Chrome Dev Summit is back! Visit goo.gle/cds2021 to secure your spot in workshops, office hours and learning lounges!

Het kritieke weergavepad optimaliseren

Er moeten drie variabelen worden geoptimaliseerd om de snelste initiële weergavetijd te leveren:

  • Het aantal kritieke bronnen minimaliseren.
  • Het aantal kritieke bytes minimaliseren.
  • De kritieke padlengte minimaliseren.

Een kritieke bron is elke bron die de initiële weergave van een pagina kan blokkeren. Hoe minder van dit soort bronnen een pagina heeft, hoe minder werk de browser moet verrichten om de inhoud op het scherm te krijgen en hoe minder concurrentie er is voor de CPU en andere bronnen.

Op vergelijkbare wijze betekent hoe minder kritieke bytes de browser moet downloaden, hoe sneller de browser kan beginnen met het verwerken van de inhoud en deze weer te geven. We kunnen het aantal bronnen verminderen (door deze te elimineren of niet-kritiek te maken) en zorgen dat de overdrachtsgrootte wordt geminimaliseerd door elke bron te comprimeren en te optimaliseren om het aantal bytes te verminderen.

Tot slot is de kritieke padlengte een functie van het afhankelijkheidsschema tussen alle kritieke bronnen (en de bytegrootte van deze bronnen) die de pagina nodig heeft: bepaalde brondownloads kunnen alleen worden geïnitieerd als de vorige bron is verwerkt en hoe groter de bron is, hoe meer roundtrips er nodig zijn om deze te downloaden.

In andere woorden: het aantal bronnen, de respectievelijke bytegrootte en de kritieke padlengte zijn verbonden met elkaar, maar zijn niet gelijk aan elkaar. U kunt bijvoorbeeld het aantal kritieke bronnen mogelijk niet verminderen, of de kritieke padlengte verkorten, maar het verminderen van het aantal kritieke bytes is nog steeds een belangrijke optimalisatie. En omgekeerd kan natuurlijk ook.

De algemene volgorde om het kritieke weergavepad te optimaliseren is:

  1. Uw kritieke pad analyseren en karakteriseren: aantal bronnen, bytes, lengte.
  2. Aantal kritieke bronnen minimaliseren: bronnen elimineren, brondownloads uitstellen, bronnen markeren als asynchroon, enzovoort.
  3. De volgorde waarin de overgebleven kritieke bronnen worden geladen: u wilt alle kritieke items zo snel mogelijk downloaden om de kritieke padlengte te verkorten.
  4. Het aantal kritieke bytes optimaliseren om de downloadtijd te verkorten (aantal roundtrips).