Chrome Dev Summit is back! Visit goo.gle/cds2021 to secure your spot in workshops, office hours and learning lounges!

Bị tấn công spam

Bước này liên quan đến các trang web bị tấn công để lưu trữ spam, thường với cảnh báo "Trang web này có thể bị tấn công" được hiển thị trong kết quả tìm kiếm. Đây là một trong những bước dài nhất trong quá trình khôi phục. Trong bước này, bạn sẽ soạn một danh sách các tệp bị hỏng trên trang web của mình. Bạn sẽ sử dụng danh sách này trong bước sau, Làm sạch và bảo trì trang web của bạn.

Nếu trang web của bạn bị ảnh hưởng bởi phần mềm độc hại và bị gắn cờ cảnh báo "Trang web này có thể gây hại cho máy tính của bạn" trong kết quả tìm kiếm, hãy xem bài viết tương ứng, Đánh giá thiệt hại do phần mềm độc hại (Bị tấn công bởi phần mềm độc hại).

Bởi vì các chiến dịch tấn công nhất định ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn trang web theo những cách tương tự nhau, chúng có thể được khắc phục thông qua một tập hợp các bước cụ thể. Nếu bất kỳ chiến dịch tấn công nào trong số này mô tả kiểu tấn công trên trang web của bạn, hãy nhấp qua để đọc hướng dẫn.

Bước tiếp theo

Bước tiếp theo trong quá trình này là Xác định lỗ hổng.