Trình quản lý thẻ cho trang web

Với vùng chứa web của Trình quản lý thẻ, bạn có thể quản lý thẻ Google, thẻ dịch vụ của Google và thẻ của bên thứ ba ở cùng một nơi. Nếu bạn không biết chắc mình cần tùy chọn gắn thẻ nào, hãy đọc bài viết Trình quản lý thẻ và thẻ Google.

Bắt đầu

Hãy chọn một lựa chọn để bắt đầu.
Số người dùng mới
Tài liệu này trình bày cách cài đặt Trình quản lý thẻ lần đầu tiên.
Người dùng trình quản lý thẻ
Nếu đã sử dụng Trình quản lý thẻ, bạn chỉ cần thiết lập vùng chứa web để bắt đầu quản lý tất cả các thẻ của mình ở cùng một nơi.
Người dùng gtag.js
Trình quản lý thẻ cho phép bạn quản lý các thẻ của bên thứ ba ở cùng một nơi với thẻ Google. Đây cũng là một lựa chọn tuyệt vời khi bạn làm việc với các bên liên quan chưa quen với môi trường phát triển web.

Thiết lập thẻ Google

Thẻ Google là cơ sở cho tất cả các trường hợp sử dụng hoạt động đo lường. Thẻ Google cho phép bạn:

  • Sử dụng một thẻ Google cho toàn bộ trang web thay vì phải quản lý nhiều thẻ cho nhiều tài khoản sản phẩm trên Google.
  • Tự động đo lường lượt xem trang, lượt nhấp, lượt cuộn và các lượt chuyển đổi khác trong Google Analytics.
  • Tự động đo lường lượt chuyển đổi và hiệu suất của chiến dịch trong Google Ads.
  • Thiết lập chế độ cài đặt thẻ Google trong các sản phẩm của Google (ví dụ: Google Ads, Google Analytics, Trình quản lý thẻ), giảm thiểu nhu cầu thay đổi mã cho trang web của bạn.

Các bước tiếp theo

Sau khi thiết lập vùng chứa web, bạn có thể thiết lập thêm thẻ hoặc nâng cao trải nghiệm gắn thẻ của mình.
Trình quản lý thẻ cho phép bạn quản lý nhiều loại thẻ cho các dịch vụ của Google và bên thứ ba. Thư viện mẫu có các thẻ của người dùng khác. Nếu hiện không có thẻ nào phù hợp với nhu cầu của mình, thì bạn luôn có thể tạo thẻ tuỳ chỉnh.
Lớp dữ liệu cho phép bạn lưu trữ và truy cập dữ liệu mà thẻ của bạn có thể sử dụng. Sử dụng lớp dữ liệu trong các tình huống gắn thẻ chi tiết.
Tính năng gắn thẻ phía máy chủ là chìa khoá để di chuyển khỏi cookie của bên thứ ba. Máy chủ gắn thẻ cho phép bạn tạo, ghi và lưu trữ cookie trên máy chủ của riêng bạn. Bật mí thêm cho bạn: Bạn sẽ cải thiện hiệu suất trang web!