We've created a set of resources to help you ensure your site remains available and accessible to all during the COVID-19 situation.

สร้างทีมสนับสนุน

คุณจะต้องมีสิ่งต่อไปนี้

 • ความสามารถในการติดต่อกับผู้ให้บริการโฮสต์

สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไป

 1. แจ้งผู้ให้บริการโฮสต์ว่าไซต์ของคุณถูกแฮ็ก

  ผู้ให้บริการโฮสต์จะดูแลให้ลูกค้ารายอื่นๆ ของตนไม่ได้รับผลกระทบได้ รวมทั้งอาจช่วยคุณในการกู้คืนไซต์ได้อีกด้วย ในการสำรวจความคิดเห็นปี 2012 ของ StopBadware 60% ของผู้ที่ขอความช่วยเหลือจากผู้ให้บริการโฮสต์ได้รับความช่วยเหลือตามที่ต้องการ

 2. ค้นหาทรัพยากรออนไลน์ที่มีชื่อเสียงและชุมชนที่ช่วยเหลือคุณได้

  เป้าหมายของคุณคือการค้นหาที่ที่จะช่วยเหลือคุณได้หากมีปัญหาในกระบวนการกู้คืน นอกเหนือจากชุดข้อมูลความช่วยเหลือสำหรับไซต์ที่ถูกแฮ็กและระบบช่วยเหลือของผู้ให้บริการโฮสต์แล้ว ให้ลองค้นหาและอ่านคำตอบในฟอรัมการสนทนาหรือแม้กระทั่งโพสต์คำถามเอง ซึ่งคุณอาจเริ่มต้นจากชุมชนต่อไปนี้

 3. ลองขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยที่เชื่อถือได้

  หากคุณรู้สึกว่า คุณไม่พร้อมที่จะกู้คืนไซต์ด้วยตัวคุณเอง ให้ลองตัวเลือกต่อไปนี้

  • ขอคำแนะนำจากเพื่อน ๆ และบุคคลครอบครัว
  • ขอให้สมาชิกที่โดดเด่นในชุมชนออนไลน์ที่มีชื่อเสียงช่วยแนะนำตัวคุณ
  • โอนไซต์ไปโฮสต์กับผู้ให้บริการรายใหม่ที่เชี่ยวชาญในด้านการกู้คืนไซต์ และกู้คืนไซต์ให้คุณได้โดยถือเป็นขั้นตอนหนึ่งในการโอนไซต์

ขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนถัดไปในกระบวนการนี้คือกำหนดไซต์เป็นเขตกักบริเวณ