Odbiór powiadomień o aktualizacjach lotów

Gdy określone pola lotu ulegną zmianie, użytkownicy, którzy mają co najmniej jedną kartę pokładową, otrzymają na swoich urządzeniach powiadomienie push. Dzieje się tak tylko po spełnieniu określonych warunków.

Terminal i bramka w miejscu wylotu

Jeśli zmienisz class.origin.terminal lub class.origin.gate i będzie spełniony poniższy warunek, zostanie wysłane powiadomienie o zmianie pola.

  • Pozostało mniej niż 3 godziny do class.localScheduledDepartureDateTime.

Powiadomienie ma taki format: „Linia lotnicza Przykładowe Linie Lotnicze zmieniła bramkę na A1”. Nie można go zmienić.

Godzina wejścia na pokład i godziny odjazdu

Jeśli zmienisz class.localBoardingDateTime lub class.localEstimatedOrActualDepartureDateTime i będą spełnione poniższe warunki, zostanie wysłane powiadomienie o zmianie pola.

  • Pozostało mniej niż 24 godziny do class.localScheduledDepartureDateTime.
  • Czas zmieni się o co najmniej 10 minut.

Powiadomienie ma taki format: „_Przykładowe linie lotnicze zmieniły czas wejścia na pokład na 18:00._” Nie można zmienić formatu ani języka.