Tổng quan về thẻ và vé chung

Bạn có thể sử dụng Thẻ và vé chung khi trường hợp sử dụng của bạn không phù hợp với bất kỳ loại thẻ và vé được xác định trước nào khác. Không giống như các thẻ và vé khác bao gồm những trường và tính năng dành riêng cho một trường hợp sử dụng (chẳng hạn như vé, thẻ khách hàng thân thiết và ưu đãi), Thẻ chung được thiết kế để đủ linh hoạt để hỗ trợ nhiều mục đích bằng cách cung cấp những trường mà bạn có thể xác định các nhãn và giá trị tuỳ chỉnh.

Các trường hợp sử dụng mẫu

Sau đây chỉ là một vài ví dụ về những việc bạn có thể làm với loại thẻ và vé Chung:

 • Thẻ đỗ xe
 • Thẻ thư viện
 • Thẻ thành viên
 • Thẻ bảo hiểm
 • Xác nhận yêu cầu đặt chỗ
 • Mã xác nhận trước khi sàng lọc khách hàng

Thẻ và vé chứa thông tin nhạy cảm

Có những trường hợp thẻ hoặc trường hợp sử dụng của bạn có thể liên quan đến thông tin nhạy cảm, chẳng hạn như thông tin nhận dạng cá nhân (PII) và dữ liệu sức khoẻ. Đối với các trường hợp này, loại thẻ và vé riêng tư chung có sẵn cho những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt trước. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu Thẻ và vé riêng tư chungChính sách sử dụng (AUP).

Nền tảng được hỗ trợ

Với Google Wallet API, bạn có thể cấp thẻ và vé cho người dùng để lưu vào Google Wallet trên nhiều nền tảng, bao gồm cả các ứng dụng Android, cũng như ở bất kỳ nơi nào có hỗ trợ siêu liên kết, chẳng hạn như trang web, email và tin nhắn SMS.

API và SDK

API Google Wallet cung cấp API REST và SDK Android để giúp bạn cấp và quản lý thẻ và vé một cách nhanh chóng và dễ dàng.

 • API REST của Google Wallet

  Để phát hành thẻ và vé trên các nền tảng như Web, email hoặc SMS, bạn nên sử dụng API REST của Google Wallet. API này cung cấp một tập hợp các điểm cuối cho phép bạn tạo, truy xuất và cập nhật nhiều thành phần của thẻ và vé.

 • SDK Google Wallet dành cho Android

  Để phát hành thẻ và vé trong ứng dụng Android, bạn nên sử dụng SDK Google Wallet dành cho Android. SDK cung cấp nhiều phương pháp tiện lợi giúp dễ dàng tích hợp API Google Wallet vào ứng dụng dành cho thiết bị di động bằng mã gốc.

Lưu ý: Bạn không bắt buộc phải sử dụng API REST của Google Wallet hoặc SDK Android của Google Wallet để cấp thẻ và vé bằng API Google Wallet, nhưng bạn nên làm vậy. Để biết thêm thông tin về việc cấp thẻ và vé mà không cần sử dụng API REST hoặc SDK Android, hãy xem phần Tạo đối tượng thẻ và vé trong JWT.

Yêu cầu

Để cấp thẻ và vé bằng API Google Wallet, trước tiên, bạn cần làm như sau:

Bắt đầu sử dụng Google Wallet API

Trước khi bạn bắt đầu làm việc với API Google Wallet, hãy xem các bài viết hữu ích sau để làm quen với các tính năng và thuật ngữ cơ bản.
 • Các khái niệm và thuật ngữ chính: Bài viết này sẽ giúp bạn làm quen với tất cả các thuật ngữ và tính năng quan trọng mà bạn sẽ cần để làm việc với Google Wallet API.
 • Tổng quan về đối tượng và lớp thẻ và vé: Các thẻ và vé mà bạn cấp cho người dùng được tạo bằng cách kết hợp một lớp thẻ và vé với một đối tượng thẻ/vé. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ cả hai khái niệm này và cách sử dụng chúng để tạo thẻ và vé.
 • Quy trình phát triển thẻ và vé của Google Wallet: Bài viết này cung cấp thông tin tổng quan toàn diện về tất cả các bước cần thực hiện để tạo thẻ và vé bằng API Google Wallet từ đầu đến cuối.

Công cụ và tài nguyên

 • Lớp học lập trình

  Các lớp học lập trình tự hướng dẫn sẽ hướng dẫn bạn các bước cần thiết để thêm thẻ và vé vào Google Wallet. Để bắt đầu, hãy chọn "Android" nếu quá trình triển khai của bạn chỉ diễn ra trên thiết bị Android và chọn "Web" nếu quá trình triển khai của bạn hỗ trợ Android, Web, Email hoặc SMS.

  Android Web

 • Trình tạo thẻ và vé

  Tạo thẻ và vé đầu tiên theo cách trực quan bằng công cụ trình tạo thẻ và vé và tự động tạo JSON mà bạn cần để tạo thẻ và vé bằng API Google Wallet.

 • GitHub của Google Wallet

  Nhận các công cụ, thư viện và mã mẫu hữu ích cho nhiều ngôn ngữ lập trình trong tổ chức GitHub của Google Wallet.