Didn't make the #ChromeDevSummit this year? Catch all the content (and more!) in the Chrome Dev Summit 2019 playlist on our Chrome Developers YouTube Channel.

Khắc phục Tấn công bằng liên kết và từ khóa bị che giấu

Hướng dẫn này được tạo riêng cho một kiểu tấn công bằng hình thức thêm các trang vô nghĩa nhiều từ khóa vào trang web của bạn mà chúng tôi gọi là tấn công bằng liên kết và từ khóa bị che giấu. Hướng dẫn được thiết kế cho người dùng của Hệ thống quản lý nội dung phổ biến (CMS) nhưng bạn sẽ thấy hướng dẫn này hữu ích ngay cả khi bạn không sử dụng CMS.

Lưu ý: Bạn không chắc liệu trang web của mình có bị tấn công hay không? Hãy bắt đầu bằng cách đọc hướng dẫn cách kiểm tra xem trang web của bạn có bị tấn công hay không của chúng tôi.

Mục lục

Xác định kiểu tấn công này

Tấn công bằng liên kết và từ khóa bị che giấu tự động tạo nhiều trang với văn bản, liên kết và hình ảnh vô nghĩa. Các trang này đôi khi chứa các thành phần mẫu cơ bản từ trang web ban đầu, vì thế khi nhìn qua trang có thể trông giống như các phần bình thường của trang web của bạn cho đến khi bạn đọc nội dung.

Các trang bị tấn công được tạo ra để thao túng các yếu tố xếp hạng của Google. Các tin tặc thường cố gắng kiếm tiền bằng cách bán các liên kết trên trang bị tấn công cho các bên thứ ba khác. Thông thường các trang bị tấn công cũng sẽ chuyển hướng khách truy cập đến một trang không liên quan, như trang web khiêu dâm mà tại đó tin tặc có thể kiếm tiền.

Để kiểm tra vấn đề này, hãy bắt đầu với công cụ Vấn đề bảo mật trong Search Google để xem Google có phát hiện thấy bất kỳ ví dụ nào về các trang bị tấn công này trên trang web của bạn không. Đôi khi bạn cũng có thể phát hiện các trang như thế này bằng cách mở cửa sổ Google Tìm kiếm và nhập site:[your site]. Tìm kiếm này sẽ hiển thị cho bạn các trang Google đã lập chỉ mục cho trang web của bạn, bao gồm cả các trang bị tấn công. Xem qua một vài trang kết quả tìm kiếm để xem bạn có phát hiện bất kỳ URL bất thường nào không. Nếu bạn không thấy bất kỳ nội dung bị tấn công nào trong Google Tìm kiếm, hãy sử dụng các cụm từ tìm kiếm tương tự với công cụ tìm kiếm khác. Các công cụ tìm kiếm khác có thể hiển thị nội dung bị tấn công mà Google đã xóa khỏi chỉ mục. Dưới đây là ví dụ về kết quả.

Lưu ý: Xin lưu ý rằng kết quả tìm kiếm này chứa nhiều trang không được tạo bởi chủ sở hữu trang web.Nếu nhìn kỹ các mô tả về kết quả thứ hai và thứ ba, bạn sẽ thấy các ví dụ về văn bản vô nghĩa mà kiểu tấn công này tạo ra.

Khi truy cập một trang bị tấn công, bạn có thể thấy thông báo cho biết trang không tồn tại (ví dụ: lỗi 404). Đừng để bị lừa! Các tin tặc sẽ cố gắng lừa bạn nghĩ rằng trang web của mình đã được khắc phục bằng cách làm cho bạn tin rằng các trang bị tấn công đã biến mất hoặc đã được khắc phục. Chúng làm điều này bằng cách che giấu nội dung. Hãy kiểm tra che giấu bằng cách nhập các URL thuộc trang web của bạn vào công cụ Tìm nạp như Google. Công cụ Tìm nạp như Google cho phép bạn xem nội dung bị ẩn. Dưới đây là ví dụ về hình thức của các trang bị tấn công này.

Khắc phục tấn công

Trước khi bắt đầu, hãy tạo một bản sao ngoại tuyến của bất kỳ tệp nào trước khi bạn xóa tệp, phòng khi bạn cần khôi phục tệp sau này. Tốt hơn là bạn nên sao lưu toàn bộ trang web của mình trước khi bắt đầu quá trình dọn dẹp. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách lưu tất cả các tệp trên máy chủ của bạn vào một vị trí ngoài máy chủ hoặc tìm các tùy chọn sao lưu tốt nhất cho Hệ thống quản lý nội dung (CMS) cụ thể của bạn.

Kiểm tra tệp .htaccess của bạn (3 bước)

Tấn công bằng liên kết và từ khóa bị che giấu sử dụng tệp .htaccess để tự động tạo các trang bị che giấu trên trang web của bạn. Việc tự làm quen với những điều cơ bản về .htaccess trên trang chính thức của Apache có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về cách mà tấn công ảnh hưởng đến trang web của bạn, nhưng điều này không bắt buộc.

Bước 1

Xác định vị trí tệp .htaccess trên trang web của bạn. Nếu bạn không biết chắc nên tìm tệp ở đâu và bạn đang sử dụng CMS như WordPress, Joomla hoặc Drupal, hãy tìm ".htaccess file location" trong một công cụ tìm kiếm cùng với tên của CMS của bạn. Tùy thuộc vào trang web của mình, bạn có thể thấy nhiều tệp .htaccess. Hãy lập danh sách tất cả các vị trí của tệp .htaccess.

Lưu ý: Tệp .htaccess thường là một "tệp ẩn". Hãy đảm bảo cho phép hiển thị các tệp ẩn khi bạn đang tìm kiếm tệp này.

Bước 2

Mở tệp .htaccess để xem nội dung trong tệp. Trong tệp, bạn sẽ có thể xác định một dòng mã trông giống như sau:

  RewriteRule (.*cj2fa.*|^tobeornottobe$) /injected_file.php?q=$1 [L]

Các biến trên dòng này có thể thay đổi. Cả "cj2fa" và "tobeornottobe" đều có thể là bất kỳ tổ hợp chữ cái hoặc từ nào. Điều quan trọng là xác định tệp .php được tham chiếu trong dòng này.

Viết tên tệp .php được đề cập trong tệp .htaccess. Trong ví dụ, tệp .php có tên "injected_file.php", nhưng trên thực tế tên tệp .php sẽ không hiển thị rõ ràng đến thế. Tên tệp thường là tập hợp ngẫu nhiên các từ vô hại như "horsekeys.php", "potatolake.php", v.v. Có khả năng đây là một tệp .php độc hại mà chúng ta sẽ cần theo dõi và xóa sau.

Không phải tất cả các dòng có RewriteRule và tệp .php trong .htaccess của bạn đều độc hại. Nếu bạn không chắc chức năng của một dòng mã là gì, bạn có thể nhờ giúp đỡ từ một nhóm quản trị viên có kinh nghiệm trong Diễn đàn trợ giúp quản trị trang web.

Bước 3

Thay thế tất cả các tệp .htaccess bằng một phiên bản sạch hoặc mặc định của tệp .htaccess. Bạn thường có thể tìm phiên bản mặc định của tệp .htaccess bằng cách tìm kiếm "default .htaccess file" và tên CMS của bạn. Đối với các trang web có nhiều tệp .htaccess, hãy tìm phiên bản sạch của mỗi tệp và thay thế.

Nếu không có tệp .htaccess mặc định và bạn chưa bao giờ định cấu hình tệp .htaccess trên trang web của mình, tệp .htaccess mà bạn tìm thấy trên trang web của mình có thể là tệp độc hại. Hãy lưu một bản sao của (các) tệp .htaccess ngoại tuyến để đề phòng và xóa tệp .htaccess khỏi trang web của bạn.

Tìm và xóa các tệp độc hại khác (5 bước)

Việc xác định các tệp độc hại có thể rất phức tạp và có thể mất vài giờ. Hãy dành thời gian kiểm tra tệp của bạn. Nếu bạn chưa làm điều này thì đây là thời điểm tốt để sao lưu các tệp trên trang web của bạn. Hãy tìm "sao lưu trang web" kèm theo tên CMS của bạn trên Google để tìm hướng dẫn về cách sao lưu trang web của bạn.

Bước 1

Nếu bạn sử dụng CMS, hãy cài đặt lại tất cả các tệp chính (mặc định) có trong phân phối mặc định của CMS của bạn cũng như bất kỳ nội dung nào bạn có thể đã thêm vào (chẳng hạn như chủ đề, mô-đun, plugin). Điều này giúp đảm bảo rằng các tệp này không có nội dung bị tấn công. Bạn có thể tìm kiếm "cài đặt lại" kèm theo tên CMS của bạn trên Google để tìm hướng dẫn về quá trình cài đặt lại. Nếu bạn có bất kỳ plugin, mô-đun, tiện ích hay chủ đề nào, hãy đảm bảo cài đặt lại các plugin, mô-đun, tiện ích hay chủ đề đó.

Việc cài đặt lại các tệp chính có thể khiến bạn mất bất kỳ tùy chỉnh nào mà bạn đã thực hiện. Hãy đảm bảo tạo một bản sao lưu cơ sở dữ liệu và tất cả các tệp trước khi cài đặt lại.

Bước 2

Bắt đầu bằng cách tìm tệp .php mà bạn đã xác định trong tệp .htaccess trước đó. Tùy thuộc vào cách bạn truy cập các tệp trên máy chủ của mình, bạn sẽ có một số chức năng tìm kiếm. Hãy tìm tên tệp độc hại. Nếu bạn tìm thấy tệp, trước tiên hãy sao lưu và lưu trữ tệp ở một vị trí khác phòng khi bạn cần khôi phục, sau đó xóa tệp khỏi trang web của bạn.

Bước 3

Tìm bất kỳ tệp độc hại hay bị xâm nhập nào còn lại. Bạn có thể đã xóa tất cả các tệp độc hại trong hai bước trước, nhưng tốt nhất bạn nên thực hiện các bước tiếp theo này phòng khi trên trang web còn nhiều tệp khác có thể đã bị xâm nhập.

Đừng nản lòng khi nghĩ rằng bạn cần mở và xem qua mọi tệp PHP. Hãy bắt đầu bằng cách tạo một danh sách tệp PHP đáng ngờ mà bạn muốn điều tra. Dưới đây là một số cách để xác định tệp PHP đáng ngờ:

  • Nếu bạn đã tải lại các tệp CMS của mình, hãy chỉ xem các tệp không thuộc các tệp hoặc thư mục CMS mặc định của bạn. Điều này sẽ loại bỏ một số lượng lớn các tệp PHP và bạn chỉ cần phải xem một số tệp còn lại.
  • Sắp xếp các tệp trên trang web của bạn theo ngày sửa đổi lần cuối. Tìm các tệp đã được sửa đổi trong vòng vài tháng kể từ lần đầu tiên bạn phát hiện ra trang web của mình bị tấn công.
  • Sắp xếp các tệp trên trang web của bạn theo kích thước. Tìm bất kỳ tệp nào có kích thước lớn bất thường.

Bước 4

Khi bạn đã có danh sách các tệp PHP đáng ngờ, đây là lúc để xem các tệp này có độc hại hay không. Nếu bạn không quen thuộc với PHP, quá trình này có thể tốn nhiều thời gian hơn, vì vậy hãy cân nhắc việc xem một số tài liệu PHP. Nhưng ngay cả khi bạn hoàn toàn không biết gì về mã hóa, có một số mô hình cơ bản mà bạn có thể tìm để xác định các tệp độc hại.

Trước tiên, hãy quét qua các tệp đáng ngờ mà bạn đã xác định để tìm các khối văn bản lớn là kết hợp của các chữ cái và chữ số có vẻ lộn xộn. Các khối văn bản lớn thường đứng sau tổ hợp các hàm PHP như base64_decode, rot13, eval, strrev, gzinflate. Dưới đây là một ví dụ về hình thức của khối mã. Đôi khi toàn bộ mã này sẽ được chèn vào một dòng văn bản dài, làm cho mã trông nhỏ hơn kích thước thực sự.

<!--Hackers try to confuse webmasters by encoding malicious code into blocks of texts.
Be wary of unfamiliar code blocks like this.-->

base64_decode(strrev("hMXZpRXaslmYhJXZuxWd2BSZ0l2cgknbhByZul2czVmckRWYgknYgM3ajFGd0FGIlJXd0Vn
ZgknbhBSbvJnZgUGdpNHIyV3b5BSZyV3YlNHIvRHI0V2Zy9mZgQ3Ju9GRg4SZ0l2cgIXdvlHI4lmZg4WYjBSdvlHIsU2c
hVmcnBydvJGblBiZvBCdpJGIhBCZuFGIl1Wa0BCa0l2dgQXdCBiLkJXYoBSZiBibhNGIlR2bjBycphGdgcmbpRXYjNXdmJ2b
lRGI5xWZ0Fmb1RncvZmbVBiLn5WauVGcwFGagM3J0FGa3BCZuFGdzJXZk5Wdg8GdgU3b5BicvZGI0xWdjlmZmlGZgQXagU2ah
1GIvRHIzlGa0BSZrlGbgUGZvNGIlRWaoByb0BSZrlGbgMnclt2YhhEIuUGZvNGIlxmYhRWYlJnb1BychByZulGZhJXZ1F3ch
1GIlR2bjBCZlRXYjNXdmJ2bgMXdvl2YpxWYtBiZvBSZjVWawBSYgMXagMXaoRFIskGS"));

Đôi khi mã không bị lộn xộn và trông giống như tập lệnh bình thường. Nếu bạn không chắc liệu mã có hại hay không, hãy ghé qua Diễn đàn trợ giúp quản trị trang web của chúng tôi, ở đó một nhóm quản trị viên web có kinh nghiệm có thể giúp bạn xem các tệp.

Bước 5

Giờ khi bạn đã biết tệp nào đáng ngờ, hãy tạo bản sao lưu hoặc bản sao cục bộ bằng cách lưu các tệp đó vào máy tính của bạn phòng khi tệp không độc hại và xóa các tệp đáng ngờ.

Kiểm tra xem trang web của bạn đã sạch chưa

Khi bạn đã hoàn tất việc loại bỏ các tệp bị tấn công, hãy kiểm tra để xem liệu nỗ lực của bạn có thành công không. Bạn có nhớ những trang vô nghĩa mà bạn đã xác định trước đó không? Hãy sử dụng lại công cụ Tìm nạp như Google để xem các trang đó còn tồn tại hay không. Nếu Tìm nạp như Google cho kết quả "Không tìm thấy", có khả năng là bạn đã thành công!

Bạn cũng có thể làm theo các bước trong Trình khắc phục sự cố trang web bị tấn công để kiểm tra xem liệu còn nội dung bị tấn công trên trang web của bạn hay không.

Làm cách nào để tôi ngăn chặn việc bị tấn công lại?

Việc khắc phục các lỗ hổng trên trang web là bước thiết yếu cuối cùng để sửa lỗi trang web của bạn. Một nghiên cứu gần đây đã phát hiện ra rằng 20% trang web bị tấn công lại trong vòng 1 ngày. Việc biết chính xác cách thức trang web của bạn bị tấn công rất hữu ích. Hãy đọc các cách hàng đầu mà trang web bị người gửi spam tấn công để bắt đầu điều tra. Tuy nhiên, nếu bạn không thể tìm được cách thức trang web của mình bị tấn công, dưới đây là danh sách kiểm tra gồm những điều bạn có thể làm để giảm các lỗ hổng trên trang web của mình.

  • Cập nhật CMS, plugin, tiện ích và mô-đun của bạn thường xuyên: Hy vọng bạn đã thực hiện bước này. Nhiều trang web bị tấn công vì phần mềm lỗi thời đang chạy trên trang web. Một số CMS hỗ trợ tự động cập nhật.
  • Thường xuyên quét máy tính của bạn: Sử dụng bất kỳ trình quét virus phổ biến nào để kiểm tra virus hoặc các lỗ hổng.
  • Thay đổi mật khẩu thường xuyên: Việc thường xuyên thay đổi mật khẩu cho tất cả tài khoản trang web như nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ, FTP và CMS có thể ngăn chặn truy cập trái phép vào trang web của bạn. Điều quan trọng là tạo một mật khẩu mạnh và duy nhất cho mỗi tài khoản.
  • Sử dụng Xác thực hai yếu tố (2FA): Cân nhắc việc bật 2FA trên bất kỳ dịch vụ nào yêu cầu bạn đăng nhập. 2FA làm cho tin tặc khó đăng nhập hơn ngay cả khi chúng đã ăn cắp mật khẩu của bạn thành công.
  • Xem xét đăng ký dịch vụ bảo mật để theo dõi trang web của bạn: Có rất nhiều dịch vụ tốt trên mạng có thể giúp bạn theo dõi trang web của mình với một khoản phí nhỏ. Hãy cân nhắc việc đăng ký với họ để giữ cho trang web của bạn an toàn.

Tài nguyên bổ sung

Nếu bạn vẫn gặp sự cố khi khắc phục trang web của mình, thì có một vài tài nguyên có thể giúp bạn.

Những công cụ này quét trang web của bạn và có thể tìm thấy nội dung có vấn đề. Ngoài VirusTotal, Google không chạy hoặc hỗ trợ các công cụ này.

Virus Total, Aw-snap.info, Sucuri Site Check, Quttera: Đây chỉ là một số công cụ có thể quét trang web của bạn để tìm nội dung có vấn đề. Xin lưu ý rằng các trình quét này không thể đảm bảo sẽ xác định được mọi loại nội dung có vấn đề.

Dưới đây là các tài nguyên bổ sung từ Google có thể giúp bạn:

Còn thiếu một công cụ mà bạn nghĩ có thể hữu ích? Hãy để lại phản hồi và cho chúng tôi biết.