แนวคิดหลักและคำศัพท์

ผู้ออกบัตร

ผู้ออกบัตรเป็นเจ้าของบัตรและต้องออกบัตรให้ลูกค้า ซึ่งอาจเป็นคุณ นักพัฒนาแอป หรือองค์กรที่คุณเป็นตัวแทน

คุณต้องลงทะเบียนเป็นผู้ออกบัตรก่อนจึงจะเป็นผู้ออกบัตรได้

หมวดหมู่โปรแกรมสะสมคะแนน

โดย Loyalty Class อาจหมายถึงโปรแกรมสะสมคะแนน ผู้ออกบัตรอาจสร้างโปรแกรมสะสมคะแนนหลายรายการ เช่น Standard และ Premium โดยแต่ละโปรแกรมมีสไตล์และรูปลักษณ์เฉพาะตัว

นอกจากสไตล์และรูปลักษณ์แล้ว คุณยังใช้ Loyalty Class เพื่อเปิดใช้ฟีเจอร์เพิ่มเติมได้ด้วย เช่น การแตะอัจฉริยะ รวมถึงการลงทะเบียนและลงชื่อเข้าใช้

ออบเจ็กต์โปรแกรมสะสมคะแนน

ออบเจ็กต์โปรแกรมสะสมคะแนนเป็นอินสแตนซ์ของคลาสโปรแกรมสะสมคะแนน สร้างอินสแตนซ์ Loyalty Object ใหม่สำหรับลูกค้าแต่ละรายที่ลงทะเบียนในโปรแกรมสะสมคะแนน

คลาสบัตร

คลาสสะสมคะแนนเป็นคลาสของบัตรประเภทหนึ่ง Pass Class จะอธิบายข้อมูลทั่วไปสำหรับ Pass Object ที่เกี่ยวข้อง เช่น รูปแบบและลักษณะที่ปรากฏ โดยไม่รวมรายละเอียดของลูกค้า

คลาสอื่นๆ ของบัตร ได้แก่

  • บอร์ดดิ้งพาส
  • ตั๋วกิจกรรม
  • บัตรของขวัญ
  • ข้อเสนอพิเศษ
  • บัตรโดยสาร
  • การ์ดยืนยันการฉีดวัคซีน

ออบเจ็กต์การส่ง

ออบเจ็กต์ความภักดีเป็นออบเจ็กต์ Pass ประเภทหนึ่ง ออบเจ็กต์ Pass คืออินสแตนซ์ของคลาส Pass ที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับออบเจ็กต์โปรแกรมสะสมคะแนน สร้างออบเจ็กต์บัตร สำหรับลูกค้าแต่ละรายที่ออกบัตร

Pass Object มีข้อมูลเฉพาะของลูกค้า เช่น สามารถใช้เพื่อระบุว่าลูกค้ามีตั๋วเครื่องบิน แต่ยังระบุว่าได้จัดสรรที่นั่งใดในเที่ยวบินนั้น

บัญชีบริการ

บัญชีบริการเป็นข้อมูลประจำตัวที่ใช้เรียก Google Wallet API อย่าลืมให้สิทธิ์เข้าถึง Google Wallet API กับบัญชีบริการนี้

คีย์บัญชีบริการ

คีย์บัญชีบริการคือข้อมูลเข้าสู่ระบบที่ใช้เพื่อตรวจสอบสิทธิ์แอปพลิเคชันในฐานะบัญชีบริการ คีย์บัญชีบริการมีความละเอียดอ่อนสูงและ ต้องเก็บไว้เป็นส่วนตัว หากบุคคลที่สามมีสิทธิ์เข้าถึงคีย์บัญชีบริการ ก็จะระบุตนเองว่าเป็นบัญชีบริการและดำเนินการที่บัญชีบริการได้รับอนุญาตได้