แปลงแท็กที่มีอยู่

ในคู่มือนี้ คุณจะได้ดูวิธีแปลงแท็ก HTML ที่กําหนดเองที่มีอยู่เพื่อใช้ JavaScript แบบแซนด์บ็อกซ์

บทแนะนำนี้จะใช้ประโยชน์จาก API ของ injectScript injectScript เป็น API ทั่วไปซึ่งใช้ในการแปลงแท็กที่มีอยู่ซึ่งอาศัยสคริปต์ของบุคคลที่สาม แท็กเหล่านี้มักจะตั้งค่าฟังก์ชันการทำงานพื้นฐานขณะที่สคริปต์โหลด จากนั้นเสริมด้วยฟังก์ชันเพิ่มเติมหลังจากโหลดสคริปต์

แท็กเดิม

<!-- Google Analytics -->
<script>
 window.ga=window.ga||function(){(ga.q=ga.q||[]).push(arguments)};ga.l=+new Date;
 ga('create', 'UA-XXXXXX-1', 'auto');
 ga('send', 'pageview');
</script>
<script async src='https://www.google-analytics.com/analytics.js'></script>
<!-- End Google Analytics -->

แปลงโค้ด

พิจารณาส่วน JavaScript ของแท็กด้านบน:

window.ga=window.ga||function(){(ga.q=ga.q||[]).push(arguments)};ga.l=+new Date;
ga('create', 'UA-XXXXXX-1', 'auto');
ga('send', 'pageview');

หากต้องการสร้าง JavaScript แบบแซนด์บ็อกซ์ที่จำเป็น ให้ดูที่ JavaScript API แบบเนทีฟที่สคริปต์นี้ใช้ และแปลงโค้ดไปใช้ JavaScript API แบบแซนด์บ็อกซ์ที่เทียบเท่า

เช่น ในแท็ก analytics.js จะใช้ JavaScript API แบบเนทีฟต่อไปนี้

JavaScript แบบเนทีฟ JavaScript ที่แซนด์บ็อกซ์
window.ga setInWindow
arguments createArgumentsQueue
+ new Date getTimestamp

หากต้องการใช้ JavaScript API แบบแซนด์บ็อกซ์ในสคริปต์ คุณต้องrequire ตัวอย่างเช่น หากต้องการใช้ setInWindow() API ให้เพิ่ม API ไว้ที่ด้านบนของสคริปต์ ดังนี้

const setInWindow = require('setInWindow');

ต่อไป ให้แปลง window.ga:

window.ga=window.ga||function(){(ga.q=ga.q||[]).push(arguments)}
// becomes
const createArgumentsQueue = require('createArgumentsQueue');
const ga = createArgumentsQueue('ga', 'ga.q');

จากนั้นแปลงงาน ga.l ดังนี้

ga.l=+new Date;
// becomes
const getTimestamp = require('getTimestamp');
setInWindow('ga.l', getTimestamp(), true);

สุดท้าย แปลงการเรียกทั้งสองเป็น ga()

ga('create', 'UA-XXXXXX-1', 'auto');
ga('send', 'pageview');
// becomes
const trackingId = data.trackingId;
ga('create', trackingId, 'auto');
ga('send', 'pageview');

หากต้องการใช้ data.trackingId ให้เพิ่มช่องลงในเทมเพลต ดังนี้

 1. ไปที่แท็บ Fields แล้วคลิก Add Field

  เพิ่มช่อง

 2. เลือกประเภทช่อง Text input

  เลือกการป้อนข้อความ

 3. เปลี่ยนรหัสจาก text1 เป็น trackingId

  อัปเดตรหัส

ณ จุดนี้ คุณได้แปลงแท็ก <script/> แรกแล้ว แต่ก็ต้องโหลดในสคริปต์ที่รองรับด้วย

โดยทำดังนี้

<script async src='https://www.google-analytics.com/analytics.js'></script>
// becomes
const injectScript = require('injectScript');
const url = 'https://www.google-analytics.com/analytics.js';
injectScript(url, data.gtmOnSuccess, data.gtmOnFailure, url);

การส่ง cacheToken ไปยัง injectScript() จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ สำหรับสถานการณ์ต่อไปนี้ สคริปต์ analytics.js จะโหลดเพียงครั้งเดียว

 • แท็กที่ทำงานหลายครั้ง
 • มีแท็กมากกว่า 1 รายการจากเทมเพลตที่กำหนดเองนี้ในคอนเทนเนอร์เดียวกัน
 • เทมเพลตที่กำหนดเองอื่นๆ ที่ใช้ injectScript() ที่มี cacheToken เดียวกัน

สิทธิ์

หากพยายามเรียกใช้โค้ดนี้ก่อนถึงจุดนี้ คุณอาจพบข้อผิดพลาดบางอย่างในคอนโซล

เกิดข้อผิดพลาดในการเข้าถึง globals

ข้อผิดพลาดเหล่านี้ปรากฏขึ้นเนื่องจาก JavaScript ที่ทำแซนด์บ็อกซ์กำหนดให้คุณประกาศค่าและ URL ที่คุณเข้าถึง ในตัวอย่างนี้ คุณต้องเข้าถึงตัวแปรร่วม ga.q, ga.l และ ga และต้องการแทรกสคริปต์ที่โฮสต์ที่ https://www.google-analytics.com/analytics.js

วิธีกำหนดค่าสิทธิ์ของ Global Variables

 1. ไปที่แท็บ Permissions ขยาย Accesses Global Variables แล้วคลิก Add Key

  เพิ่มคีย์ใน UI

 2. ใช้ ga เป็นคีย์ แล้วเลือกช่องสำหรับ Read, Write และ Execute

  UI คีย์เพิ่ม GA

 3. ทำขั้นตอนนี้ซ้ำสำหรับ ga.q และ ga.l โปรดทราบว่าช่องเหล่านี้ไม่จำเป็นต้อง มีสิทธิ์ Execute

  ตัวแปรร่วมเสร็จสิ้นแล้ว

ณ จุดนี้ หากคลิกเรียกใช้โค้ดอีกครั้ง คุณจะได้รับข้อผิดพลาดใหม่ในคอนโซล ตอนนี้ ข้อผิดพลาดระบุถึง Inject Scripts

ข้อผิดพลาดคอนโซลการแทรกสคริปต์

วิธีกำหนดค่าสิทธิ์ Inject Scripts

 1. เพิ่ม https://www.google-analytics.com/analytics.js ไปยัง Allowed URL Match Patterns

  แทรกสคริปต์เสร็จสิ้นแล้ว

เมื่อคลิกเรียกใช้โค้ด ก็จะไม่มีข้อผิดพลาดในคอนโซล คุณได้แปลงแท็กเป็นเทมเพลตที่กำหนดเองเรียบร้อยแล้ว คลิก Save และใช้แท็กใหม่เหมือนกับแท็กอื่นๆ ใน Google Tag Manager

แท็กที่แปลงอย่างสมบูรณ์แล้ว

ผลลัพธ์สุดท้ายของ JavaScript ที่ทำแซนด์บ็อกซ์ควรมีลักษณะดังนี้

const setInWindow = require('setInWindow');
const copyFromWindow = require('copyFromWindow');
const createArgumentsQueue = require('createArgumentsQueue');
const getTimestamp = require('getTimestamp');
const injectScript = require('injectScript');
const trackingId = data.trackingId;

const ga = createArgumentsQueue('ga', 'ga.q');
setInWindow('ga.l', getTimestamp(), false);
ga('create', trackingId, 'auto');
ga('send', 'pageview');
const url = 'https://www.google-analytics.com/analytics.js';
injectScript(url, data.gtmOnSuccess, data.gtmOnFailure, url);