ภาพรวม

Google Wallet API ช่วยให้คุณดึงดูดผู้ใช้ผ่านบัตรโดยสารสําหรับรถประจําทาง เรือข้ามฟาก รถไฟ และอื่นๆ ได้ บัตรโดยสารจะจําลองช่องจากตั๋วกระดาษ และจะแสดงข้อมูลคิวอาร์โค้ดของช่องด้วย คิวอาร์โค้ดจะให้ข้อมูลอย่างเช่น เวลาออกเดินทางและถึงจุดหมาย สถานที่ รายละเอียดผู้โดยสาร และหมายเลขรถไฟ ด้วยคิวอาร์โค้ดแบบไดนามิก คิวอาร์โค้ดจะหมุนไปเพื่อให้มีความปลอดภัยมากขึ้นและเพิ่มโอกาสในการโคลนน้อยลง

เริ่มใช้งาน