จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ
เปิดใช้บันทึกสําหรับสุขภาพได้สะดวกและปลอดภัยด้วย Google Wallet ผู้ใช้สามารถเพิ่มข้อมูลทุกอย่างได้ตั้งแต่บัตรยืนยันการฉีดวัคซีน ไปจนถึงการตรวจใน Google Wallet หรือเพิ่มลงในหน้าจอหลักของ Android
ผู้ใช้สามารถจัดเก็บสําเนาดิจิทัลของวัคซีนโควิดใน Google Wallet ไว้ในอุปกรณ์ที่ใช้ Android
ผู้ใช้สามารถเพิ่มระเบียนทดสอบใน Google Wallet เพื่อให้เข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย