Khi trường hợp sử dụng của bạn không phù hợp với một trong các loại thẻ và vé hiện có của chúng tôi, hãy dùng Generic Pass API để đáp ứng nhu cầu của người dùng.
Tạo thẻ và vé kỹ thuật số dùng hằng ngày mà người dùng có thể lưu trữ trong Google Wallet trên thiết bị chạy Android của họ. Phù hợp với thẻ đỗ xe, thẻ thành viên, v.v.
Tạo thẻ và vé riêng tư chung cho dữ liệu nhạy cảm hơn của người dùng, chẳng hạn như thẻ bảo hiểm y tế, thẻ căn cước công dân, các hình thức khác của giấy tờ tuỳ thân do chính phủ cấp hoặc thẻ và vé có hiển thị dữ liệu sinh trắc học.