สร้างโหมดความยินยอมสําหรับแอป

หน้านี้มีไว้สำหรับนักพัฒนาแอปที่ใช้ SDK ของ Google Analytics สำหรับ Firebase ในแอปของตนและต้องการผสานรวมโหมดความยินยอม หากต้องการข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโหมดความยินยอม ให้อ่านภาพรวมของโหมดความยินยอม

Google Analytics มีโหมดความยินยอมในการปรับลักษณะการทำงานของ SDK ตามสถานะความยินยอมของผู้ใช้ คุณสามารถใช้โหมดความยินยอมด้วยวิธีพื้นฐานหรือขั้นสูง หากไม่แน่ใจว่าจะใช้โหมดความยินยอมพื้นฐานหรือขั้นสูง โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดความยินยอมพื้นฐานเทียบกับขั้นสูง และตรวจสอบหลักเกณฑ์ของบริษัท

ก่อนเริ่มต้น

ก่อนจะจัดการความยินยอมของผู้ใช้ได้ คุณจะต้องมีสิ่งต่อไปนี้

 • SDK ของ Google Analytics สำหรับ Firebase
 • แบนเนอร์การตั้งค่าความยินยอมเพื่อบันทึกความยินยอมของผู้ใช้

หากต้องการตั้งค่าโหมดความยินยอม คุณต้องทำดังนี้

 1. ตั้งค่าสถานะความยินยอมเริ่มต้น

ไม่มีการตั้งค่าโหมดความยินยอมโดยค่าเริ่มต้น วิธีตั้งค่าสถานะความยินยอมเริ่มต้นสำหรับแอป

 1. เปิดไฟล์ info.plist ของแอป
 2. เพิ่มคู่คีย์-ค่าของโหมดความยินยอม คีย์จะอธิบายประเภทความยินยอม และค่าจะระบุสถานะความยินยอม ค่าอาจเป็น true หมายความว่าได้รับความยินยอมแล้ว หรือ false หมายความว่าไม่ยินยอม

  เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงโหมดความยินยอมสำหรับการเข้าชมในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) คุณสามารถกำหนดค่า eu_consent_policy สำหรับ ad_user_data และ ad_personalization ซึ่งหมายความว่าระบบจะปฏิเสธความยินยอมสำหรับผู้ใช้ในภูมิภาคที่อยู่ภายใต้นโยบายความยินยอมของผู้ใช้ EU เท่านั้น

  ตั้งค่าต่อไปนี้

  • GOOGLE_ANALYTICS_DEFAULT_ALLOW_ANALYTICS_STORAGE
  • GOOGLE_ANALYTICS_DEFAULT_ALLOW_AD_STORAGE
  • GOOGLE_ANALYTICS_DEFAULT_ALLOW_AD_USER_DATA
  • GOOGLE_ANALYTICS_DEFAULT_ALLOW_AD_PERSONALIZATION_SIGNALS
 3. บันทึกการเปลี่ยนแปลง ถัดไป ให้ใช้กลไกในการอัปเดตค่าความยินยอม

เช่น หากต้องการตั้งค่าความยินยอมในการให้สิทธิ์ทั้งหมดสำหรับพารามิเตอร์ทั้งหมดโดยค่าเริ่มต้น ให้ทำดังนี้

<key>GOOGLE_ANALYTICS_DEFAULT_ALLOW_ANALYTICS_STORAGE</key> <true/>
<key>GOOGLE_ANALYTICS_DEFAULT_ALLOW_AD_STORAGE</key> <true/>
<key>GOOGLE_ANALYTICS_DEFAULT_ALLOW_AD_USER_DATA</key> <true/>
<key>GOOGLE_ANALYTICS_DEFAULT_ALLOW_AD_PERSONALIZATION_SIGNALS</key> <true/>

หากต้องการอัปเดตค่าความยินยอมหลังจากเปิดตัวแอปแล้ว ให้เรียกใช้เมธอด setConsent

ค่าที่เมธอด setConsent กําหนดไว้จะลบล้างการตั้งค่าเริ่มต้นและจะมีผลตลอดการดำเนินการของแอป ค่าจะยังคงอยู่ในสถานะดังกล่าวจนกว่าจะมีการเรียกใช้ setConsent อีกครั้ง แม้ว่าผู้ใช้จะปิดและเปิดแอปอีกครั้งก็ตาม setConsent จะอัปเดตเฉพาะพารามิเตอร์ที่คุณระบุเท่านั้น

หากผู้ใช้ถอนความยินยอมสำหรับ Analytics หรือพื้นที่เก็บข้อมูลของโฆษณาก่อนหน้านี้ Google Analytics จะลบพร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้ทั้งหมด รวมถึงความยินยอมสำหรับ ad_personalization หากต้องการคงตัวเลือกความยินยอมของผู้ใช้สำหรับการปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ ให้คืนค่าค่าก่อนหน้าสำหรับการปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้โดยใช้ setConsent (Swift | Obj-C)

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงเมธอด setConsent ที่อัปเดตค่าความยินยอมที่แตกต่างกันเป็น granted

Swift

Analytics.setConsent([
 .analyticsStorage: .granted,
 .adStorage: .granted,
 .adUserData: .granted,
 .adPersonalization: .granted,
])

Objective-C

[FIRAnalytics setConsent:@{
FIRConsentTypeAnalyticsStorage : FIRConsentStatusGranted,
FIRConsentTypeAdStorage : FIRConsentStatusGranted,
FIRConsentTypeAdUserData : FIRConsentStatusGranted,
FIRConsentTypeAdPersonalization : FIRConsentStatusGranted,
}];

หากผู้ใช้ตัดสินใจเพิกถอนความยินยอม โปรดอัปเดตสถานะความยินยอมให้สอดคล้องกัน

Google มุ่งมั่นที่จะสร้างระบบนิเวศการโฆษณาดิจิทัลที่ไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวอย่างต่อเนื่อง เราจึงเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้นโยบายความยินยอมของผู้ใช้ EU

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเดตโหมดความยินยอมสำหรับการเข้าชมในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ของ Google

ผู้ใช้โหมดความยินยอมต้องส่งพารามิเตอร์ใหม่ 2 รายการนอกเหนือจากพื้นที่เก็บข้อมูลโฆษณาและพื้นที่เก็บข้อมูลวิเคราะห์ ดังนี้

 1. อัปเดตไฟล์ info.plist ของแอปให้ข้อมูลต่อไปนี้

  <key>GOOGLE_ANALYTICS_DEFAULT_ALLOW_AD_USER_DATA</key> <true/>
  <key>GOOGLE_ANALYTICS_DEFAULT_ALLOW_AD_PERSONALIZATION_SIGNALS</key> <true/>
  
 2. อัปเดตการเรียกเพื่อขอความยินยอมให้รวมพารามิเตอร์สำหรับข้อมูลผู้ใช้โฆษณาและการปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ ดังนี้

  Swift

  Analytics.setConsent([
  .analyticsStorage: .granted,
  .adStorage: .granted,
  .adUserData: .granted,
  .adPersonalization: .granted,
  ])
  

  Objective-C

  [FIRAnalytics setConsent:@{
   FIRConsentTypeAnalyticsStorage : FIRConsentStatusGranted,
   FIRConsentTypeAdStorage : FIRConsentStatusGranted,
   FIRConsentTypeAdUserData : FIRConsentStatusGranted,
   FIRConsentTypeAdPersonalization : FIRConsentStatusGranted,
  }];
  

คุณสามารถยืนยันว่าการตั้งค่าความยินยอมทํางานตามที่ต้องการได้โดยดูคอนโซลการแก้ไขข้อบกพร่อง Xcode สําหรับแอปของคุณ

โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิดใช้การบันทึกแบบละเอียด ในอุปกรณ์
 2. ในคอนโซลดีบัก Xcode ให้มองหาสิ่งต่อไปนี้

  • ad_storage
  • analytics_storage
  • ad_user_data
  • ad_personalization

  ตัวอย่างเช่น หากมีการเปิดใช้พื้นที่เก็บข้อมูล คุณจะเห็นข้อความต่อไปนี้

  ad_storage is granted.