Các doanh nghiệp và tổ chức có thể chấp nhận giấy tờ tuỳ thân từ Google Wallet để xác minh thông tin của người dùng một cách an toàn và liền mạch.
Khi một người thêm giấy tờ tuỳ thân của mình vào Google Wallet, họ sẽ gửi thông tin cho nhà phát hành để chứng minh danh tính của họ và giấy tờ tuỳ thân chỉ được thêm khi họ chấp thuận. Giấy tờ tuỳ thân chứa tất cả thông tin có liên quan từ giấy tờ tuỳ thân của một người (tên, ngày sinh, ảnh chân dung, v.v.) và được ký dưới dạng mật mã – cho phép doanh nghiệp xác minh tính xác thực của doanh nghiệp.
Để xuất giấy tờ tuỳ thân trong Google Wallet, bạn chỉ cần nhấn hoặc quét mã QR trên điện thoại. Sau khi giao dịch bắt đầu, chủ thẻ sẽ xem xét dữ liệu được yêu cầu trên điện thoại của họ, sau đó xác thực để xác nhận giao dịch. Doanh nghiệp có thể dễ dàng xác minh tính xác thực của dữ liệu được truyền đi bằng cách kiểm tra chữ ký mật mã. Sắp tới, mã nhận dạng cũng có thể xuất hiện trong ứng dụng với các bước đơn giản tương tự.
Mã nhận dạng trong Google Wallet được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn ISO mở, do đó, bạn có thể sử dụng cùng một công nghệ được dùng để đọc Google Wallet với bất kỳ Wallet nào khác triển khai cùng một tiêu chuẩn bất kể thiết bị hoặc hệ điều hành.

Cách sử dụng giấy tờ tuỳ thân trên Google Wallet

Chúng tôi đã điều chỉnh hướng dẫn cho nhà phát triển cho phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn. Hãy chọn trường hợp sử dụng của bạn để bắt đầu.
Chấp nhận giấy tờ tuỳ thân trong Google Wallet bằng cách nhấn hoặc quét mã QR. Các mục đích sử dụng có thể bao gồm:
  • Xác minh độ tuổi: Yêu cầu xác minh độ tuổi trước khi mua các mặt hàng bị giới hạn độ tuổi hoặc quyền truy cập vào các địa điểm bị giới hạn độ tuổi.
  • Xác minh danh tính: Yêu cầu tên và địa chỉ để xác minh danh tính của một người nhằm tuân thủ pháp luật hoặc giảm thiểu hành vi gian lận.
  • Đặc quyền lái xe: Xác minh khả năng lái xe của một người (ví dụ: khi thuê xe).
Các ứng dụng sẽ sớm có thể chấp nhận mã nhận dạng từ Google Wallet. Các mục đích sử dụng có thể bao gồm:
  • Xác minh tài khoản: Yêu cầu tên hoặc địa chỉ của một người để xác thực danh tính nhằm giảm thiểu gian lận hoặc pháp lý theo quy định.
  • Xác minh độ tuổi: Yêu cầu độ tuổi của người dùng trước khi sử dụng các dịch vụ bị giới hạn độ tuổi.