Bağlılık Şablonu

Bağlılık kartları destek şablonu oluşturma. Herhangi bir şablon tanımlanmazsa varsayılan şablon kullanılır.

Şablon tanımı

Geçiş şablonu sınıf düzeyinde tanımlanır ve sınıfla ilişkilendirilmiş herhangi bir nesneyi görüntülemek için kullanılır. Şablon, kartın farklı bölümlerinde hangi alanların gösterileceğini tanımlar.

Şablon aşağıdaki bölümlere ayrılmıştır:

Android

Şablonlara genel bakış

Web

Şablonlara genel bakış

Kart başlığı

Android

Kart başlığı öğeleri Varsayılan kart başlığı
 1. class.programLogo
 2. class.localizedIssuerName
  veya class.issuerName
 3. class.localizedProgramName
  veya class.programName
 4. class.hexBackgroundColor

Geniş logolu kart başlığı
 1. class.wideProgramLogo
 2. class.localizedProgramName
  veya class.programName
 3. class.hexBackgroundColor

Web

Kart başlığı öğeleri
 1. class.programLogo
 2. class.localizedIssuerName
  veya class.issuerName
 3. class.localizedProgramName
  veya class.programName
 4. class.hexBackgroundColor

Kart başlığı bölümünde logo, kartı veren kuruluşun adı ve program başlığı gösterilir. Bunları doldurmak için kullanılan alan referansları veya konumları değiştirilemez.

Geniş logo alanı ayarlandığında, Android cihazlarda logoyu ve kartı verenin adını içeren varsayılan şablon başlığının yerini geniş logo alır.

Fotoğrafınızın kartlarınızda en iyi şekilde gösterilmesi için geniş başlık logonuzu oluştururken lütfen geniş logo resmi kurallarına uyun.

Kart şablonu

Android

Şablonlara genel bakış

Web

Şablonlara genel bakış

Kart şablonu bölümü, ekstra satırları görüntülemek için kullanılır. Bu satırlar, metin tabanlı yapılandırılmış veri alanları veya metin modülü alanları içerebilir.

class.classTemplateInfo.cardTemplateOverride.cardRowTemplateInfos[] listesindeki nesnelerin sayısını tanımlayan satır sayısını belirtebilirsiniz. Liste en az bir öğe gerektirir ve en fazla iki öğe kullanılmasını öneririz. Her öğe aşağıdaki türlerin birinden olmalıdır:

 • Bir öğe kabul eden oneItem:
  • item
 • twoItems, iki öğe kabul eder:
  • startItem
  • endItem
 • threeItems, üç öğe kabul eder:
  • startItem
  • middleItem
  • endItem

Her öğe tek bir alan seçici (.firstValue), iki alan seçici (.firstValue ve .secondValue) veya önceden tanımlanmış bir öğe (.predefinedItem) olarak tanımlanabilir. Hem seçilen alanın değerleri hem de ilgili etiketleri gösterilir. İki alan seçici tanımladığınızda, seçilen alanların değerleri bir "/" ayırıcıyla gösterilir. Aynı durum, seçilen alanların etiketleri için de geçerlidir. Önceden tanımlanmış öğeler, daha karmaşık oluşturmayı tanımlamak için kullanılır.

Aşağıdaki kod örneğinde, iki satır belirtmek için kart şablonu kart satırı bölümlerinin nasıl geçersiz kılınacağı gösterilmektedir. Her satırda, her biri sınıf düzeyindeki altı adet textModuleData özel alanına ve bunların başlıklarına etiket olarak başvuruda bulunan üç öğe bulunur:

Python

 {
  ... //Rest of class
  "textModulesData": [
    {
      "header": "Label 1",
      "body": "Some info 1",
      "id": "myfield1"
    },
    {
      "header": "Label 2",
      "body": "Some info 2",
      "id": "myfield2"
    },
    {
      "header": "Label 3",
      "body": "Some info 3",
      "id": "myfield3"
    },
    {
      "header": "Label 4",
      "body": "Some info 4",
      "id": "myfield4"
    },
    {
      "header": "Label 5",
      "body": "Some info 5",
      "id": "myfield5"
    },
    {
      "header": "Label 6",
      "body": "Some info 6",
      "id": "myfield6"
    }
  ],
  "classTemplateInfo": {
    "cardTemplateOverride": {
      "cardRowTemplateInfos": [{
        "threeItems": {
          "startItem": {
            "firstValue": {
              "fields": [{
                "fieldPath": "class.textModulesData['myfield1']"
              }]
            }
          },
          "middleItem": {
            "firstValue": {
              "fields": [{
                "fieldPath": "class.textModulesData['myfield2']"
              }]
            }
          },
          "endItem": {
            "firstValue": {
              "fields": [{
                "fieldPath": "class.textModulesData['myfield3']"
              }]
            }
          },
        }
      },{
        "threeItems": {
          "startItem": {
            "firstValue": {
              "fields": [{
                "fieldPath": "class.textModulesData['myfield4']"
              }]
            }
          },
          "middleItem": {
            "firstValue": {
              "fields": [{
                "fieldPath": "class.textModulesData['myfield5']"
              }]
            }
          },
          "endItem": {
            "firstValue": {
              "fields": [{
                "fieldPath": "class.textModulesData['myfield6']"
              }]
            }
          },
        }
      }]
    }
  }
}
  

Java

// Rest of class
 .setTextModulesData((new ArrayList<TextModuleData>() {
  {
   add((new TextModuleData()).setHeader("Label 1")
    .setBody("Some info 1")
    .setId("myfield1"));
   add((new TextModuleData()).setHeader("Label 2")
    .setBody("Some info 1")
    .setId("myfield2"));
   add((new TextModuleData()).setHeader("Label 3")
    .setBody("Some info 3")
    .setId("myfield3"));
   add((new TextModuleData()).setHeader("Label 4")
    .setBody("Some info 4")
    .setId("myfield4"));
   add((new TextModuleData()).setHeader("Label 5")
    .setBody("Some info 5")
    .setId("myfield5"));
   add((new TextModuleData()).setHeader("Label 6")
    .setBody("Some info 5")
    .setId("myfield6"));
  }
 }))
 .setClassTemplateInfo((new ClassTemplateInfo())
  .setCardTemplateOverride((new CardTemplateOverride())
   .setCardRowTemplateInfos(new ArrayList<CardRowTemplateInfo>() {
    {
     add((new CardRowTemplateInfo()).setThreeItems((new CardRowThreeItems())
      .setStartItem((new TemplateItem()).setFirstValue((new FieldSelector()).setFields(new ArrayList<FieldReference>(){
       {
        add((new FieldReference()).setFieldPath("class.textModulesData['myfield1']"));
       }
      })))
      .setMiddleItem((new TemplateItem()).setFirstValue((new FieldSelector()).setFields(new ArrayList<FieldReference>(){
       {
        add((new FieldReference()).setFieldPath("class.textModulesData['myfield2']"));
       }
      })))
      .setEndItem((new TemplateItem()).setFirstValue((new FieldSelector()).setFields(new ArrayList<FieldReference>(){
       {
        add((new FieldReference()).setFieldPath("class.textModulesData['myfield3']"));
       }
      })))
     ));
     add((new CardRowTemplateInfo()).setThreeItems((new CardRowThreeItems())
      .setStartItem((new TemplateItem()).setFirstValue((new FieldSelector()).setFields(new ArrayList<FieldReference>(){
       {
        add((new FieldReference()).setFieldPath("class.textModulesData['myfield4']"));
       }
      })))
      .setMiddleItem((new TemplateItem()).setFirstValue((new FieldSelector()).setFields(new ArrayList<FieldReference>(){
       {
        add((new FieldReference()).setFieldPath("class.textModulesData['myfield5']"));
       }
      })))
      .setEndItem((new TemplateItem()).setFirstValue((new FieldSelector()).setFields(new ArrayList<FieldReference>(){
       {
        add((new FieldReference()).setFieldPath("class.textModulesData['myfield6']"));
       }
      })))
     ));
     }
 })))
  

PHP

// Rest of class
  $textModulesData1 = new Google_Service_Walletobjects_TextModuleData();
  $textModulesData1->setBody("Some info 1");
  $textModulesData1->setHeader("Label 1");
  $textModulesData1->setId("myfield1");

  $textModulesData2 = new Google_Service_Walletobjects_TextModuleData();
  $textModulesData2->setBody("Some info 2");
  $textModulesData2->setHeader("Label 2");
  $textModulesData2->setId("myfield2");

  $textModulesData3 = new Google_Service_Walletobjects_TextModuleData();
  $textModulesData3->setBody("Some info 3");
  $textModulesData3->setHeader("Label 3");
  $textModulesData3->setId("myfield3");

  $textModulesData4 = new Google_Service_Walletobjects_TextModuleData();
  $textModulesData4->setBody("Some info 4");
  $textModulesData4->setHeader("Label 4");
  $textModulesData4->setId("myfield4");

  $textModulesData5 = new Google_Service_Walletobjects_TextModuleData();
  $textModulesData5->setBody("Some info 5");
  $textModulesData5->setHeader("Label 5");
  $textModulesData5->setId("myfield5");

  $textModulesData6 = new Google_Service_Walletobjects_TextModuleData();
  $textModulesData6->setBody("Some info 6");
  $textModulesData6->setHeader("Label 6");
  $textModulesData6->setId("myfield6");

  $textModulesDatas = array($textModulesData1, $textModulesData2, $textModulesData3,
         $textModulesData4, $textModulesData5, $textModulesData6);

  $startItemField = new Google_Service_Walletobjects_FieldReference();
  $startItemField->setFieldPath("class.textModulesData['myfield1']");

  $startItemFirstValue = new Google_Service_Walletobjects_FieldSelector();
  $startItemFirstValue->setFields(array($startItemField));

  $startItem = new Google_Service_Walletobjects_TemplateItem();
  $startItem->setFirstValue($startItemFirstValue);

  $middleItemField = new Google_Service_Walletobjects_FieldReference();
  $middleItemField->setFieldPath("class.textModulesData['myfield2']");

  $middleItemFirstValue = new Google_Service_Walletobjects_FieldSelector();
  $middleItemFirstValue->setFields(array($middleItemField));

  $middleItem = new Google_Service_Walletobjects_TemplateItem();
  $middleItem->setFirstValue($middleItemFirstValue);

  $endItemField = new Google_Service_Walletobjects_FieldReference();
  $endItemField->setFieldPath("class.textModulesData['myfield3']");

  $endItemFirstValue = new Google_Service_Walletobjects_FieldSelector();
  $endItemFirstValue->setFields(array($endItemField));

  $endItem = new Google_Service_Walletobjects_TemplateItem();
  $endItem->setFirstValue($endItemFirstValue);

  $cardRowTemplate = new Google_Service_Walletobjects_CardRowThreeItems();
  $cardRowTemplate->setStartItem($startItem);
  $cardRowTemplate->setMiddleItem($middleItem);
  $cardRowTemplate->setEndItem($endItem);

  $cardRowTemplateInfo1 = new Google_Service_Walletobjects_CardRowTemplateInfo();
  $cardRowTemplateInfo1->setThreeItems($cardRowTemplate);

  $startItemField2 = new Google_Service_Walletobjects_FieldReference();
  $startItemField2->setFieldPath("class.textModulesData['myfield4']");

  $startItemFirstValue2 = new Google_Service_Walletobjects_FieldSelector();
  $startItemFirstValue2->setFields(array($startItemField2));

  $startItem2 = new Google_Service_Walletobjects_TemplateItem();
  $startItem2->setFirstValue($startItemFirstValue2);

  $middleItemField2 = new Google_Service_Walletobjects_FieldReference();
  $middleItemField2->setFieldPath("class.textModulesData['myfield5']");

  $middleItemFirstValue2 = new Google_Service_Walletobjects_FieldSelector();
  $middleItemFirstValue2->setFields(array($middleItemField2));

  $middleItem2 = new Google_Service_Walletobjects_TemplateItem();
  $middleItem2->setFirstValue($middleItemFirstValue2);

  $endItemField2 = new Google_Service_Walletobjects_FieldReference();
  $endItemField2->setFieldPath("class.textModulesData['myfield6']");

  $endItemFirstValue2 = new Google_Service_Walletobjects_FieldSelector();
  $endItemFirstValue2->setFields(array($endItemField2));

  $endItem2 = new Google_Service_Walletobjects_TemplateItem();
  $endItem2->setFirstValue($endItemFirstValue2);

  $cardRowTemplate2 = new Google_Service_Walletobjects_CardRowThreeItems();
  $cardRowTemplate2->setStartItem($startItem2);
  $cardRowTemplate2->setMiddleItem($middleItem2);
  $cardRowTemplate2->setEndItem($endItem2);

  $cardRowTemplateInfo2 = new Google_Service_Walletobjects_CardRowTemplateInfo();
  $cardRowTemplateInfo2->setThreeItems($cardRowTemplate2);

  $cardTemplateOverride = new Google_Service_Walletobjects_CardTemplateOverride();
  $cardTemplateOverride->setCardRowTemplateInfos(array($cardRowTemplateInfo1,
         $cardRowTemplateInfo2));

  $classTemplateInfo = new Google_Service_Walletobjects_ClassTemplateInfo();
  $classTemplateInfo->setCardTemplateOverride($cardTemplateOverride);

  $payload->setTextModulesData($textModulesDatas);
  $payload->setClassTemplateInfo($classTemplateInfo);
  

Kod, aşağıdaki kod şablonu bölümü biçimiyle geçiş oluşturur:

Etiketi geçersiz kılma örneği.

Bir öğe boşsa gösterilmez. Daha ayrıntılı bilgi için Alan Referansları bölümüne bakın. Bir satırdaki tüm öğeler boşsa satır gösterilmez. Bir satırdaki öğelerin tümü olmasa da bazıları boşsa boş olmayan öğeler yeniden düzenlenir ve daha az öğe içeren bir satır olarak görüntülenir.

Kart şablonunu geçersiz kılmazsanız varsayılan satır sayısı, varsayılan öğe sayısı ve varsayılan alan referansları kullanılır. Daha fazla bilgi için Varsayılan şablon bölümüne bakın.

Bir Hero Resim tanımladıktan sonra, cardRowTemplateInfos listesinde birden fazla satır varsa ilk satırdan sonra veya yalnızca bir satır varsa satırın üzerinde görünebilir.

Kart barkodu

Android

Kart barkod öğeleri
 1. class.classTemplateInfo
    .cardBarcodeSectionDetails
    .firstTopDetail
 2. class.classTemplateInfo
    .cardBarcodeSectionDetails
    .secondTopDetail
 3. object.barcode.type ve object.barcode.value
  veya object.accountId
 4. object.barcode.alternateText
  veya object.accountId
  ya da object.barcode.value
 5. class.classTemplateInfo
    .cardBarcodeSectionDetails
    .firstBottomDetail
 6. object.heroImage
  veya class.heroImage

Web

Kart barkod öğeleri
 1. class.classTemplateInfo
    .cardBarcodeSectionDetails
    .firstTopDetail
 2. class.classTemplateInfo
    .cardBarcodeSectionDetails
    .secondTopDetail
 3. object.barcode.type ve object.barcode.value
  veya object.accountId
 4. object.barcode.alternateText
  veya object.accountId
  ya da object.barcode.value
 5. class.classTemplateInfo
    .cardBarcodeSectionDetails
    .firstBottomDetail

Kart barkod bölümü, barkodun üzerinde ve altında ekstra metin veya resim görüntülemek için kullanılır. Bu bölümdeki alanların hiçbiri zorunlu değildir.

Barkodun üzerinde ve altında bir tanesi de yan yana bulunan iki alanı tanımlamak için kullanılabilecek üç alan seçici vardır. Bunlar etiket olmadan görüntülenir ve metin tabanlı yapılandırılmış veri alanları, metin modülü alanları veya resim modülü alanları olabilir. Resim kullanırsanız bunlar marka kurallarına uygun olmalıdır.

Barkod, bir tür ve değerle tanımlanır. Desteklenen barkod türlerinin listesi için Referans bölümüne bakın. Ayrıca, barkodun hemen altında bir metin gösterilebilir. Bu metin, diğer kullanımların yanı sıra barkodları taramayı kolaylaştırabilir.

Aşağıdaki kod örneğinde, barkodun üzerinde bir resim görüntülemek için geçiş biletinin barkod bölümünün nasıl geçersiz kılınacağı gösterilmektedir:

Python

#... rest of class
  "imageModulesData": [
    {
      "mainImage": {
        "sourceUri": {
          "uri": "http://farm4.staticflickr.com/3738/12440799783_3dc3c20606_b.jpg",
          "description": "Coffee"
        }
      },
      "Id": "myimage"
    }
  ],
  "classTemplateInfo": {
    "cardBarcodeSectionDetails": {
      "firstTopDetail": {
        "fieldSelector": {
          "fields": [
            {
            "fieldPath": "class.imageModulesData['myimage'].mainImage"
            }
          ]
        }
      }
    }
  }
}
  

Java

//... rest of class
 .setImageModulesData((new ArrayList<ImageModuleData>() {
  {
   add((new ImageModuleData())
    .setId("myimage")
    .setMainImage((new Image()).setSourceUri((new ImageUri()).setDescription("Coffee beans")
     .setUri("http://farm4.staticflickr.com/3738/12440799783_3dc3c20606_b.jpg"))));
    }
   }))
   .setClassTemplateInfo((new ClassTemplateInfo())
    .setCardBarcodeSectionDetails((new CardBarcodeSectionDetails())
     .setFirstTopDetail((new BarcodeSectionDetail())
      .setFieldSelector((new FieldSelector())
       .setFields((new ArrayList<FieldReference>(){
        {
         add((new FieldReference()).setFieldPath("class.imageModulesData['myimage'].mainImage"));
        }
      })))))
   }
  

PHP

//... rest of class
  $imageUri = new Google_Service_Walletobjects_ImageUri();
  $imageUri->setUri("https://farm8.staticflickr.com/7340/11177041185_a61a7f2139_o.jpg");
  $imageUri->setDescription("Baconrista flights image");
  $image = new Google_Service_Walletobjects_Image();
  $image->setSourceUri($imageUri);
  $imageModulesData = new Google_Service_Walletobjects_ImageModuleData();
  $imageModulesData->setMainImage($image);
      $imageModulesData->setId("myimage");

  $cardBarcodeFieldReference = new Google_Service_Walletobjects_FieldReference();
  $cardBarcodeFieldReference->setFieldPath("class.imageModulesData['myimage'].mainImage");

  $cardBarcodeFieldSelector = new Google_Service_Walletobjects_FieldSelector();
  $cardBarcodeFieldSelector->setFields(array($cardBarcodeFieldReference));

  $cardBarcodeDetail = new Google_Service_Walletobjects_BarcodeSectionDetail();
  $cardBarcodeDetail->setFieldSelector($cardBarcodeFieldSelector);

  $cardBarcodeSectionDetails = new Google_Service_Walletobjects_CardBarcodeSectionDetails();
  $cardBarcodeSectionDetails->setFirstTopDetail($cardBarcodeDetail);

  $classTemplateInfo = new Google_Service_Walletobjects_ClassTemplateInfo();
  $classTemplateInfo->setCardBarcodeSectionDetails($cardBarcodeSectionDetails);

  $payload->setClassTemplateInfo($classTemplateInfo);
      $payload->setImageModuleData($imageModulesData);
  

Kod, aşağıdaki barkod bölümü biçimine sahip bir kart oluşturur:

Kart barkod geçersiz kılma örneği.

Barkod bölümünü geçersiz kılmazsanız varsayılan barkod alanları kullanılır. Daha fazla bilgi için Varsayılan şablon bölümüne bakın.

Ayrıntılar şablonu

Android

Ayrıntılar şablonu bölümleri
 • class.classTemplateInfo.detailsTemplateOverride
    .detailsItemInfos[0].item
 • class.classTemplateInfo.detailsTemplateOverride
    .detailsItemInfos[1].item
 • class.classTemplateInfo.detailsTemplateOverride
    .detailsItemInfos[2].item
 • class.classTemplateInfo.detailsTemplateOverride
    .detailsItemInfos[3].item
 • ...

Web

Ayrıntılar şablonu bölümleri
 • class.classTemplateInfo.detailsTemplateOverride
    .detailsItemInfos[0].item
 • class.classTemplateInfo.detailsTemplateOverride
    .detailsItemInfos[1].item
 • class.classTemplateInfo.detailsTemplateOverride
    .detailsItemInfos[2].item
 • class.classTemplateInfo.detailsTemplateOverride
    .detailsItemInfos[3].item
 • ...

Ayrıntılar şablonu bölümü, class.classTemplateInfo.detailsTemplateOverride.detailsItemInfos[] öğelerinden oluşan bir listedir. Öğeler; her türlü yapılandırılmış veri alanı, metin modülü alanı, bağlantı modülü alanı, resim modülü alanı veya mesaj içerebilir.

Her öğe tek bir alan seçici (.firstValue), iki alan seçici (.firstValue ve .secondValue) veya önceden tanımlanmış bir öğe (.predefinedItem) olarak tanımlanabilir. Hem seçilen alanın değerleri hem de ilgili etiketleri gösterilir. İki alan seçici tanımladığınızda, seçilen alanların değerleri bir "/" ayırıcıyla gösterilir. Aynı durum, seçilen alanların etiketleri için de geçerlidir. Önceden tanımlanmış öğeler, daha karmaşık oluşturmayı tanımlamak için kullanılır. Görüntü modülü alanları, etiket olmadan tam genişlikte oluşturulur.

Aşağıdaki kod örneğinde, etiketiyle birlikte tek bir linksModuleData alanını göstermek için kartın ayrıntılar bölümünün nasıl geçersiz kılınacağı gösterilmektedir:

Python

//... rest of class
  "linksModuleData": {
    "uris": [
      {
        "uri": "http://maps.google.com/",
        "description": "Nearby Locations",
        "id":"mylink"
      }
    ]
  },
  "classTemplateInfo": {
    "detailsTemplateOverride": {
      "detailsItemInfos": [
        {
          "item":{
            "firstValue": {
              "fields": [{
                "fieldPath": "class.linksModuleData.uris['mylink']"
              }]
            }
          }
        }
      ]
    }
   }
//... rest of class
  

Java

 //... rest of class
 .setLinksModuleData((new ArrayList<LinksModuleData>() {
  {
   add((new LinksModuleData()).setDescription("Nearby Locations")
    .setUri("http://maps.google.com/")
    .setId("mylink"));
   }))
   .setClassTemplateInfo((new ClassTemplateInfo())
    .setDetailsTemplateOverride((new DetailsTemplateOverride())
     .setDetailsItemInfos(new ArrayList<DetailsItemInfo>(){
      {
       add((new DetailsItemInfo())
        .setItem((new TemplateItem()).setFirstValue((new FieldSelector()).setFields(new ArrayList<FieldReference>(){
         {
          add((new FieldReference()).setFieldPath("class.linksModuleData.uris['mylink']"));
         }
        }))));
       }
      }))
//... rest of class
  

PHP  //... rest of class building
  $locationUri = new Google_Service_Walletobjects_Uri();
  $locationUri->setUri("http://maps.google.com/");
  $locationUri->setDescription("Nearby Locations");
  $locationUri->setId("mylink");

  $linksModuleData = new Google_Service_Walletobjects_LinksModuleData();
  $linksModuleData->setUris(array($locationUri));

  $detailItemFieldReference = new Google_Service_Walletobjects_FieldReference();
  $detailItemFieldReference->setFieldPath("class.linksModuleData.uris['mylink']");
  $detailItemFieldSelector = new Google_Service_Walletobjects_FieldSelector();
  $detailItemFieldSelector->setFields(array($detailItemFieldReference));

  $detailItem = new Google_Service_Walletobjects_TemplateItem();
  $detailItem->setFirstValue($detailItemFieldSelector);

  $detailsItemInfo = new Google_Service_Walletobjects_DetailsItemInfo();
  $detailsItemInfo->setItem($detailItem);

  $cardDetailsTemplateOverride = new Google_Service_Walletobjects_DetailsTemplateOverride();
  $cardDetailsTemplateOverride->setDetailsItemInfos(array($detailsItemInfo));

  $classTemplateInfo = new Google_Service_Walletobjects_ClassTemplateInfo();
  $classTemplateInfo->setDetailsTemplateOverride($cardDetailsTemplateOverride);

  $payload->setClassTemplateInfo($classTemplateInfo);
  $payload->setLinksModuleData($linksModuleData);
  //... rest of class
  

Kod, aşağıdaki ayrıntı bölümü biçiminde bir kart oluşturur:

Ayrıntı geçersiz kılma örneği.

Bir öğe boşsa gösterilmez. Daha ayrıntılı bilgi için Alan Referansları bölümüne bakın.

Ayrıntılar şablonunu geçersiz kılmazsanız varsayılan referans alanları listesi (varsayılan sırayla) gösterilir. Daha fazla bilgi için Varsayılan şablon bölümüne bakın.

Liste şablonu

Şablon öğelerini listeleme
 1. class.classTemplateInfo.listTemplateOverride
    .firstRowOption.fieldOption.fields[]
 2. class.classTemplateInfo.listTemplateOverride
    .secondRowOption.fields[]
 3. class.programLogo
 4. class.hexBackgroundColor

Liste şablonu bölümü, Google Cüzdan uygulamasının "Kartlar" görünümünde hangi alanın gösterileceğini seçmek için kullanılır. Kart, listede logo, arka plan rengi ve üç satırla gösterilir.

Aşağıdaki kod örneğinde, liste şablonunun ilk satırında tek bir kartın nesne geçerlilik bitiş tarihi alanını göstermek için geçişte yer alan liste şablonunun nasıl geçersiz kılınacağı gösterilmektedir:

Python


#... rest of class definition
  "classTemplateInfo": {
    "listTemplateOverride":{
      "firstRowOption": {
        "fieldOption":{
          "fields": [{
            "fieldPath": "object.validTimeInterval.end"
          }]
        }
      }
    }
  }
}
  

Java

//... rest of class
 .setClassTemplateInfo((new ClassTemplateInfo())
  .setListTemplateOverride((new ListTemplateOverride())
   .setFirstRowOption((new FirstRowOption())
    .setFieldOption((new FieldSelector()).setFields(new ArrayList<FieldReference>(){
     {
      add((new FieldReference()).setFieldPath("object.validTimeInterval.end"));
     }
    }))))
//... rest of class
  

PHP

  //... rest of class
  $fieldReference = new Google_Service_Walletobjects_FieldReference();
  $fieldReference->setFieldPath("object.validTimeInterval.end");

  $fieldOption = new Google_Service_Walletobjects_FieldSelector();
  $fieldOption->setFields(array($fieldReference));

  $firstRowOption = new Google_Service_Walletobjects_FirstRowOption();
  $firstRowOption->setFieldOption($fieldOption);

  $listTemplateOverride = new Google_Service_Walletobjects_ListTemplateOverride();
  $listTemplateOverride->setFirstRowOption($firstRowOption);

  $classTemplateInfo = new Google_Service_Walletobjects_ClassTemplateInfo();
  $classTemplateInfo->setListTemplateOverride($listTemplateOverride);

  $payload->setClassTemplateInfo($classTemplateInfo);
  //... rest of class
  

Kod, aşağıdaki liste şablonu oluşturmasıyla bir geçiş oluşturur:

Liste geçersiz kılma örneği.

Üç satır, bir alan seçiciyle tanımlanabilir. Alanlar etiketsiz olarak gösterilir.

Etiketler

Tüm yapılandırılmış veri alanlarında Google tarafından sağlanan bir etiket bulunur. Bu etiketlerin her biri için desteklenen tüm dillerde çeviri sağlamak Google'ın sorumluluğundadır.

class.custom<name_of_the_field>Label alanlarından birini kullanarak bu etiketlerden bazılarını özelleştirebilirsiniz. Bir etiketi özelleştirdiğinizde, bu etiket için desteklemek istediğiniz tüm dillerde çeviri sağlamak sizin sorumluluğunuzda olur.

Alan referansları

Alan referansları, class.classTemplateInfo.*.fields[] biçimindeki şablonun farklı bölümlerinde kullanılır. Alan referansı; yapılandırılmış veri alanlarına, metin modülü alanlarına, bağlantı modülü alanlarına, resim modülü alanlarına veya mesajlara giden yolların listesini içerir.

Her alan referansında tüm yol türlerine izin verilmez. Örneğin, bazı alan referansları yalnızca metin tabanlı yapılandırılmış veri alanlarına veya metin modülü alanlarına giden yollara izin verir. Metin tabanlı yapılandırılmış alanlar; dize, yerelleştirilmiş dize, tarih veya para türünde yapılandırılmış veri alanlarıdır.

Liste, bir yedek mantığı uygulamak için kullanılabilir. Diğer bir deyişle, listedeki ilk yol boş bir alana çözümlenirse sonraki yol değerlendirilir. Yedek mantığı temel olarak metin tabanlı yapılandırılmış veri alanlarını veya metin modülü alanlarını hedefler. Farklı alan türlerini aynı listede birlikte kullanmayın. Yedek mantığını dikkatli bir şekilde kullanın ve yalnızca bazı nesnelerde bulunup diğerlerinde bulunmayan tutarlı bir alan modeli beklediğiniz belirli durumlarda kullanın. Ayrı kullanım alanları için ayrı sınıflar oluşturmak çoğu zaman daha kolaydır.

Bir alan referans listesindeki tüm yollar boş alanlara çözümlenirse alan referansını kullanan öğe gösterilmez. Alan referansını kullanan öğenin her zaman mevcut olmasını istiyorsanız en az bir yolun boş olmadığından emin olun. Bazı alanlar yalnızca boşluklu dizelere izin verse bile, boş değeri temsil etmesi için bir alanı "-" gibi özel bir karaktere ayarlamanızı öneririz.

Bir listede yer alan bir alana referans vermek için listede alanın dizinini veya çoğu durumda bir referans kimliği kullanabilirsiniz. Listedeki kimliğe göre referans verilebilen öğeler .id alanına sahiptir. Mümkün olduğunda listedeki alanın dizini üzerinde bir referans kimliği kullanmanızı öneririz.

Aşağıda, bir listede yer alan alanlara nasıl referans verileceğine dair bir örnek verilmiştir.

 • object.imageModulesData[0].id = my-first-id
 • object.imageModulesData[1].id = my-second-id
 • class.detailsTemplateOverride.detailsItemInfos[0].item.firstValue.fields[0].fieldPath = object.imageModulesData[‘my-second-id’]
 • class.detailsTemplateOverride.detailsItemInfos[1].item.firstValue.fields[0].fieldPath = object.imageModulesData[0]

Bu durumda, kartın ayrıntılar bölümündeki ilk öğe, nesnede tanımlanan ikinci resimdir. Bununla birlikte, kartın ayrıntılar bölümündeki ikinci öğe, nesnede tanımlanan ilk resimdir.

Varsayılan şablon

Android

Varsayılan şablon öğeleri
 1. class.programLogo
 2. class.localizedIssuerName
  veya class.issuerName
 3. class.localizedProgramName
  veya class.programName
 4. POINTS
  veya object.loyaltyPoints.localizedLabel
  ya da object.loyaltyPoints.label
 5. object.loyaltyPoints.balance
 6. ÖDÜLLER
  veya object.secondaryLoyaltyPoints.localizedLabel
  ya da object.secondaryLoyaltyPoints.label
 7. object.secondaryLoyaltyPoints.balance
 8. object.barcode.type ve object.barcode.value
  veya object.accountId
 9. object.barcode.alternateText
  veya object.accountId
  ya da object.barcode.value
 10. object.heroImage
  veya class.heroImage
 11. class.hexBackgroundColor
 12. MEMBER NAME
  veya class.localizedAccountNameLabel
  ya da class.accountNameLabel
 13. object.accountName
 14. ÜYE KİMLİĞİ
  veya class.localizedAccountIdLabel
  ya da class.accountIdLabel
 15. object.accountId
 16. ÖDÜL KATMANI
  veya class.localizedRewardsTierLabel
  ya da class.rewardsTierLabel
 17. class.localizedRewardsTier
  veya class.rewardsTier
 18. İKİNCİL ÖDÜL KATMANI
  veya class.localizedSecondaryRewardsTierLabel
  ya da class.secondaryRewardsTierLabel
 19. class.localizedSecondaryRewardsTier
  veya class.secondaryRewardsTier
 20. class.imageModulesData[0].mainImage
 21. object.imageModulesData[0].mainImage
 22. class.messages[].header
 23. class.messages[].body
 24. object.messages[].header
 25. object.messages[].body
 26. class.textModulesData[0..9].header
 27. class.textModulesData[0..9].body
 28. object.textModulesData[0..9].header
 29. object.textModulesData[0..9].body
 30. class.linksModuleData.uris[].description
 31. object.linksModuleData.uris[].description
 32. class.homepageUri

Web

Varsayılan şablon öğeleri
 1. class.programLogo
 2. class.localizedIssuerName
  veya class.issuerName
 3. class.localizedProgramName
  veya class.programName
 4. POINTS
  veya object.loyaltyPoints.localizedLabel
  ya da object.loyaltyPoints.label
 5. object.loyaltyPoints.balance
 6. ÖDÜLLER
  veya object.secondaryLoyaltyPoints.localizedLabel
  ya da object.secondaryLoyaltyPoints.label
 7. object.secondaryLoyaltyPoints.balance
 8. object.barcode.type ve object.barcode.value
  veya object.accountId
 9. object.barcode.alternateText
  veya object.accountId
  ya da object.barcode.value
 10. object.heroImage
  veya class.heroImage
 11. class.hexBackgroundColor
 12. MEMBER NAME
  veya class.localizedAccountNameLabel
  ya da class.accountNameLabel
 13. object.accountName
 14. ÜYE KİMLİĞİ
  veya class.localizedAccountIdLabel
  ya da class.accountIdLabel
 15. object.accountId
 16. ÖDÜL KATMANI
  veya class.localizedRewardsTierLabel
  ya da class.rewardsTierLabel
 17. class.localizedRewardsTier
  veya class.rewardsTier
 18. İKİNCİL ÖDÜL KATMANI
  veya class.localizedSecondaryRewardsTierLabel
  ya da class.secondaryRewardsTierLabel
 19. class.localizedSecondaryRewardsTier
  veya class.secondaryRewardsTier
 20. class.imageModulesData[0].mainImage
 21. object.imageModulesData[0].mainImage
 22. class.messages[].header
 23. class.messages[].body
 24. object.messages[].header
 25. object.messages[].body
 26. class.textModulesData[0..9].header
 27. class.textModulesData[0..9].body
 28. object.textModulesData[0..9].header
 29. object.textModulesData[0..9].body
 30. class.linksModuleData.uris[].description
 31. object.linksModuleData.uris[].description
 32. class.homepageUri

Resim modülü alanlarında, sınıftan yalnızca bir tane resim modülü alanı ve nesneden yalnızca bir tane resim modülü alanı gösteririz. İki düzeyde de birden fazla resim modülü alanına ihtiyacınız varsa varsayılan şablonu geçersiz kılın.

Metin modülü alanlarında, sınıftan yalnızca maksimum 20 metin modülü alanı ve nesneden en fazla 20 metin modülü alanı gösteririz. Alanlar, dizide tanımlandıkları sırayla görüntülenir. Her iki düzeyde de 20'den fazla metin modülü alanına ihtiyacınız varsa varsayılan şablonu geçersiz kılın.

Mesajlar için sınıftan en fazla 20 ve nesneden gelen en fazla 20 mesaj gösterilir. İletilerin sırasını garanti etmiyoruz. Her iki düzeyde de 20'den fazla mesaja veya siparişler için garantiye ihtiyacınız varsa varsayılan şablonu geçersiz kılın.

Bağlantılar modülü alanı için tanımlayabileceğiniz URI sayısıyla ilgili bir sınır yoktur. URI'ler her seviye (sınıf veya nesne) için aşağıdaki sıraya göre gruplanmış şekilde gösterilir:

 1. Harita koordinatları
 2. Telefon numaraları
 3. E-posta adresleri
 4. Web sayfaları

Her grup için, URI'lar dizide tanımlandıklarıyla aynı sırada görüntülenir. Farklı bir sıralamaya ihtiyacınız varsa varsayılan şablonu geçersiz kılın.

Varsayılan liste şablonu öğeleri
 1. class.localizedIssuerName
  veya class.issuerName
 2. class.localizedProgramName
  veya class.programName
 3. class.programLogo
 4. class.hexBackgroundColor