ส่งคำขอ

หลังจากตั้งค่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว คุณจะส่งคําขอไปยัง API เครื่องมือทดสอบของ Search Console ได้

API เครื่องมือทดสอบของ Search Console คือ API ที่ค่อนข้างง่ายในการเรียกใช้ เพียงแต่เรียก API นั้นพร้อมด้วยข้อมูลที่จําเป็นในการเรียกใช้การทดสอบที่คุณต้องการ ปัจจุบัน API ทําการทดสอบความเหมาะกับอุปกรณ์เคลื่อนที่เพียงรายการเดียวเท่านั้น ซึ่งจะใช้ URL ในการค้นหาและแฟล็กที่บ่งชี้ว่าคุณต้องการภาพหน้าจอของวิธีที่ Googlebot เห็นหน้าเว็บหรือไม่

ทําการทดสอบความเหมาะกับอุปกรณ์เคลื่อนที่

ต่อไปนี้คือตัวอย่างการทดสอบความเหมาะกับอุปกรณ์เคลื่อนที่

โปรโตคอล

 curl -H 'Content-Type: application/json' --data '{url: "https://support.google.com/webmasters"}' 'https://searchconsole.googleapis.com/v1/urlTestingTools/mobileFriendlyTest:run?key=123456789'
{
 "testStatus": {
  "status": "COMPLETE"
 },
 "mobileFriendliness": "MOBILE_FRIENDLY",
 "resourceIssues": [
  {
   "blockedResource": {
    "url": "https://support.google.com/webmasters/apis/metrics?v=0&key=support-content&mendel_ids=10800027,10800108"
   }
  },
  {
   "blockedResource": {
    "url": "https://support.google.com/webmasters/apis/top?key=support-content&mendel_ids=10800027,10800108"
   }
  },
  {
   "blockedResource": {
    "url": "https://ssl.gstatic.com/support/realtime/operatorParams"
   }
  }
 ]
}

Python

การดําเนินการนี้เรียกใช้แอปตัวอย่าง Python (ที่นี่มีชื่อว่า pysample.py)

$ python ./pysample.py
{
 "testStatus": {
  "status": "COMPLETE"
 },
 "mobileFriendliness": "MOBILE_FRIENDLY",
 "resourceIssues": [
  {
   "blockedResource": {
    "url": "https://www.gstatic.com/og/_/ss/k=og.mob.-1sfqetbr6q10n.L.W.O/m=md/excm=mih,mab,meb/d=1/ed=1/rs=AA2YrTu_rV-pUnXX1h6sn7ycipxnAHN_vw"
   }
  },
  {
   "blockedResource": {
    "url": "https://www.gstatic.com/og/_/js/k=og.mob.en_US.kGUqZK9fvf4.O/rt=j/m=md/exm=mih,mab,meb/d=1/ed=1/rs=AA2YrTsG6_bfwtH4gwgVRnW1ojCYGNvxjw"
   }
  },
  {
   "blockedResource": {
    "url": "https://www.google.com/xjs/_/js/k=xjs.qs.en_US.N9w19N-T440.O/m=sx,c,sb_mob,bct,cdos,elog,hsm,jsa,mbsf,r,qsm,d,csi/am=gEBbMjAcANggsYR9ASFACQ/rt=j/d=1/t=zcms/rs=ACT90oGN_lqt6mBfiFCxmGq0nQeAixxgUw"
   }
  }
 ]
}