เมื่อกรณีการใช้งานของคุณไม่เหมาะกับประเภทที่มีอยู่ของเรา ให้ใช้ Generic Pass API เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้
สร้างบัตรดิจิทัลดิจิทัลที่ผู้ใช้สามารถจัดเก็บใน Google Wallet บนอุปกรณ์ที่ใช้ Android เหมาะสําหรับบัตรจอดรถ บัตรสมาชิก และอื่นๆ
สร้างบัตรส่วนตัวทั่วไปสําหรับข้อมูลผู้ใช้ที่ละเอียดอ่อนมากขึ้น เช่น บัตรประกันสุขภาพ บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวรูปแบบอื่นที่ออกโดยหน่วยงานราชการ หรือบัตรที่แสดงข้อมูลไบโอเมตริก