Konfiguracja sprzedawcy

Z tego artykułu dowiesz się, jak skonfigurować smart tap u sprzedawców oraz terminale używane w ich lokalizacjach.

Wymagania wstępne

Zanim przejdziesz dalej, wykonaj te czynności:

Zanim przejdziesz dalej, przygotuj te informacje:

 • Identyfikator konta wystawcy określonego sprzedawcy.
 • identyfikator wydawcy elementów promocyjnych, który będzie obsługiwać smart tap.
 • Klasa karty, która została skonfigurowana pod kątem smart tap

Konfiguracja sprzedawcy

Aby skonfigurować smart tap sprzedawcy, wykonaj te czynności:

 1. Poproś dostawcę terminala o klucz publiczny i wersję klucza. Dostawca terminala może najpierw poprosić o identyfikator sprzedawcy. Jeśli tak, wykonaj czynności opisane w sekcji Konfiguracja wydawcy, aby wygenerować identyfikator sprzedawcy, a następnie wróć na tę stronę.
 2. Podaj dostawcy terminala identyfikator sprzedawcy.
 3. Podaj sprzedawcy te informacje:

  • identyfikator wydawcy elementów promocyjnych oraz link do Konsoli usług Google Pay i Portfela Google;
  • Identyfikator sprzedawcy
 4. Poinformuj sprzedawcę, że powinien przechowywać identyfikator wydawcy elementów promocyjnych oraz identyfikator sprzedawcy na stałe. Sprzedawca musi podać swój identyfikator wydawcy elementów promocyjnych każdemu deweloperowi karty, który chce, aby jego klasy obsługiwały smart tap.

Konfiguracja terminala

Dostawcy terminali są odpowiedzialni za skonfigurowanie poniższych właściwości wszystkich terminali używanych w lokalizacjach sprzedawców. Te wartości są podane przez wydawcę elementów promocyjnych.

 • Identyfikator sprzedawcy
 • Wersja klucza
 • Klucz prywatny

Po skonfigurowaniu terminala do obsługi smart tap deweloper może umożliwić wykorzystanie większej liczby klas karty w terminalu sprzedawcy. W celu dodania obsługi nowych klas kart nie jest wymagana dodatkowa konfiguracja terminala.