Cùng nhau xây dựng một môi trường web tốt đẹp hơn

Hướng dẫn phát triển web hiện đại để tạo ra trải nghiệm tuyệt vời cho mọi người.
Công cụ, thư viện và tài liệu dành cho nhà phát triển để xây dựng cho Chrome.
Hãy dành một chút thời gian để thư giãn và ăn mừng #100CoolWebMoments kể từ bản phát hành đầu tiên của Chrome.
Tin tức và sự kiện phát triển trên blog Chromium.
Theo dõi @ChromiumDev trên Twitter.
Đăng ký Google Chrome Developers.