Sitemaps: delete

ต้องมีการให้สิทธิ์

ลบ Sitemap ออกจากเว็บไซต์ ลองใช้เลย

ส่งคำขอ

คำขอ HTTP

DELETE https://www.googleapis.com/webmasters/v3/sites/siteUrl/sitemaps/feedpath

พารามิเตอร์

ชื่อพารามิเตอร์ ค่า คำอธิบาย
พารามิเตอร์เส้นทาง
feedpath string URL ของ Sitemap จริง เช่น http://www.example.com/sitemap.xml
siteUrl string URL ของพร็อพเพอร์ตี้ตามที่ระบุไว้ใน Search Console ตัวอย่างเช่น http://www.example.com/ (พร็อพเพอร์ตี้ URL คำนำหน้า) หรือ sc-domain:example.com (พร็อพเพอร์ตี้ โดเมน)

การให้สิทธิ์

คำขอนี้ต้องได้รับการให้สิทธิ์ตามขอบเขตต่อไปนี้ (อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบสิทธิ์และการให้สิทธิ์)

ขอบเขต
https://www.googleapis.com/auth/webmasters

เนื้อหาของคำขอ

โปรดอย่าให้เนื้อหาคำขอตามวิธีการนี้

คำตอบ

หากสำเร็จ เมธอดนี้จะแสดงเนื้อหาการตอบกลับที่ว่างเปล่า

ลองใช้เลย

ใช้ API Explorer ด้านล่างเพื่อเรียกใช้เมธอดนี้กับข้อมูลแบบสดและดูการตอบกลับ