Tổng quan

Các doanh nghiệp và tổ chức có thể chấp nhận giấy tờ tuỳ thân từ Google Wallet để xác minh thông tin của một người một cách an toàn và liền mạch.

Giấy tờ tuỳ thân trong Google Wallet dựa trên tiêu chuẩn ISO 18013-5 quốc tế dành cho giấy phép lái xe trên thiết bị di động. Điều này có nghĩa là:

  • Tất cả dữ liệu trên mã nhận dạng đó đều được hỗ trợ bằng một chữ ký dạng mật mã để xác minh một cách an toàn và liền mạch
  • Mã nhận dạng có thể được hiển thị liền mạch, bắt đầu bằng cách nhấn NFC hoặc quét mã QR, với dữ liệu được truyền qua BLE.
  • Người dùng có thể xem dữ liệu được yêu cầu trước khi chia sẻ và chỉ cần chia sẻ các phần tử liên quan đến giao dịch thay vì toàn bộ mã nhận dạng của họ.
  • Người dùng phải xác thực trên thiết bị trước khi chia sẻ
  • Mọi thiết bị chấp nhận mã nhận dạng từ Google Wallet đều có thể chấp nhận mã nhận dạng từ mọi ứng dụng khác hoặc Wallet triển khai chuẩn này

Để xem cách hoạt động của giấy tờ tuỳ thân trong Google Wallet, hãy xem video này bên dưới để biết ví dụ về cách trình bày giấy tờ tuỳ thân:

Các trường hợp sử dụng mã nhận dạng trong Google Wallet

  • Xác minh độ tuổi: Yêu cầu xác minh độ tuổi trước khi mua các mặt hàng bị giới hạn độ tuổi hoặc quyền truy cập vào các địa điểm bị giới hạn độ tuổi.
  • Xác minh danh tính: Yêu cầu tên và địa chỉ để xác minh danh tính của một người nhằm tuân thủ pháp lý hoặc giảm thiểu hành vi gian lận.
  • Đặc quyền lái xe: Xác minh khả năng lái xe của một người (ví dụ: khi thuê xe).