ภาพรวมของกุญแจรถยนต์แบบดิจิทัล

ผู้ใช้สามารถล็อก ปลดล็อก และสตาร์ทรถจากโทรศัพท์ที่ขับเคลื่อนโดย Android ด้วยกุญแจรถยนต์แบบดิจิทัล ผู้ผลิตรถต้องทำงานร่วมกับ Google เพื่อผสานรวมกุญแจใน Wallet การจับคู่อาจเริ่มจากแอปของรถยนต์, ลิงก์ในอีเมล หรือเครื่องเล่นวิทยุของรถยนต์ในบางกรณี

ผู้ใช้ที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านอุปกรณ์และรถยนต์ในหน้าการสนับสนุน เริ่มต้นใช้งานกุญแจรถยนต์แบบดิจิทัล จะสร้างกุญแจรถยนต์แบบดิจิทัลใน Google Wallet ได้

Google ทำงานร่วมกับ Car Connectivity Consortium (CCC) เพื่อพัฒนาโซลูชันกับผู้ผลิตรถยนต์และอุปกรณ์ สมุดปกขาวที่เผยแพร่โดย CCC ในเว็บไซต์จะช่วยให้เห็นภาพรวมของการทำงานของโซลูชัน

นักพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับอุปกรณ์และรถยนต์สามารถติดต่อ CCC เพื่อสอบถามเกี่ยวกับวิธีเข้าร่วมการพัฒนากุญแจรถยนต์แบบดิจิทัล