตอร์

ชื่อพารามิเตอร์ ค่า คำอธิบาย
พารามิเตอร์เส้นทาง
feedpath string URL ของ Sitemap ที่จะเพิ่ม เช่น http://www.example.com/sitemap.xml
siteUrl string URL ของพร็อพเพอร์ตี้ตามที่กําหนดไว้ใน Search Console ตัวอย่างเช่น http://www.example.com/ (พร็อพเพอร์ตี้ URL คํานําหน้า) หรือ sc-domain:example.com (พร็อพเพอร์ตี้ Domain)

การให้สิทธิ์

คําขอนี้ต้องมีการให้สิทธิ์ขอบเขตต่อไปนี้ (อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบสิทธิ์และการให้สิทธิ์)

ขอบเขต
https://www.googleapis.com/auth/webmasters

เนื้อหาของคำขอ

อย่าให้เนื้อหาคําขอด้วยวิธีนี้

คำตอบ

หากสําเร็จ วิธีนี้จะแสดงเนื้อหาการตอบกลับที่ว่างเปล่า

ลองใช้เลย

ใช้เครื่องมือสํารวจ API ด้านล่างเพื่อเรียกใช้วิธีการนี้สําหรับข้อมูลสดและดูการตอบกลับ