Konfiguracja domeny niestandardowej

Ten artykuł jest przeznaczony dla deweloperów, którzy chcą hostować tagowanie po stronie serwera w tym samym kontekście własnym co ich witryna. Wyświetlanie z tej samej domeny to sprawdzona metoda, która pozwala wykorzystać bezpieczeństwo i trwałość zapewniane przez pliki cookie ustawiane przez serwer. Poniższe instrukcje dotyczą konfigurowania wyświetlania z tej samej domeny niezależnie od wdrożonego w witrynie tagu Google (gtag.js lub gtm.js).

Gdy konfigurujesz serwer tagowania po raz pierwszy, jest on hostowany w domenie podanej przez dostawcę chmury. Domyślny punkt końcowy dostarcza dane do kontenera serwera, ale działa w kontekście zewnętrznym. Aby można było skorzystać z zalet kontekstu własnego, takich jak trwalsze pliki cookie, Twój serwer tagowania i witryna muszą działać w tej samej domenie.

W tabeli poniżej pokazujemy, jak można hostować serwer tagowania, gdy witryna nadrzędna jest hostowana pod adresem www.example.com:

To samo źródło (sprawdzona metoda) Subdomena Domyślna domena
Przykładowy URL https://www.example.com/metrics https://metrics.example.com https://metrics.run.app
Dostęp do plików cookie ustawionych przez serwer Pełny dostęp do korzyści w zakresie bezpieczeństwa i trwałości. Pełny dostęp do korzyści w zakresie bezpieczeństwa i trwałości. Brak. Można ustawiać tylko pliki cookie JavaScript.
Złożoność konfiguracji Skonfiguruj sieć CDN lub system równoważenia obciążenia na potrzeby przekazywania żądań. Może być konieczne zaktualizowanie wpisów DNS. Aktualizowanie wpisów DNS. Urządzenie jest wstępnie skonfigurowane.

Aby rozpocząć, wybierz opcję implementacji.

Wymagania wstępne

W tym przewodniku przyjęto założenie, że masz:

Konfigurowanie domeny niestandardowej

Wybierz opcję implementacji.