Tổng quan về chìa khoá kỹ thuật số cho ô tô

Người dùng có thể khoá, mở khoá và khởi động ô tô bằng điện thoại chạy Android bằng chìa khoá kỹ thuật số cho ô tô. Nhà sản xuất ô tô phải hợp tác với Google để tích hợp chìa khoá vào Wallet. Trong một số trường hợp, bạn có thể bắt đầu ghép nối từ ứng dụng của ô tô, đường liên kết được gửi qua email hoặc đầu phát trung tâm của ô tô.

Những người dùng đáp ứng các yêu cầu về thiết bị và ô tô trên trang hỗ trợ Bắt đầu sử dụng chìa khoá kỹ thuật số cho ô tô có thể tạo Chìa khoá kỹ thuật số cho ô tô trong Google Wallet.

Google hợp tác với Car Connectivity Consortium (CCC) để phát triển các giải pháp với nhà sản xuất xe và thiết bị. Các sách trắng do CCC phát hành trên trang web của họ cung cấp thông tin tổng quan về cách hoạt động của các giải pháp.

Các nhà phát triển cho nhà sản xuất thiết bị và ô tô có thể liên hệ với CCC để hỏi về cách tham gia vào quá trình phát triển chìa khoá kỹ thuật số cho ô tô.