โหมดความยินยอมสําหรับผู้ให้บริการ CMP

บทความนี้อธิบายวิธีผสานรวมโหมดความยินยอมกับแพลตฟอร์มการจัดการความยินยอม ในฐานะผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการจัดการความยินยอม (CMP) คุณสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้กับลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Google ได้ด้วยการผสานรวมกับโหมดความยินยอมของ Google

โหมดความยินยอมทําให้ระบบการวัดของ Google ติดตามสถานะความยินยอมตลอดเส้นทางของผู้เข้าชมได้ แท็กของ Google และบุคคลที่สาม จะปรับลักษณะการทํางานโดยอัตโนมัติตามคํายินยอม ตัวอย่างเช่น หากผู้เข้าชมไม่ยินยอมจัดเก็บ โฆษณา แท็กที่จะตั้งคุกกี้โฆษณาตามปกติจะส่งคําสั่ง ping ที่ไม่มีคุกกี้แทน

การใช้โหมดความยินยอมแทนการบล็อกแท็กด้วยตนเองช่วยให้ลูกค้า รวบรวมข้อมูลการวัดผลทั่วไปโดยที่ยังเคารพตัวเลือกความยินยอม ของผู้เข้าชมได้ หากต้องการรองรับโหมดความยินยอม คุณจะต้องระบุโซลูชันสําหรับแพลตฟอร์มการติดแท็กแต่ละแบบที่ลูกค้าใช้ ดังนี้