Phòng thí nghiệm lập trình

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Các lớp học lập trình tự túc sẽ hướng dẫn bạn các bước cần thiết để thêm thẻ và vé vào Google Wallet. Để bắt đầu, hãy chọn "Android" nếu cách triển khai của bạn chỉ là trên thiết bị Android và chọn "Web" nếu cách triển khai của bạn hỗ trợ Android, Web, Email hoặc SMS.

Android Web