Chrome Dev Summit is back! Visit goo.gle/cds2021 to secure your spot in workshops, office hours and learning lounges!

Tworzenie drzewa renderowania, układ strony i malowanie

Drzewo renderowania powstaje z połączenia drzew CSSOM i DOM. Wykorzystuje się je do wyznaczania rozmieszczenia każdego widocznego elementu na stronie, na jego podstawie procedura malowania renderuje piksele na ekranie. Aby osiągnąć najwyższą wydajność renderowania, ważne jest wykonanie optymalizacji każdego z powyższych etapów.

W poprzedniej sekcji zawierającej opis tworzenia modelu obiektowego tworzyliśmy drzewa DOM i CSSOM w oparciu o dane wejściowe HTML i CSS. Jednak są one niezależnymi od siebie obiektami, charakteryzującymi różne aspekty dokumentu: jeden opisuje treść, drugi reguły stylu mające zastosowanie do dokumentu. W jaki sposób można je połączyć tak, by przeglądarka zrenderowała piksele na ekranie?

TL;DR

 • Drzewo renderowania powstaje z połączenia drzew CSSOM i DOM.
 • Drzewo renderowania zawiera tylko węzły wymagane do renderowania strony.
 • W trakcie wyznaczania rozmieszczenia na stronie obliczane jest dokładne położenie i rozmiar każdego obiektu.
 • Malowanie to ostatni krok, w którym na podstawie finalnego drzewa renderowania przeprowadza się renderowanie pikseli na ekranie.

Pierwszym krokiem jest połączenie drzew DOM i CSSOM w jedno drzewo renderowania zawierające opis całej zawartości DOM widocznej na stronie. Do każdego węzła dołączane są informacje o stylach z drzewa CSSOM.

Drzewo renderowania powstaje z połączenia drzew CSSOM i DOM

Aby utworzyć drzewo renderowania, przeglądarka wykonuje z grubsza następujące czynności:

 1. Odwiedzenie każdego widocznego węzła, począwszy od głównego węzła drzewa DOM.
  • Niektóre niewidoczne węzły (np. tagi skryptów, metatagi) są pomijane, ponieważ nie mają wpływu na renderowany obraz wyjściowy.
  • Niektóre węzły zostały ukryte przez kod CSS i są również wykluczane z drzewa renderowania – np. węzeł span w powyższym przykładzie jest nieobecny w drzewie renderowania, ponieważ jawnie określiliśmy jego właściwość display: none.
 2. Znalezienie dla każdego widocznego węzła pasujących reguł modelu CSSOM i ich zastosowanie.
 3. Wygenerowanie widocznych węzłów z treścią, przy uwzględnieniu wyznaczonych dla nich stylów.

Końcowym efektem jest obraz zrenderowany na ekranie z odwzorowaniem zarówno całej widocznej treści, jak i jej stylów – zbliżamy się do celu. Po przygotowaniu drzewa renderowania możemy przejść do etapu wyznaczania układu strony.

Do tej chwili określaliśmy, które węzły powinny być widoczne, oraz ich style. Nie wyznaczaliśmy ich dokładnego położenia w widocznym obszarze urządzenia – to etap znajdowania układu strony, określanego również pojęciem rozmieszczenia elementów.

Przeglądarka rozpoczyna wyznaczanie dokładnego rozmiaru i położenia każdego obiektu od korzenia drzewa renderowania i przeszukuje całe drzewo, obliczając geometrię każdego obiektu na stronie. Oto prosty przykład:

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">
  <title>Critial Path: Hello world!</title>
 </head>
 <body>
  <div style="width: 50%">
   <div style="width: 50%">Hello world!</div>
  </div>
 </body>
</html>

Sekcja body powyższej strony zawiera dwa zagnieżdżone elementy div: pierwszy (nadrzędny) element div określa wartość rozmiaru wyświetlania jako 50% szerokości widocznego obszaru, drugi (zawarty w nadrzędnym elemencie div) określa szerokość jako 50% elementu nadrzędnego – tzn. 25% szerokości widocznego obszaru.

Wyznaczanie informacji o układzie strony

Wynikiem działania procedury wyznaczania układu strony jest model ramkowy, w którym precyzyjnie określono położenie i rozmiar każdego elementu w widocznym obszarze: wszystkie względne położenia są konwertowane do bezwzględnych położeń pikseli na ekranie.

Po określeniu widoczności węzłów oraz wyznaczeniu ich stylów i geometrii dane te są przekazywane do ostatniego etapu: przekształcenia każdego węzła w drzewie renderowania na rzeczywiste piksele na ekranie – ten krok często określa się mianem malowania lub rasteryzacji.

Czy rozumiesz wszystkie etapy? Każdy z tych etapów wymaga od przeglądarki ogromnej liczby czynności, dlatego mogą one zająć sporo czasu. Na szczęście Narzędzia Chrome dla programistów pozwalają uzyskać wgląd we wszystkie trzy opisane wyżej etapy. Rozpatrzmy etap wyznaczania układu strony z pierwotnym przykładem Witaj Świecie:

Pomiary trwania wyznaczania układu strony w narzędziach DevTools

 • Tworzenie drzewa renderowania oraz wyznaczanie położenia i rozmiaru są wykonywane w zdarzeniu Layout wyświetlanym na osi czasu.
 • Po zakończeniu wyznaczania układu strony przeglądarka wywołuje zdarzenia Paint Setup i Paint, podczas których na podstawie drzewa renderowania wyznaczane są rzeczywiste piksele na ekranie.

Czas potrzebny na utworzenie drzewa renderowania, wyznaczenie układu strony i malowanie zależy od rozmiaru dokumentu, użytych stylów i oczywiście urządzenia, na którym uruchomiona jest przeglądarka: im większą objętość ma dokument, tym więcej pracy musi wykonać przeglądarka; im bardziej skomplikowane style, tym więcej czasu zajmie malowanie (np. niezmienny kolor można odmalować szybko, ale obliczenie i renderowanie cienia trwa znacznie dłużej).

Po wykonaniu tych wszystkich czynności nasza strona wyświetla się w końcu poprawnie w widocznym obszarze – hura!

Zrenderowana strona Witaj Świecie

Szybko podsumujmy wszystkie kroki wykonywane przez przeglądarkę:

 1. Przetworzenie znaczników HTML i utworzenie drzewa DOM.
 2. Przetworzenie znaczników CSS i utworzenie drzewa CSSOM.
 3. Połączenie drzew DOM i CSSOM w jedno drzewo renderowania.
 4. Wyznaczenie układu strony na podstawie drzewa renderowania i określenie geometrii każdego węzła.
 5. Odmalowanie poszczególnych węzłów na ekranie.

Nasza demonstracyjna strona może wyglądać na prostą, ale wymaga wykonania wielu czynności. A co się stanie po wprowadzeniu modyfikacji do modelu DOM lub CSSOM? Cały proces trzeba będzie powtórzyć, by określić, które piksele powinny zostać zrenderowane ponownie na ekranie.

Optymalizacja krytycznej ścieżki renderowania polega na minimalizacji łącznego czasu trwania kroków od 1 do 5 powyższej sekwencji. Takie postępowanie ma na celu uzyskanie jak najszybszego renderowania treści na ekranie, jak również skrócenie odstępów między kolejnymi aktualizacjami ekranu po pierwszym renderowaniu, co oznacza uzyskanie wyższych częstotliwości odświeżania treści interaktywnej.