Kullanıcı gizliliğine genel bakış

Web siteleri ve uygulamalar, kullanıcı davranışı hakkında bilgi toplamak ve bu bilgileri depolamak için Google ölçüm hizmetlerini kullanır. Google, müşterilerimizin ve kullanıcılarının verilerini ve gizliliğini koruma sorumluluğunu ciddiye almaktadır. Geliştirici olarak, gizlilik ve kullanıcı rızası yönetimi için aşağıdakileri kullanabilirsiniz:

IAB CCPA veri işleme

TCF, izin durumunu almanın ve izlemenin alternatif bir yolunu sunar. IAB sinyalini kullanmayı seçen reklamverenler, sayfalarında us_privacy dizesini uygulamak için IAB Tech Lab tarafından sağlanan teknik spesifikasyona uymalıdır.

Google Ads veya Google Analytics için IAB TCF hakkında daha fazla bilgi edinin.

Google Ads etiketleri, us_privacy dizesini almak ve dizede kullanıcının kapsam dışında kalmayı seçtiği belirtildiğinde kısıtlanmış veri işlemeyi uygulamak için reklamverenin sayfasıyla etkileşimde bulunur.

  • IAB dizesinde kullanıcının kapsam dışında kalmayı seçmediği belirtiliyorsa davranışta herhangi bir değişiklik olmaz.
  • IAB dizesinde kullanıcının kapsam dışında kalmayı seçtiği belirtiliyorsa Google kısıtlanmış veri işlemeyi etkinleştirir.