ทดสอบและถ่ายทอดสด

การทดสอบ

Google ขอแนะนำเกณฑ์ในตารางต่อไปนี้เพื่อพิจารณาว่าบัตรสะสมคะแนนพร้อมเปิดตัวต่อสาธารณะหรือไม่

การทดสอบ UI ทั้งหมดควรทำด้วยการใช้แอป Google Wallet บนอุปกรณ์ที่ใช้ Android

ทั่วไป

ส่วนนี้จะแสดงเกณฑ์สำหรับการทดสอบการทำงานทั่วไป

ทดสอบ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
โทรหาหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าที่ให้มากับบัตรสะสมคะแนน (หากมี) คุณเข้าถึงแผนกบริการลูกค้าได้โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้

คลาสและออบเจ็กต์

ส่วนนี้จะแสดงเกณฑ์สำหรับการทดสอบชั้นเรียนหรือฟังก์ชันการทำงานของวัตถุ

ทดสอบ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
เพิ่มข้อความลงในคลาสโดยใช้ REST API ข้อความจะปรากฏที่ด้านบนของรายการข้อความในมุมมองแบบขยายของบัตรสะสมคะแนนในแอป Google Wallet*
อัปเดตคะแนนคงเหลือสำหรับโปรแกรมสะสมคะแนนของผู้บริโภค คะแนนคงเหลือที่อัปเดตจะปรากฏในมุมมองรายการโปรแกรมสะสมคะแนนและมุมมองแบบขยายสำหรับบัตรสะสมคะแนนที่เฉพาะเจาะจงภายใน 24 ชั่วโมง
เปลี่ยนคลาสที่ LoyaltyObject ที่ระบุอ้างอิงถึงเพื่อย้ายผู้บริโภคไปยังโปรแกรมสะสมคะแนนระดับอื่น (ใช้ได้ในกรณีที่โปรแกรมสะสมคะแนนมีลำดับต่างระดับกันซึ่งแสดงด้วย LoyaltyClass ที่แตกต่างกันเท่านั้น) ระดับใหม่จะปรากฏในมุมมองแบบขยายของบัตรสะสมคะแนนในแอป Google Wallet ภายใน 24 ชั่วโมง
ชั้นเรียนของคุณมีรหัสสถานที่ (พร้อมตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง) และค่าละติจูด/ลองจิจูดเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับการแจ้งเตือนเมื่ออยู่ใกล้สถานที่ตั้งแห่งใดแห่งหนึ่งของคุณ ไม่มีข้อมูล
เดินทางไปยังที่ใกล้ๆ กับสถานที่ในชั้นเรียนหรือรหัสสถานที่ จะมีการแจ้งเตือนในโทรศัพท์เพื่อแจ้งว่ามีผู้ขายอยู่ใกล้ๆ เพื่อรับบัตรสะสมคะแนนของคุณ
ชั้นเรียนมีreviewStatusเป็นApproved ไม่มีข้อมูล

*คุณควรทดสอบการเพิ่มข้อความไปยังออบเจ็กต์แต่ละรายการโดยใช้ REST API ด้วยหากวางแผนที่จะส่งข้อความถึงผู้ใช้แต่ละราย

อินเทอร์เฟซผู้ใช้

ส่วนนี้จะแสดงเกณฑ์สำหรับการทดสอบที่ใช้องค์ประกอบทั่วไปของอินเทอร์เฟซผู้ใช้

ทดสอบ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ตรวจสอบว่าช่องที่ต้องระบุทั้งหมดในเทมเพลตมีข้อมูลที่ถูกต้องแล้ว ไม่มีข้อมูล
ตรวจสอบว่ารูปภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับรูปภาพทั้งหมดในหลักเกณฑ์การใช้แบรนด์ ไม่มีข้อมูล
ตรวจสอบว่าค่าสตริงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ส่วนหัวทั้งหมดในหลักเกณฑ์การใช้แบรนด์ ไม่มีข้อมูล
บัตรสะสมคะแนนแสดงผลอย่างถูกต้องในอุปกรณ์ ไม่มีข้อมูล
คลิกลิงก์เว็บไซต์ในแอป Google Wallet สำหรับโปรแกรมสะสมคะแนน ลิงก์เว็บไซต์ควรดึงหน้าเว็บผู้ขายที่ถูกต้องขึ้นมา
ผู้ขายจะไม่แสดงบาร์โค้ดหากไม่มีความสามารถในการสแกนบาร์โค้ดในร้านค้า ไม่มีข้อมูล

การทดสอบในร้านค้า

ส่วนนี้จะแสดงเกณฑ์สําหรับการทดสอบที่สถานที่ตั้งของร้าน

ทดสอบ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ทดสอบการสแกนบาร์โค้ดที่จุดขายของผู้ขายด้วยแอป Google Wallet ระบบจะสแกนบาร์โค้ดและบัตรสะสมคะแนน
พนักงานบริการของผู้ขายได้รับการฝึกอบรมให้จัดการการสแกนโปรแกรมสะสมคะแนน ไม่มีข้อมูล

โดย Google จะใช้เกณฑ์ในตารางต่อไปนี้ในการพิจารณาว่าการ์ดของคุณพร้อมเผยแพร่สู่สาธารณะหรือไม่ พิมพ์หน้านี้และยืนยันแต่ละรายการเพื่อให้มั่นใจว่าคุณพร้อมที่จะส่งบัตรสำหรับการเปิดตัว

การทดสอบปุ่ม

ส่วนนี้จะแสดงเกณฑ์สำหรับการทดสอบที่ใช้ปุ่มเพิ่มลงใน Google Wallet

ทดสอบ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ปุ่มทดสอบในเบราว์เซอร์ Chrome ปุ่มแสดงผลและทำงานได้อย่างถูกต้องในหน้าเว็บของพาร์ทเนอร์ใน Chrome
ปุ่มทดสอบในเบราว์เซอร์ Firefox ปุ่มแสดงผลและทำงานได้อย่างถูกต้องในหน้าเว็บของพาร์ทเนอร์ใน Firefox
ปุ่มทดสอบในเบราว์เซอร์ Safari ปุ่มแสดงผลและทำงานอย่างถูกต้องในหน้าเว็บของพาร์ทเนอร์ใน Safari
ปุ่มทดสอบในเบราว์เซอร์ Internet Explorer 9 ปุ่มแสดงผลและทำงานอย่างถูกต้องในหน้าเว็บของพาร์ทเนอร์ใน Internet Explorer 9 (Citrix)
ทดสอบปุ่มที่ระดับการซูมของเบราว์เซอร์ต่างๆ ปุ่มแสดงผลอย่างถูกต้องที่ระดับการซูมของเบราว์เซอร์ต่างๆ
ความเร็วในการแสดงผลของปุ่มทดสอบ ปุ่มเดียวจะแสดงผลภายในไม่เกิน 1 วินาที
หากคุณออกแบบเว็บไซต์เพื่อให้ปุ่มเพิ่มลงใน Google Wallet หายไปหลังจากที่บันทึกบัตรสะสมคะแนนแล้ว ให้ทำดังนี้
  1. คลิกปุ่มเพิ่มลงใน Google Wallet บนเว็บไซต์ของคุณ
  2. นำบัตรที่บันทึกไว้ออกจาก Google Wallet
ปุ่มเพิ่มลงใน Google Wallet จะปรากฏขึ้นอีกครั้งบนเว็บไซต์ของคุณ
หากคุณออกแบบเว็บไซต์เพื่อให้ปุ่มเพิ่มลงใน Google Wallet หายไปหลังจากที่บันทึกบัตรสะสมคะแนนแล้ว สตริงจะปรากฏขึ้นเพื่อแจ้งว่าระบบได้บันทึกบัตรสะสมคะแนนแล้ว

บันทึกบัตร

ส่วนนี้จะแสดงเกณฑ์สำหรับการทดสอบที่คลิกปุ่มเพิ่มลงใน Google Wallet

ทดสอบ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
คลิกปุ่มเพิ่มลงใน Google Wallet บนเว็บไซต์ของคุณ JWT ที่สร้างขึ้นมีโดเมนที่ถูกต้องทั้งหมดสำหรับปุ่ม (https และ http ไม่ใช่ www)
คลิกปุ่มเพิ่มลงใน Google Wallet บนเว็บไซต์ของคุณ ระบบได้บันทึกบัตรที่ถูกต้องลงใน Google Wallet
คลิกปุ่มเพิ่มลงใน Google Wallet บนเว็บไซต์ของคุณ บันทึกบัตรแล้วคุณจะกดปุ่มไม่ได้อีก
คลิกปุ่มเพิ่มลงใน Google Wallet บนเว็บไซต์ของคุณ JWT ที่สร้างขึ้นอ้างอิงถึงคลาสที่เป็น approved

หลักเกณฑ์การใช้แบรนด์

ส่วนนี้จะแสดงเกณฑ์ในการตรวจสอบหลักเกณฑ์การใช้แบรนด์ของปุ่มเพิ่มลงใน Google Wallet

ทดสอบ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ตรวจสอบว่าปุ่มเป็นไปตามส่วนตำแหน่งของปุ่มเพิ่มลงใน Google Wallet ของหลักเกณฑ์การใช้แบรนด์ ไม่มีข้อมูล
ตรวจสอบว่าปุ่มเป็นไปตามส่วนการออกแบบปุ่มเพิ่มลงใน Google Wallet ของหลักเกณฑ์การใช้แบรนด์ ไม่มีข้อมูล

ถ่ายทอดสด

เมื่อทดสอบการผสานรวมสำเร็จแล้ว ก็ถึงเวลาเผยแพร่ ตรวจสอบว่าได้ดำเนินการตาม รายการตรวจสอบของการใช้งานจริงต่อไปนี้แล้ว

กรอก Business Profile ให้สมบูรณ์

คุณต้องกรอก Business Profile ให้สมบูรณ์โดยเข้าสู่ระบบ Google Pay และ Wallet Console เพื่อรับสิทธิ์เข้าถึงการเผยแพร่ คลิก Business Profile ตั้งค่าโปรไฟล์การชำระเงิน และกรอกข้อมูลทางธุรกิจ

สร้างอย่างน้อย 1 ชั้นเรียน

ขณะที่อยู่ในโหมดสาธิตของ Google Wallet API โปรดตรวจสอบว่าคุณได้สร้างคลาสบัตรอย่างน้อย 1 คลาสที่สร้างที่ต้องการใช้เผยแพร่จริง

ส่งลายนิ้วมือของแอป Android

ส่งลายนิ้วมือของแอป Android เพื่อขออนุมัติเพื่ออนุญาตการเข้าถึงบัตร

ขอสิทธิ์เข้าถึงการเผยแพร่

เมื่อทําตามขั้นตอนทั้งหมดข้างต้นเสร็จแล้ว คุณจะขอสิทธิ์เข้าถึงการผลิตได้ โดยลงชื่อเข้าสู่ระบบ คอนโซล ไปที่ Google Wallet API และคลิก "ขอสิทธิ์เข้าถึงการเผยแพร่"

ให้สิทธิ์เข้าถึงการเผยแพร่แล้ว

ทีมของเราจะตรวจสอบคำขอและให้สิทธิ์เข้าถึงการเผยแพร่ เมื่อให้สิทธิ์เข้าถึงแล้ว ชั้นเรียนที่มีอยู่ก็จะพร้อมใช้ คุณเริ่มสร้างออบเจ็กต์และแจกจ่ายให้กับลูกค้าได้ ชั้นเรียนเพิ่มเติมที่สร้างหลังจากได้รับสิทธิ์การเผยแพร่จะเผยแพร่ แต่เราอาจประเมินผลการเรียนนี้เป็นครั้งคราว และจะติดต่อคุณหากมีข้อสงสัยใดๆ