Bạn có thể sử dụng thẻ Google để làm việc với các sản phẩm quảng cáo và đo lường như Google Analytics, lượt chuyển đổi Google Ads, tính năng tái tiếp thị, v.v. Chúng tôi có các giải pháp như thẻ Google (gtag.js) và Trình quản lý thẻ của Google.

Tuỳ chọn

Gửi dữ liệu sự kiện đến tất cả các sản phẩm đo lường của Google bằng một cấu hình thẻ duy nhất. Thẻ Google (gtag.js) hỗ trợ Google Ads, Campaign Manager, Display & Video 360, Search Ads 360 và Google Analytics, tất cả chỉ bằng một cấu hình thẻ duy nhất.
Quản lý thẻ trang web của tổ chức mà không cần chỉnh sửa mã. Trình quản lý thẻ của Google cung cấp các giải pháp để cài đặt và định cấu hình các thẻ của Google và của bên thứ ba từ một giao diện web mạnh mẽ. Trình quản lý thẻ thêm các tính năng như kiểm tra lỗi, kiểm soát bảo mật, tạo phiên bản và các tiện ích cộng tác nhóm.
Phương pháp gắn thẻ phía máy chủ cho phép người dùng Trình quản lý thẻ chuyển khả năng đo lường thẻ đo lường ra khỏi trang web hoặc ứng dụng của họ và chuyển sang quy trình xử lý phía máy chủ thông qua Google Cloud. Phương pháp gắn thẻ phía máy chủ có nhiều lợi thế hơn so với thẻ phía máy khách, chẳng hạn như nâng cao hiệu suất và khả năng bảo mật tốt hơn.
Những trang web đã bật chế độ gỡ lỗi của tiện ích Tag Assistant sẽ hiển thị trong một cửa sổ trình duyệt riêng biệt để bạn có thể kiểm tra những thẻ Google đã được kích hoạt và thứ tự kích hoạt. Chế độ gỡ lỗi của tiện ích Tag Assistant cho biết dữ liệu nào đang được truyền vào lớp dữ liệu và những sự kiện nào đã kích hoạt các lượt trao đổi dữ liệu đó.
Thư viện mẫu cho cộng đồng trong Trình quản lý thẻ của Google giúp bạn tìm các mẫu biến và thẻ do cộng đồng tạo, cũng như thêm các mẫu đó vào vùng chứa của mình.
Khi một khách hàng hoàn thành một hành động mà bạn đã xác định là có giá trị (chẳng hạn như lượt mua hàng hoặc lượt đăng ký), những hành động này của khách hàng được gọi là lượt chuyển đổi. Bạn có thể sử dụng tính năng đo lường lượt chuyển đổi để xem mức độ hiệu quả của các lượt tương tác với quảng cáo của bạn trong việc thúc đẩy hoạt động có giá trị của khách hàng. Tìm hiểu cách gắn thẻ trang web của bạn để đo lường lượt chuyển đổi một cách hiệu quả.