Didn't make the #ChromeDevSummit this year? Catch all the content (and more!) in the Chrome Dev Summit 2019 playlist on our Chrome Developers YouTube Channel.

Làm thế nào để tôi biết trang web của mình bị tấn công?

Hãy thực hiện theo các bước sau nếu:

  • Bạn đã được Google thông báo rằng trang web của bạn bị tấn công
  • Bạn thấy cảnh báo trong tìm kiếm rằng trang web của bạn bị tấn công hoặc xâm nhập
  • Bạn không chắc liệu trang web của mình có thực sự bị tấn công hay không

Nếu bạn không chắc liệu trang web của mình có thực sự bị tấn công không hoặc nếu bạn nghĩ trang web của mình bị gắn cờ không chính xác, hãy bắt đầu bằng cách đăng ký trang web trong Search Console. Đi đến phần Thao tác thủ công hoặc Vấn đề bảo mật của Search Console và tìm các URL ví dụ mà tại đó Google phát hiện thấy rằng trang web của bạn đã bị tấn công.

Nếu bạn không thấy được nội dung bị tấn công trên các URL được cung cấp trong Search Console, thì nội dung bị tấn công có thể đang sử dụng kỹ thuật có tên là che giấu. Che giấu làm cho việc làm sạch một trang web trở nên khó khăn hơn bằng cách hiển thị nội dung khác nhau với các loại người dùng khác nhau. Ví dụ: khi truy cập một trang trên trang web của mình như www.example.com/cheap-drugs, bạn có thể thấy một trang không có bất kỳ nội dung nào. Điều này có thể khiến bạn tin rằng nội dung bị tấn công không tồn tại trên trang web của mình. Tuy nhiên, khi một công cụ tìm kiếm như Google truy cập www.example.com/cheap-drugs, công cụ sẽ thấy các từ và liên kết spam.

Để kiểm tra che giấu, hãy sử dụng Trình khắc phục sự cố Trang web bị tấn công. Trình khắc phục sự cố sẽ hướng dẫn bạn qua một số công cụ như toán tử tìm kiếm site:Tìm nạp như Google. Các công cụ này có thể giúp bạn phát hiện bất kỳ nội dung bị tấn công bị che giấu nào.

Sau khi đã kiểm tra kỹ các trang của mình, nếu bạn vẫn nghĩ trang web của bạn bị gắn cờ không chính xác, vui lòng đăng lên trang Diễn đàn trợ giúp quản trị trang web. Nếu không, hãy làm theo Hướng dẫn trợ giúp quản trị trang web về trang web bị tấn công của chúng tôi để làm sạch trang web của bạn.