Portfel Google zapewnia łatwy i bezpieczny, wygodny dostęp do rzeczy potrzebnych na co dzień. Od cyfrowych kluczyków samochodowych po karty uniwersyteckie – użytkownicy mogą dodać je do swojego portfela Google.
Zapewnia wygodne, bezpieczne i zdalnie zarządzany dostęp do pojazdu współdzielonego za pomocą cyfrowych kluczyków samochodowych. Kierowcy mogą odblokowywać i uruchamiać pojazdy za pomocą urządzenia mobilnego.
Legitymacje studenckie w Portfelu Google pozwalają w wygodny sposób zidentyfikować studentów i zapewnić im dostęp do materiałów kampusu. Włącz cyfrowe kluczyki umożliwiające dostęp do budynków, płatności cyfrowe w sklepach na terenie uczelni i łatwy dostęp do informacji o uczniach, takich jak saldo kont i numery alarmowe na kampusie.
Odznaki korporacyjne w Portfelu Google ułatwiają identyfikowanie pracowników i zapewnianie im dostępu do zasobów w miejscu pracy. Włącz cyfrowe kluczyki, aby mieć dostęp do budynków i mieć łatwy dostęp do informacji o pracownikach, takich jak stanowisko i numery alarmowe w miejscu pracy.